Poradňa mediátora

Poradňa mediátora
35 otázok

Na vaše otázky odpovedá JUDr. Martin Biskupič.

Viac informácií o odborníkovi sa dozviete tu.

 

Poznámka: Poradne odborníkov nemôžu v plnom rozsahu nahradiť osobnú návštevu lekára či priamu intervenciu odborníka.

 • Výživné

  , Autor: Lucka24

  Dobrý deň,
  chcem sa opýtať ako postupovať ak bývalý partner neplatí plnú výšku výživného na dieťa. Bývalému partnerovi bola určená súdom výška výživného , ktorú si dokonca sám určil. Pracoval v zahraničí tak že 8mesiacov bol preč a 4 na SVK . Po tú dobu čo bol na SVK sme sa ale dohodli, že bude posielať polovicu určeného výživného, keďže počas tich mesiacov nemal príjem. Lenže minulý rok dal z vlastnej iniciatívy v práci výpoveď a začal si určovať kedy koľko pošle . V júli mi neposlal už žiadne peniaze a odvtedy posiela ako mu príde. Za malou aj napriek tomu , že je na SVK chodieva minimálne cca 1x/mesiac aj to na 2-3hod., a ako dôvod uvádza,že má veľa práce ale vyživovaciu povinnosť si pritom neplní. Viem, že ešte na jar absolvoval aj školiace kurzy v zahraničí, ktoré stáli nemálo peňazí a aj teraz si vraj zaplatil školné 600eur lebo začal študovať externe VŠ. Ak by bol v situácií,že ozaj nemá peniaze a nevychádza tak ja by som bola otvorená dohode, no on mi ani neoznámi, že nemôže poslať výživné . Ja poberám rodičovský príspevok ešte, takže je to dosť náročné potiahnuť finančne všetko. Ďakujem vopred za odpoveď.

  Odpovedá: JUDr. Martin Biskupič

  Dobrý deň,

  čo sa týka problematiky výživného na dieťa, je potrebné si v prvom rade uvedomiť, že nejde o peniaze oprávneného rodiča (v tomto prípade matky), ale o peniaze dieťaťa. Ak bolo súdom určené výživné na dieťa, je nevyhnutné striktne túto povinnosť plniť, v opačnom prípade môže vo veci zasiahnuť priamo aj štát (bez aktívnych právnych krokov matky). Nehovoriac o trestnoprávnej rovine (trestný čin zanedbania povinnej výživy. Platí, že ani matka, ktorá má dieťa zverené, sa nemôže po dohode s otcom vzdať výživného.

  Z Vašej otázky máme ale dojem, že problém s neplatením chcete prioritne vyriešiť, a nie robiť bývalému partnerovi zle. Rozhodnutie o výške výživného je možné zmeniť, ak sa zmenia podmienky (napríklad sa zmenia potreby dieťaťa alebo sa zmenia príjmy rodičov). O zmenu rozhodnutia je možné požiadať súd, aby preskúmal podmienky na zmenu alebo sa rodičia na zmene môžu dohodnúť a dať dohodu schváliť súdu. Súd má aj v tomto prípade právo, resp. povinnosť skúmať, či dohoda rodičom neodporuje zákonu a či je v záujme dieťaťa.

  V prípade ak medzi Vami zlyháva komunikácia, je možné využiť mediačné služby. Ak je skutočná nevôľa zo strany otca platiť súdom určené výživné, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta alebo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V rámci ďalšieho postupu Vám mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby nemôže dať individuálne právne rady.

Podobné otázky

 • Adopcia

  , Autor: M+R+A+J

  Dobrý deň, som rozvedená 6 rokov mám nového partnera, sem spolu 5 rokov a sme manželia 2 a pol roka z prvého manželstva mám 10 ročného syna a terqz máme 4. Mesačne bábätko, môjho staršieho syna z prvého manželstva vychováva môj manžel akoby bol jeho proste si sadli zdieľame spolu aj zlé aj dobre aj sa spolu s ním učí a venuje sa mu niekedy ma s ním viac trpezlivosti ako ja, proste je mu otcom po všetkých stránkach života, a syn sa chce volať priezviskom ako on aj ja si to želám aj manžel, bývalý sa nestretava so synom od rozvodu keďže nám aj ublizoval a syn ho nechcel a nechce vidieť, neplatí ani výživné vôbec od začiatku ale neriešila som to, lebo hlavne ze sme mali pokoj od neho, cchceme aby sme sa volali všetci rovnako a chceme bývalého zbaviť otcovstva a nechceme aby bol jeho zákonným zástupcom a ani nevieme kde je a ako žije keďže ani výživné ani nič,ako postupovať????????? Ďakujem

  Odpovedá: JUDr. Martin Biskupič

  Dobrý deň,

  v prvom rade si dovolím podotknúť, že s osvojením (adopciou) dieťaťa Vám mediátor nepomôže, keďže to nie je vec, ktorú je možné vyriešiť dohodou. Ide o rozhodnutie o osobnom stave, preto sa treba vždy obrátiť na súd. Ideálne je nechať sa zastúpiť advokátom.

  Na Vašu otázku Vám ale dám odpoveď z pohľadu všeobecného práva.

  Vyjadrili ste sa, že chcete od biologického otca pokoj, že chcete zmeniť priezvisko a zbaviť ho otcovstva. V prípade, ak by si Váš terajší manžel Vášho syna osvojil (adoptoval), v rodnom liste by bol uvedený ako otec a biologický otec by z právneho hľadiska prestal byť otcom (okrem iného by napríklad nemusel platiť výživné, nemal by právo na styk so synom, alebo by syn nikdy nededil v prípade smrti biologického otca).

  Celý proces osvojenia upravuje zákon o rodine v ust. § 97 a nasl. V skratke, o osvojení rozhoduje súd. Najprv sa informujte na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadne zápisu do zoznamu žiadateľov o osvojenie.

  Na osvojenie syna novým manželom je ale potrebný súhlas oboch rodičov, tzn. Váš, aj súhlas biologického otca, aj súhlas dieťaťa.

  Súhlas rodičov ani dieťaťa by nebol potrebný, ak
  a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
  b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
  c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo
  d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

  Podľa toho, čo ste napísali, by mohli byť splnené podmienky na osvojenie aj bez súhlasu.

  V prípade, ak by bolo Vašim záujmom, aby biologický otec bol v rodnom liste stále zapísaný, existujú iné právne inštitúty ako obmedzenie alebo pozastavenie rodičovských práv a povinností. Tiež sú možnosti zmeny priezviska dieťaťa.

  V každom prípade odporúčame Váš konkrétny prípad skonzultovať s advokátom, keďže ide o citlivú problematiku, vždy individuálne posudzovanú.

  Takže Vám odporúčam najprv sa popýtať na úrade práce, ak by sa dalo získať súhlas od biologického otca, a po splnení podmienok podať návrh na súd. To všetko ideálne za pomoci advokáta.

 • Otázka

  , Autor: Nikca

  Dobrý deň, chcem sa spýtať s otcom mójho dieťaťa nežijem ani nie je zapísaný v rodnom liste. Mám moje dieťa nárok aby mu platil výživné?? O dcéru sa vôbec nezaujíma. Ďakujem

  Odpovedá: JUDr. Martin Biskupič

  Dobrý deň,

  samotný nezáujem otca o dieťa nie je dôvodom na neplatenie výživného. Pokiaľ ale nie je úradne uznaný ako otec na matrike, resp. v rodnom liste, nie je možné oficiálne žiadať výživné na dieťa.

  Žiadosti o výživné by muselo predchádzať určenie otcovstva. Zákon o rodine hovorí, že pokiaľ dieťa nebolo určené domnienkou "otcovstva manžela matky", ani súhlasným vyhlásením rodičov, jediným spôsobom, ako určiť otcovstvo je rozhodnutie súdu.

  Návrh na súd na určenie otcovstva môže kedykoľvek podať matka, domnelý otec, aj dieťa. Keď súd otcovstvo prizná, otec bude zapísaný v rodnom liste dieťaťa a vzniknú mu rodičovské práva a povinnosti. A teda okrem povinnosti prispievať na výživu, bude mať aj napríklad právo na stretávanie sa s dieťaťom, spolurozhodovanie o výchove, zastupovanie dieťaťa a pod.

  To býva často dôvodom, prečo ani otec, ani matka nemajú záujem, aby bol otec oficiálne v rodnom liste uznaný. Častokrát dochádza k "neoficiálnym" dohodám medzi otcom a matkou, že otec bude prispievať na dieťaťu, a ani jeden nebude žiadať o oficiálne určenie otcovstva.

  Netreba ale zabúdať, že zákon všeobecne stavia do popredia právo dieťaťa poznať skutočných rodičov a podporuje udržiavanie a rozvoj vzťahu k obom rodičom. Preto by toto malo byť zohľadnené pri prípadnom rozhodovaní, či oficiálne uznať alebo neuznať otcovstvo.