Ako ovplyvňuje toxický stres počas tehotenstva vývoj dieťaťa?

Mgr. Jana Caban (Eliášová) | 19. február 2021
Toxixký stres v tehotenstve

Zaujímavé zistenia prinášajú nové výskumy.

Ľudová múdrosť a kultúrne zvyky v priebehu dejín tvrdia, že emócie ženy ovplyvňujú plod. Štúdie na zvieratách preukázali, že najmä stres matiek môže mať vplyv na potomstvo - nie je však úplne jasné, aké dôležité sú tieto zistenia pre človeka. Avšak za posledných 15 rokov  prebehol výskum  matiek a detí, ktorý ukázal, že emocionálny stav tehotnej ženy - najmä jej stres, úzkosť a depresia - môžu zmeniť vývoj dieťaťa s dlhotrvajúcimi následkami.

Určité množstvo stresu je dobré alebo o princípe "Zlatovlásky"

Pokiaľ ide o stres, psychológovia často potvrdzujú prístup Zlatovláska: príliš málo záťaže nie je na úžitok, pretože nás robí pasívnymi. A príliš veľa záťaže taktiež nie je na úžitok, pretože nás môže premôcť a prispieť k emocionálnym otrasom a fyzickým ochoreniam. V celom spektre existuje „ správne“ (ext. zdroj správne) množstvo stresu, ktoré nám pomáha optimálne fungovať vo väčšine situácií.

Zdá sa, že princíp Zlatovláska (v psychológii nazývaný Yerkes-Dodsonov zákon) platí aj v tehotenstve. „Ľudský mozog vyžaduje dostatočný, ale nie ochromujúci stres, aby podporil optimálny vývoj nervov pred aj po narodení,“ píše výskumníčka Janet DiPietro z Univerzity Johna Hopkinsa (ext. zdroj výskum).

DiPietro a jej kolegovia študovali( ext zdroj štúdia)tehotné ženy, ktoré boli duševne zdravé, vzdelané a mali nízkorizikové tehotenstvo. V polovici tehotenstva merali úroveň psychického utrpenia matiek (stres, úzkosť alebo depresiu). Po narodení detí testovali ich vývoj v šiestom týždni a potom opäť v dvojročnom období. Zistili, že deti, ktorých matky mali mierne až stredne ťažké ťažkosti, boli pokročilejšie vo svojom fyzickom a duševnom vývine. Ďalšia štúdia (ext. zdroj štúdia)ukázala, že vývin mozgu detí z mierneho prenatálneho stresu ťažil, pretože dozrieval o niečo rýchlejšie a s rýchlejšou konektivitou medzi neurónmi.

Príliš veľa stresu v tehotenstve škodí

Rozhodne nie. Podľa vedcov je bežné napätie moderného života už dosť. "Posledná vec, ktorú nastávajúca mama potrebuje, je ísť do starostlivosti o novorodenca vystresovaná a vyčerpaná.", tvrdí DiPietro. Inými slovami, zdravé ženy vedúce primerane normálny život môžu „prestať mať obavy zo starostí“.

Príliš veľa stresu však môže uškodiť.

Na druhej strane, keď ženy počas tehotenstva prežívajú silný stres, môžu byť ich deti vystavené riziku vážnych problémov.

toxický stres v tehotenstve

Aké druhy stresu sú pre tehotné ženy škodlivé?

V štúdiách na tehotných ženách bol definovaný intenzívny stres, ktorý zahŕňa: stratu blízkej osoby; vojnu; prírodnú katastrofu ako zemetrasenie, povodeň, oheň alebo teroristický útok; a medziľudské násilie. Tieto stresy súvisia s následným potratom, nedonosením alebo nízkou pôrodnou hmotnosťou dojčiat. Stres, ktorý je chronický - ako chudoba, bezdomovectvo, rasizmus a diskriminácia - môže tiež viesť k nízkej pôrodnej hmotnosti a neskorším fyzickým a psychickým problémom. 

Pre bábätká, ktorých matky prežívali tieto druhy toxického stresu (ext. zdroj toxický stres) počas vnútromaternicového vývinu, je štatisticky pravdepodobnejšie, že budú mať v prvých troch rokoch života problémy s dýchaním a trávením, podráždenosť alebo problémy so spánkom. Sú tiež náchylnejšie na vývinové problémy s kognitívnymi, behaviorálnymi, sociálno-emocionálnymi a zdravotnými problémami, ktoré naznačujú vývinové zmeny, ktoré sa vyvíjajú do dospievania a dospelosti. Mnohé zo štúdií (ext. zdroj štúdie)boli dôsledné v tom, aby vylúčili ďalšie potenciálne skresľujúce faktory prostredia, aby tak izolovali účinky  prenatálneho prostredia.

Depresia počas tehotenstva je tiež dôvodom na obavy

U novorodencov matiek, ktoré mali počas tehotenstva depresiu, je štyrikrát vyššia pravdepodobnosť, že budú mať nízku pôrodnú hmotnosť, než u detí narodených matkám, ktoré depresiu nemajú. Keď sú ženy počas tehotenstva v depresii, existuje tiež väčšia pravdepodobnosť, že budú trpieť popôrodnou depresiou , ktorá sa môže stať veľkou výzvou pre celú rodinu.

Trpí nielen matka, ale výskumy ukazujú, že depresia u opatrovateľa je jedným z najsilnejších prediktorov zlých vývinových výsledkov u detí. Tieto deti jednoducho nezažívajú bežné medziľudské naladenie  a nedostávajú spätnú väzbu, ktorú potrebujú, aby mohli rásť emocionálne zdravým spôsobom.

Vplyv na plod majú aj rôzne druhy obáv a úzkosti počas tehotenstva

Výskum ukazuje, že „obavy spojené s tehotenstvom“ - obavy z neplánovaného tehotenstva, špecifických lekárskych rizík, obavy o zdravie, obavy z pôrodu alebo  neistota spojená s rodičovstvom - môžu byť vo vysokých dávkach problematické. Nadmerná úroveň úzkosti (na rozdiel od toho, z čoho máte obavy) súvisí s vyššou pravdepodobnosťou predčasného pôrodu.

Vysoká úroveň úzkosti tehotných žien tiež koreluje s neskoršími problémami u detí, vrátane náročného temperamentu, behaviorálnych a emocionálnych problémov, úzkosti, problémov s reguláciou pozornosti, impulzivity a hyperaktivity, problémov s imunitou a autoimunitnými ochoreniami, kognitívnych problémov a reguláciou stresu. 

Stres plodu a detský temperament

Systém regulácie stresu funguje podobne ako termostat, ktorý nastavuje teplotu v miestnosti, zvyšuje teplotu alebo ju znižuje, aby sa dosiahol požadovaný rozsah. Keď vnímame hrozbu, sympatický nervový systém aktivuje reakciu boj-útek-zmrazenie v celom tele a mozgu. Keď usúdime, že hrozba ustúpila, parasympatický systém sa zapne a pokúsi sa celý systém vrátiť do pokojového stavu.

Pretože biologický „hardvér“ sa formuje iba v období plodu a v ranom detstve, sú to kľúčové časy pre stanovenie základnej úrovne stresu u každého plodu a malého dieťaťa. Psychológovia už dlho vedia, že deti vstupujú do sveta s rôznymi povahami.

Niektoré deti sa zdajú mať ľahkú a spoločenskú povahu; iné sú reaktívnejšie, ťažko upokojiteľné a sú citlivejšie na svoje prostredie -tzv. „náročné bábätká“. Vedci si donedávna mysleli, že deti sa  jednoducho narodili s temperamentom, ktorý im bol daný alebo „zdedený“ po rodičoch.

Nový výskum vývinu plodu však túto predstavu mení a naše chápanie pokročilo smerom k súhre medzi biológiou a vplyvmi prostredia - už pred narodením. 

Zdroj:www.developmentalscience.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: