Obezita u detí

MUDr. Monika Antošová | 15. marec 2019
Obezita u detí

Nejde o estetický problém, ale o zdravotné riziko.

Obezita u detí

Obezita u detí nie je len estetický problémom, naopak, začína byť vážnym zdravotníckym problémom hlavne  v civilizovaných krajinách. V týchto krajinách je výskyt obezity výrazne vyšší ako v rozvojových krajinách.

Detská obezita je významným rizikovým faktorom pre mnohé ochorenia v detskom ale hlavne v dospelom veku. Týka sa to cukrovky, ochorení srdca, ciev, nádorových ochorení, ochorení pohybového aparátu.

Na Slovensku evidujeme 5% deti s nadváhou a až 12% obéznych detí.

Pozorujeme rodinný výskyt obezity, aj keď genetická predispozícia však nie je úplne dokázaná. Vo väčšine prípadov sa jedna o rodinne zaužívaný spôsob stravovania a pohybového režimu. Ak je jeden z rodičov obézny,  je až 50% pravdepodobnosť, že aj deti budú obézne. Ak sú obidvaja rodičia obézni, potom je pravdepodobnosť obezity u detí až 90%.

Príčina obezity u deti

Dedičnosť, vplyv rodiny

Len u malého percenta obéznych ľudí sa predpokladá dedičnosť. Skôr sa jedna o zaužívaný životný štýl v rodine, ktorý vedie k obezite.

Tu patria predovšetkým stravovacie návyky – jednak kvalita stravy a množstvo stravy (vysoký príjem tučných a sladkých jedál, nízky príjem vlákniny, nepravidelné stravovanie, vysoký príjem sladených nápojov, nevhodná príprava jedál).

Rovnako rodinne zaužívaný pohodlnosť,  nedostatok fyzickej aktivity, sedavý spôsob trávenia voľného času.

Nedostatok pohybu

Deti v predškolskom veku zvyčajne majú viac fyzickej aktivity ako školáci. Súvisí to jednak so školskými povinnosťami,  ale aj s väčším záujmom o televíziu, počítačové hry. Skrátenie takto stráveného času v prospech pohybových aktivít jednoznačne znižuje výskyt obezity.

Čas strávený pri televízii je škodlivý jednak kvôli pasivite, ale taktiež kvôli náchylnosti konzumovať reklamované potraviny, sladkosti, nápoje, ktoré nie sú vhodné pre detský vek, hlavne pre deti so sklonom k obezite.

Nesprávna strava

Vysoký príjem sladených nápojov, sladkosti. Tieto sa často ponúkajú v školských automatoch. Sú krajiny, napríklad Francúzsko, kde predaj takýchto nápojov v školách nie je povolený.

Následky obezity

Vysoký cholesterol

Zvýšené hladiny cholesterolu u deti nie je nález nezvyčajný. Ak sa neupraví životospráva, prenáša sa tento faktor do dospelosti a vedie k ochoreniam ciev a srdca.

Cukrovka

Výskyt cukrovky jednoznačne stúpa. U deti sa zvyčajne vyskytuje cukrovka  I. typu, kde obezita nie je podporným faktorom. Avšak v poslednej dobe sa u deti  pozoruje častejšie výskyt cukrovky II. typu. Na tento  typ cukrovky má značný vplyv práve obezita a nesprávna životospráva. Predpokladá sa, že v budúcnosti, každý tretí človek bude trpieť  cukrovkou.

Vysoký krvný tlak a ochorenia srdca a ciev

Vyšší výskyt obezity u deti  sa spája s vyšším výskytom zvýšeného krvného tlaku u týchto detí. Väčšina obéznych má hypertenziu, alebo ju počas života dostane. Drvivá väčšina deti s vysokým krvným tlakom sú  obézni.
U obéznych deti sa hypertenzia vyskytuje až 3x častejšie ako u primerane vážiacich detí. Rovnako je známa úprava krvného tlaku  po úprave hmotnosti.

Prečo obézne deti trpia vysokým krvným tlakom

 • Tukové tkanivo nie je po biochemickej stránke  bez činnosti. Produkuje určité látky, ktoré okrem iného zvyšujú krvný tlak.
 • Tukové tkanivo produkuje napríklad leptín. Je to látka, ktorý zvyšuje chuť do jedla.
 • Obézne deti majú aj vyššiu hladinu inzulínu. Je dokázaná súvislosť medzi hladinou inzulínu a vysokým krvným tlakom.
 • Viac o krvnom tlaku Vysoký krvný tlak u detí

Ochorenia obličiek

S cukrovkou priamo súvisí aj ochorenie obličiek, následkom cievnych zmien.

Ochorenia pohybového aparátu

Vysoká hmotnosť spôsobuje deformity kostry, ploché nohy, chybné držanie tela, je záťažou pre kĺby. Obézne deti sú zvyčajne nižšie ako ich rovesníci.

Nádorové ochorenia

Ľudia, ktorí prijímajú viac tukov, majú vyšší výskyt nádorových ochorení.

Ostatné následky

 • Stukovatenie pečene
 • Neplodnosť, problémy s donosením dieťaťa

Hodnotenie obezity

Obezita  sa hodnotí na základe BMI- body mas indexu.

BMI=hmotnosť /výška2 [kg/m2]

Ak je u dospelých BMI vyšší ako 25, hovoríme o nadváhe. Ak je vyšší ako 30 hovoríme o obezite.
Avšak u deti je potrebné tento BMI korigovať k veku a pohlaviu. 
Na Slovensku máme veľmi dobre vypracované štandardy- na www.uvzsr.sk (informácie: deti a mládež)

U deti používame percentilové grafy pre každú vekovú skupinu od narodenia až po 18. rok života.
Nadmerná hmotnosť je, ak BMI predstavuje 90-97percentil.
Ak je BMI vyšší ako 97 percentil, hovoríme o obezite.

Liečba obezity

Liečba detskej obezity nie je jednoduchá, hlavne ak dieťa má zafixované isté stravovacie návyky. 

 • Predovšetkým je potrebné zvýšiť pohybovú aktivitu. Denne minimálne dve hodiny. Pri nadváhe sa môže jednať o šport, pri obezite začať so športom menej náročným na kĺby. Vhodné je bicyklovanie, turistika, plávanie.  Krúžok 2x týždenne nestačí. Potrebné sú denné aktivity, počas víkendov samozrejme je možné  čas venovaný pohybu predĺžiť. Avšak samotný pohyb nestačí. Je potrebná aj zmena stravovacích návykov.
 • Pravidelné  stravovanie 5x denne v malých množstvách
 • Vynechať údeniny, tučné mäso, párky, tučné pomazanky. Uprednostniť ryby, hydinu pripravenú prírodným spôsobom.
 • Pitný režim. Dostatočný príjem tekutín, avšak úplne vylúčiť sladené džúsy, sladené nápoje. Môžem podávať čerstvú ovocnú šťavu ale aj tu riedenú a v malom množstve. Ovocie podávať skôr dopoludnia, nie večer a menej sladké. Banány hlavne večer predstavujú vysoký kalorický príjem. Večer je vhodná skôr zelenina. Vyhnúť sa pri príprave jedla smotane, vysoko kalorickým prílohám  napríklad kysnutému cestu. Skôr zaradiť zeleninové prílohy.
 • Dieťa nemá pri diéte dostávať iné jedlo ako ostatní príslušníci rodiny.
 • Vyhnúť sa fast-foodovému stravovaniu.
 • Školáci s nadváhou, pred začatím puberty, nemusia pri liečbe obezity chudnúť. Stačí, ak nepriberajú. Rastom sa hmotnosť normalizuje k veku.
 • U obéznych deti  sa s takýmto výsledkom nemôžeme uspokojiť. Úprava hmotnosti u detí by mala byť postupná, pomalá.

Prevencia obezity

Prevencia obezity je účinnejšia ako liečba. Vzhľadom na rodinný výskyt obezity (stravovacie a pohybové návyky) je dôležité sledovať deti obéznych rodičov a predchádzať obezite u nich.

Prevencia začína od narodenia:

 • Tu  je dôležité dojčenie. Dojčené deti majú výrazne nižší sklon k obezite, ako deti živené umelým mliekom.
 • V neskoršom veku je dôležité upraviť  pomer príjmu a pohybu.
 • Dieťa má jesť 5x denne, vynechať sladkosti, sladené nápoje.
 • Od dojčenského veku je dôležitý pobyt vonku, viesť deti k pohybovej aktivite denne a za každého počasia.
 • Je dôležité udržať správnu hmotnosť dieťaťa počas celého detského veku. Britskí vedci na základe štúdií sa domnievajú, že ak je dieťa obézne v 11. roku života, bude obézne aj v dospelosti.

Ako stravovať naše deti?

 • Nenaučme naše deti konzumovať sladené nápoje, sladkosti, hranolky, fast-foodové jedlá, čípsy, údeniny, instantné polievky.
 • Pripravujme im desiatu do školy doma.  Dokážeme im ju pripraviť  lacnejšie a zdravšie ako je  bageta kúpená v školskom bufete.
 • Majme prehľad o tom, čo si kupuje v školskom bufete, ako míňa vreckové.
 • Netešme sa, ak naše dieťa je tučnučké, nie je to známka zdravia.
 • Ak dieťa má nadváhu, berme tento  vážne a prekonzultujme ho s jeho detským lekárom.
 • Naučme dieťa byť závislým na pohybe.  Dve či tri hodiny telesnej výchovy v škole určite nestačia.
 • Obmedzte vysedávanie pri počítači či televízii.
 • Nedovoľte školákovi vynechať školský obed a stravovať sa v bufetoch alebo až doma po vyučovaní. Vtedy zje viac, nárazovo, čo nie je vhodné.
 • Nezakazujte sladkosti úplne, deti to môže viesť k vyhľadávaniu sladkosti. Naučte dieťa jesť sladkosti s mierou.
 • Upravte životosprávu nielen dieťaťu ale predovšetkým sebe.
 • Majte na pamäti, že nežijeme preto aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili.

späť na začiatok