Snažilky články

M Reprodukčná imunológia

Reprodukčná imunológia

Rozhovor s MVDr. Ladislavom Bobakom, CSc. - vedúcim laboratória pre diagnostiku infertility a spermiovej banky pri Združenej tkanivovej banke Fakultnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Čítať viac..

priciny muzskej neplodnosti

Príčiny mužskej neplodnosti

Muži sa podieľajú na neplodnosti v rovnakej miere ako ženy, a preto by vyšetrenie muža malo prebiehať súčasne s vyšetrovaním ženy. Naviac je vyšetrenie muža oveľa jednoduchšie a aj lacnejšie. Čítať viac..

Článkov: 129