Rastový hormón

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Rastový hormón

Potrebuje moje dieťa rastový hormón? Je rastový hormón vhodný pre každé dieťa s oneskoreným rastom? Kto môže ordinovať rastový hormón? Je to bezpečný liek?

To sú časté otázky mnohých rodičov,  ktorých detí skutočne zaostávajú v raste  alebo ktorých rodičia si myslia, že by mali rásť rýchlejšie.

Rastový hormón je bielkovinová látka, ktorú tvorí podmozgová žľaza – hypofýza. Rastový hormón sa vylučuje nárazovo asi 8-12 krát počas dňa. Najvyššie množstva sa vylučujú pred polnocou, preto je aj dôležité, aby deti v tomto čase spali. Hormón sa vylučuje do 30 rokov života, potom jeho produkcia klesá.

Komu môžeme  podávať rastový hormón

 • deťom s nedostatočným rastom, u ktorých je dokázaný primárny alebo sekundárny  deficit toho  hormónu
 • dievčatám s Turnerovým syndrómom
 • deťom v chronickým zlyhaním obličiek
 • deťom s genetickým ochorením- Prader Willy syndróm
 • deťom narodeným s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo dĺžkou, ktoré zaostávajú v raste

Rastový hormón sa podáva len do ukončenia rastu, po ukončení rastu nie je ho vhodné podávať.

Primárny  alebo sekundárny nedostatok rastového hormónu

Ak dieťa nerastie adekvátne, je potrebné vyšetrenie endokrinológom, ktorý zistí či sa jedna o rastový deficit. Vyšetrením hladiny rastového hormónu a stavu rastu kosti (rtg vyšetrenie kostného veku) sa rozhodne, či je možné ovplyvniť rast dieťaťa.  Samozrejme vždy sa berie do úvahy aj výška rodičov, pretože konečná výška v dospelosti závisí predovšetkým od genetických dispozícií. Zároveň je potrebné vylúčiť niektoré ochorenia, ktoré spôsobujú spomalený rast, napríklad celiakiu.

Primárny nedostatok má väčšinou pôvod neznámy.  Sekundárny nedostatok je spôsobený najčastejšie úrazom alebo zápalom mozgu.

Podávanie rastového hormónu u týchto detí zasahuje do stavby kosti, svalstva, ovplyvňuje metabolizmus všetkých hlavných zložiek- bielkoviny, cukry, tuky.

Na začatej liečby je potrebné vyšetrenie rastového hormónu z dvoch vzoriek krvi s odstupom času. Po nasadení liečby sú deti pravidelné sledované endokrinológom.

Kedy sa nesmie podávať rastový hormón

 • pri cukrovke so zmenami na očnej sietnici
 • pri nádorových ochoreniach

Nežiaduce účinky liečby

 • Zhoršená tolerancia cukrov.Prejavuje sa rannými bolesťami hlavy, pocitom na zvracanie alebo zvracaním. Tieto prejavy sú častejšie na začiatku liečby a trvajú prvé dva mesiace, po znížení dávok, lebo ukončení liečby sa  vráti do normy.
 • Kožné zmeny. Pigmentové škvrny na koží, ojedinele ich zmena na zhubný nádor
 • Kostné zmeny. Môže sa vyvíjať skolióza, popisovaná je zmena hlavice stehennej kosti.

Turnerov syndróm

Je to genetické ochorenie, pri ktorom majú dievčatá o jeden pohlavný chromozóm menej. Okrem niektorých vrodených anomálii (obličky, srdce) sa prejavuje aj nízkym vzrastom. Neliečené dievčatá dosahujú v dospelosti výšku cca 145cm, po liečbe rastovým hormónom ich výška dosiahne o 10 cm viac, ako by mali, ak by netrpeli Turnerovým syndrómom.

Pri tejto diagnóze sa rastový hormón nepodáva, ak je prítomná ťažká vrodená  neoperovaná chyba srdca s postihnutím aorty Ak sa liek podáva dievčatám aj s operovanou srdcovou chybou a stav sa zhorší, alebo sa objavia výrazne formy nežiaducich účinkov, liečba sa ukončuje predčasne.

Chronické zlyhanie obličiek

Deti s chronickým zlýhaním obličiek aj keď majú dostatočné množstvo rastového hormónu, môžu zaostávať v raste. Príčinou je zlá odpoveď organizmu na rastový hormón, tzv. rezistencia na rastový hormón. Rastový hormón sa podáva už u deti starších ako 1 rok, ktoré sú na dialýze alebo po transplantácii obličiek. Avšak nedáva sa tesne po transplantácii, kým je dieťa liečené kortikoidnými hormónmi.

Prader Willy syndróm

Je to genetické ochorenie prejavujúce sa už po narodení svalovou hypotóniu, ktorá sa postupne upravuje, deti hlavne po prvom roku života priberajú, majú extrémnu chuť do jedla, čo vedie k vývoju chorobnej, v neskoršom veku život ohrozujúcej obezity.

Rastový hormón  u týchto detí zlepšuje rast, pomáha odbúravať nadbytočný tuk, zvyšuje svalovú hmotu a ovplyvňuje aj mentálny život dieťaťa. Vždy je potrebná spolupráca rodičov, v zmysle dodržiavania prísnej diéty a pohybového režimu. Liečbu je dobre začať už v prvom roku života.

Kedy sa nepodáva rastový hormón?

 • deťom, ktoré majú poruchy dýchania- apnoické pauzy
 • ťažké opakované infekcie dýchacích ciest
 • zväčšené nosné alebo hrdelné mandle
 • ťažká forma obezity
 • nedodržiavanie diéty a pohybového režimu

Deti narodené s nízkou pôrodnou hmotnosťou

Niektoré deti, ktoré sa narodili s nízkou pôrodnou hmotnosťou, dobehnú svojich rovesníkov do 4-6 rokov života.

Ak u deti v 4 rokoch života pretrváva výrazný rastový deficit, je to dôvod na vyšetrenie endokrinológom a zváženie liečby rastovým hormónom.

U týchto deti samozrejme musia byť vylúčené iné príčiny nízkeho vzrastu, preto dieťa má byť kompletne vyšetrené. Počas liečby je potrebné sledovať hladinu tukov v krvi, hladinu cukrov. U týchto detí aj v dospelosti je často potrebné podávať rastový hormón.

Ako sa podáva rastový hormón

Podáva denne injekčne do svalu. Miesta podania je potrebné striedať, aby nevznikli trvalé zmeny kože a podkožia.

O začatí a ukončení liečby rozhoduj vždy endokrinológ.

späť na začiatok