Rastové grafy pre detský vek

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Rastové grafy pre detský vek

Sledovanie rastu detí môže včas odhaliť rôzne poruchy.

Rastové grafy slúžia na sledovanie rastu detí. Pre zhodnotenie rastu existujú grafy, na ktorých môžete zistiť, či rast vašho dieťaťa je primeraný, alebo vykazuje určité odchýlky od normy.

Pravidlené sledovanie a zaznamenávanie rastu dieťaťa je dobrou pomôckou pre zhodnotenie celkového rastu a vývoja. Na zhodnotenie rastu a zistenia odchyliek sú vypracované grafy, kde je možné zsitiť odchýlku výšky, hmotnosti alebo obvodu hlavy od normy.

Na vodorovnej priamke je daný vek dieťaťa, na zvislej priamke hodnota (buď výšky alebo hmotnosti), ktorá zodpovedá veku. 

Graf č.1: Výška a hmotnosť v závislosti od veku - Chlapci

späť na začiatok


Graf č2: výška a hmotnosť v závislosti od veku - Dievčatá

 

späť na začiatok


Graf č.3: Obvod hlavy

späť na začiatok


Graf č.4: Hmotnosť detí do 1 roku v závislosti od veku

späť na začiatok