Choré dieťa

Puberta

Puberta

Puberta je obdobím pohlavného dospievania. Puberta v súčasnosti začína skôr ako v minulosti. Je to spojené s lepšími zdravotnými a sociálno ekonomickými podmienkami. Čítať viac..

Predčasna puberta

Predčasna puberta

Predčasná puberta je definovaná rozvojom niektorých znakov puberty pred 8. rokom života u dievčat a pred 9. rokom života u chlapcov. Prejavuje sa zrýchleným rastom a celkovým vývojom. Čítať viac..

Nástup do škôlky

Nástup do škôlky

Nástup dieťaťa do škôlky je často stresujúci nielen pre dieťa ale aj pre matku. Na túto zmenenú situácie je potrebné sa včas pripraviť už pred nástupom do škôlky. Čítať viac..

Spánok

Spánok

Každý živý tvor potrebuje spať. Spánok je prirodzený proces nesmierne dôležitý pre vývoj, rast aregeneráciu síl dieťaťa. Čítať viac..

Článkov: 19