Vysoký krvný tlak u detí

MUDr. Monika Antošová | 22. marec 2019
Vysoký krvný tlak u detí

Srdcovocievna ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí v dospelom veku. Včasný záchyt zmien krvného tlaku v detskom veku môže pomôcť vyhľadať rizikových jedincov. Všeobecne štatistiky uvádzajú výskyt vysokého krvného tlaku v počte 1% detí.

Príčiny zvýšeného krvného tlaku

 1. Tak ako u dospelých aj u detí rozoznávame hypertenziu primárnu a sekundárnu.
 2. Primárna (esenciálna) hypertenzia je bez  zjavnej príčiny, väčšinou vzniká na podklade  genetickej záťaže.
 3. Sekundárna hypertenzia  je následkom iného ochorenia. Tu patrí napríklad vysoký krvný tlak pri chronickom ochorení obličiek, pri poruche žliaz s vnútorným vylučovaním, pri  vrodených srdcových chybách, pri užívaní liekov zvyšujúcich krvný tlak,

V detskom veku je primárna hypertenzia vzácna.

Častejšie je zvýšený krvný tlak na podklade iných ochorení. Platí, že čím je dieťa mladšie a čím vyšší je tlak, tým pravdepodobnejšia je sekundárna príčina zvýšeného krvného tlaku.

Ak sa prvýkrát zistí vysoký krvný tlak u dospievajúcich detí, pravdepodobnejšia je primárna hypertenzia.

Najčastejšie sekundárne príčiny hypertenzie u deti

Novorodenci a malé dojčatá

 • trombóza obličkových ciev, vrodené chyby srdca, vrodené ochorenia obličiek

Predškolský vek

 • chronické ochorenia obličiek

Mladší školáci

 • chronické obličkové ochorenia ale tu môže už začínať aj primárna hypertenzia

Starší školáci

 • primárna hypertenzia, obličkové ochorenia, hypertenzia vyvolaná liekmi 

Normálne hodnoty  krvného  tlaku v detskom veku

Dievčatá

3 roky

91 až 105 cm

max. 100 až 106 mmHg

4 roky

97 až 112 cm

max. 101 až 108 mmHg

5 rokov

104 až 120 cm

max. 103 až 109 mmHg

6 rokov

110 až 128 cm

max. 104 až 111 mmHg

7 rokov

116 až 135 cm

max. 106 až 113 mmHg

8 rokov

121 až 141 cm

max. 108 až 114 mmHg

9 rokov

125 až 147 cm

max. 110 až 116 mmHg

10 rokov

130 až 153 cm

max. 112 až 118 mmHg

11 rokov

136 až 160 cm

max. 114 až 120 mmHg

12 rokov

143 až 166 cm

max. 116 až 120 mmHg

13 rokov

148 až 170 cm

max. 117 až 120 mmHg

14 rokov

151 až 172 cm

max. 119 až 120 mmHg

15 až 18 rokov

 

max. 120 mmHg

Chlapci

3 roky

92 až 106 cm

max. 100 až 109 mmHg

4 roky

99 až 113 cm

max. 102 až 111 mmHg

5 rokov

104 až 120 cm

max. 104 až 112 mmHg

6 rokov

110 až 127 cm

max. 105 až 113 mmHg

7 rokov

116 až 134 cm

max. 106 až 115 mmHg

8 rokov

121 až 141 cm

max. 107 až 116 mmHg

9 rokov

126 až 147 cm

max. 109 až 118 mmHg

10 rokov

130 až 153 cm

max. 111 až 119 mmHg

11 rokov

135 až 159 cm

max. 113 až 120 mmHg

12 rokov

140 až 166 cm

max. 115 až 120 mmHg

13 rokov

147 až 173 cm

max. 117 až 120 mmHg

14 až 18 rokov

 

max. 120 mmHg

Zdroj: National Heart Blood and Lung Institute

Postup pri meraní krvného tlaku

 • Dieťa musí byť kľudné, v polohe sediacej aspoň 3-5 minút.
 • Manžeta by nemala presahovať 40% obvodu ramena, pri meraní v ramene.
 • Meria sa na pravom ramene.
 • Najmenej 2 hodiny pred meraním tlaku by deti nemali piť kolové nápoje, čierny a zelený čaj, dospievajúci kávu a nemali by fajčiť.

Kedy meriame tlak

 • Tlak sa meria pri každej  preventívnej prehliadke od troch rokov veku.
 • Mimo preventívneho merania sa meria tlak vždy pri bolestiach hlavy, závratoch, kolapsových stavoch, krvácaní z nosa.
 • Tlak meriame príležitostne v ambulancii
 • Pri náleze zvýšeného tlaku opakovane doma v kľudovom prostredí
 • 24 hodinové meranie  pri bežnej životospráve.

Akú širokú manžetu je potrebné použiť

 • Novorodenci:  4cm (pri obvode ramena 7-13)
 • Dojčatá: 6cm  (pri obvode ramena 12-20cm)
 • Deti:  9cm  (pri obvode ramena 17-26cm)
 • Dospelí: 12cm  (pri obvode ramena 24-32cm) 

Postup pri zistení vyššieho krvného tlaku

 • Opakovane merať, v kľude. Niektoré deti majú hypertenziu len u lekára, hovoríme tomu syndróm bieleho plášťa. Preto je vhodné zmerať tlak aj doma.
 • Vyhľadať rizikové faktory v anamnéze ako napríklad vysoký krvný tlak v rodine, obezita, fajčenie, nízka pohybová aktivita.
 • Urobiť základné vyšetrenia a odoslať špecialistom na vylúčenie obličkových a iných príčin zvýšeného krvného tlaku.
 • Odoslať do kardiologickej ambulancie.

Liečba vysokého krvného tlaku

Liečba závisí od príčiny.

Sekundárna hypertenzia

U týchto detí sa snažíme ovplyvniť základnú príčinu. Rieši sa obličkové  ochorenie, alebo ochorenie endokrinologické.

Primárna hypertenzia

Tu sa snažíme ovplyvniť rizikové faktory.

 • Riešime obezitu. Pri znížení telesnej hmotnosti klesá u detí aj krvný tlak.
 • Obmedziť príjem soli. U deti vo veku 4-8 rokov znižujeme dennú dávku soli na 3g, u starších detí na 3,7g. Dospelí by nemali prijímať viac sodíka ako 6g denne. Je potrebné vyhýbať sa slaným potravinám vo fast foodoch, instantným polievkam a instantným jedlám. Salám a tvrdé syry tiež obsahujú veľké množstvo chloridu sodného.
 • Kofeínové nápoje. Deti so zvýšeným krvným tlakom nemajú piť  kolu, čierny a zelený čaj. Cesnakový extrakt pôsobí na zníženie tlaku.
 • Pohybová aktivita. Zvýšená pohybová aktivita prispieva k zníženiu krvného tlaku. Neodporúča sa ťažký šport, silné fyzické vypätia. Vhodné je začať nenáročnou aktivitou ako rýchla chôdza, bicyklovanie, joging , plávanie. Závodné športovanie je možné povoliť deťom s mierne zvýšeným kontrolovaným krvným tlakom, ktorí nemajú príznaky z hypertenzie a nemajú žiadne zmeny na srdci, cievach a obličkách.
 • Lieky pri hypertenzii ordinuje odborný lekár, kardiológ.

späť na začiatok