Vývin dieťaťa od 5 a pol roka do 6 rokov

O chvíľu je zo mňa školák

U dieťaťa vo veku od 5,5 roka dochádza opäť k zlepšovaniu jeho schopností. Oproti minulému polroku nie je progres taký výrazný, ale napriek tomu môžeme vidieť, ako sa rozvíja. Dokáže rozpoznať a spočítať peniaze, „prečítať“ niektoré názvy – aj keď skôr ich spozná ako obrázky, dokáže napísať svoje meno, a dokonca niekedy aj správne a nie zrkadlovo. Začínajú sa formovať priateľstvá na celý život , ale tiež aj vychvaľovanie a porovnávanie – Dokážeš toto? Lebo ja áno a ešte dokážem aj toto...

Bezvýhradne vám dôveruje

Dieťaťu už častejšie hovoríme, že je veľké a onedlho ide do školy, preto sú aj očakávania väčšie a stále častejšie sa od neho očakáva „dospelejšie“ správanie. V tomto období je stále sugestibilné, teda prijíma od svojich rodičov pravdu o sebe bez zaváhania – to znamená, že ak mu hovoria, že je zlé, tak také bude. Preto je dôležité, aby boli rodičia v reči konkrétni a presne popísali, čo je zlé na jeho správaní. 

Dokáže opísať, ako sa cíti

Deti už majú lepšiu emocionálnu kontrolu a dokážu sa ovládať, aj keď sa ešte občas môžu objaviť výbuchy zlosti – častejšie to však býva u detí, kde nie sú jasne stanovené hranice toho, čo môžu a čo nie.

Čo sa týka emócií, rozvíja sa kognitívna zložka – deti vedia svoje emócie popísať a tiež lepšie vyjadriť, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Keďže sa im zlepšila slovná zásoba, dokážu sa vyjadriť v celých vetách, napr. nepáči sa mi, keď musím ísť von a pod. Rovnako cítia a rozvíja sa u nich empatia – súcitia s ostatnými, majú tendenciu svoje pocity otvorene popísať – mami, hnevám sa na teba. Ale môžeme sa stretnúť aj s tým, že dieťa odmieta objatia, poláskania, ktoré ešte pred krátkym časom vyžadovalo – rodičia môžu mať pocit, akoby ich odstrkovalo. Môže sa stať, že odmieta prejavy náklonnosti na verejnosti práve preto, že je už „veľké“. Môže sa tiež stať, že sa dieťa v tomto veku utiahne do seba v dôsledku smútku, straty alebo hnevu. Je to tým, že začína chápať, aký je to pocit, keď je odmietané. 

Peniaze 

Je už dostatočne zrelé, aby vedelo, čo sú peniaze. Nerozumie princípu bankomatových kariet – nevie si uvedomiť, že na účte musia byť peniaze, aby karta fungovala, ale peniaze ako také pozná a rozumie ich princípu. V tomto období sa učí rozpoznávať hodnotu peňazí a chápe tiež, že je možné ich vymieňať za veci. Teraz začína správny čas, aby sa začalo učiť šetriť a rozlišovať medzi tým, čo naozaj potrebuje a uspokojovaním okamžitých potrieb. 

S tým, ako sa rozvíja pozornosť a ďalšie kognitívne schopnosti, zlepšuje sa aj jeho schopnosť uvedomovať si odlišnosti medzi ľuďmi a medzi rodinami. Avšak deti nemajú predsudky – tie sú výsledkom výchovy a vysvetľovania, ktoré sa im dostane. V tomto období sa dieťa veľa pýta a očakáva odpovede nie všeobecné, ale konkrétne zamerané – nezahrňte ho odpoveďami, detailmi, ale odpovedajte mu pravdivo. 

Výživa predškoláka
Prečítajte si tiež:

Výživa predškoláka

Slovná zásoba

Dieťa si osvojuje stovky nových slov prostredníctvom interakcie s druhými ľuďmi a tiež prostredníctvom čítania s rodičmi. Povzbudzujte ho, aby samo rozprávalo príbehy podľa obrázkov, alebo sa ho pýtajte, čo si myslí, že sa stane, ako to skončí a tiež, aby obhájilo svoje tvrdenie – prečo si myslíš, že je to tak? Nezabúdajte však, že ak sa niečo pýtate, venujte mu pozornosť. 

Kľúčové míľniky

Jemná motorika:

 • dieťa sa oblieka a vyzlieka samo
 • vie si zapnúť gombíky, zips
 • vie si zaviazať šnúrky (aj napriek suchým zipsom)
 • drží správne ceruzku
 • používa príbor

Hrubá motorika:

 • vie skákať, behať, preskakovať
 • má dobrú koordináciu a rovnováhu
 • bicykluje
 • prejavuje záujem o šport

Emócie: 

 • zvláda odlúčenie od rodičov – už neplače ani netrucuje
 • hrá sa spolu s ostatnými deťmi
 • dokáže požičať svoje hračky
 • aktívne udrží pozornosť pri nejakej činnosti aspoň 5 minút

Sociálny vývin:

 • chce potešiť svojich priateľov
 • vie nasledovať inštrukcie – nemá tendenciu rebelovať
 • chce byť ako ostatné deti

Kognitívne schopnosti:

 • počíta do 10, aj naspäť
 • rozpráva bez chyby
 • vyjadruje sa v súvetiach
 • rado spieva, hrá a tancuje

Kedy je potrebné sa znepokojovať:

 • dieťa nepreukazuje žiadne alebo len málo emócií
 • v jeho správaní sa vyskytujú extrémnosti – agresívnosť, zahanbenie, dlhodobý smútok, bojazlivosť...
 • nechá sa ľahko rozptýliť, má problémy udržať pozornosť pri nejakej aktivite
 • nekomunikuje s ostatnými a neodpovedá na konkrétne otázky, alebo odpovedá oneskorene
 • nerozozná realitu od vymysleného
 • nedokáže povedať svoje meno a priezvisko
 • nerozpráva o tom, čo sa udialo počas jeho dňa
 • nekreslí
 • nevie si umyť zuby, ruky a obliecť sa či vyzliecť bez pomoci

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: