Tubárna neplodnosť

tubarna neplodnost
29.6.2009 v kategórii Snažilky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Nestačí, aby boli vajíčkovody iba priechodné, musia aj správne fungovať.

Súčasný spôsob sexuálneho života spojený s používaním hormonálnej antikoncepcie, striedaním partnerov a skorý začiatok pohlavného života vytvárajú predpoklady na pôsobenie faktorov, ktoré môžu poškodiť funkciu vajíčkovodov.

Čo je to tubárna neplodnosť?

O tubárnej príčine neplodnosti hovoríme vtedy, ak žena nemôže otehotnieť z dôvodu poškodených alebo chýbajúcich vajíčkovodov. Vajíčkovod je orgán, ktorého úlohou je zachytiť vajíčko, ktoré sa uvoľní pri ovulácii a posúvať ho smerom do maternice. Ak v tomto čase dôjde k nechránenému pohlavnému styku, tak najpohyblivejšie spermie sa z pošvy cez dutinu maternice dostanú až do vajíčkovodu, kde dôjde k oplodneniu vajíčka. Oplodnené vajíčko je potom transportované do dutiny maternice, kde dôjde k jeho uhniezdeniu. Aby mohol vajičkovod správne plniť svoju funkciu, musí byť jednak priechodný, a jednak musí mať nepoškodenú výstelku. 

Poškodenie alebo nepriechodnosť vajíčkovodov sa podieľa na neplodnosti asi v 30 %. Nestačí, aby boli vajíčkovody iba priechodné, musia aj správne fungovať. Výstelku zdravého vajíčkovodu tvorí vrstva buniek s jemnými riasinkami, ktoré umožňujú transport vajíčka a oplodneného embrya do maternice.

Príčiny ochorenia

Súčasný spôsob sexuálneho života spojený s používaním hormonálnej antikoncepcie, striedaním partnerov a skorý začiatok pohlavného života vytvárajú predpoklady na pôsobenie faktorov, ktoré môžu poškodiť funkciu vajíčkovodov ešte pred nájdením stabilného partnera alebo snahou o otehotnenie. K týmto faktorom patria predovšetkým infekcie.

Najčastejšími pôvodcami zápalov, ktoré vedú k poškodeniu vajíčkovodov, sú v súčasnosti chlamýdie a kvapavka. Chlamýdiové infekcie patria k najčastejšie sa vyskytujúcim pohlavne prenosným ochoreniam. Typické pre ne je, že žena často ani netuší, že zápal prekonala a zistí sa to, až keď sa začne pátrať po príčine neplodnosti.

Zápalom treba predchádzať

Najdôležitejšia je prevencia. Na prvom mieste je potrebné zápalom predchádzať, napr. používaním bariérovej antikoncepcie (prezervatív), obmedzením počtu sexuálnych partnerov. Na druhom mieste je včasná a cielená liečba zápalu, pričom je dôležité vyšetriť a preliečiť aj sexuálneho partnera, aby sa zabránilo opakovanej infekcii. Ak sa už raz vajíčkovod poškodí, je to nezvratné a ak je dôsledkom neplodnosť, problém vyrieši jedine mimotelové oplodnenie (IVF).

Niekedy sa stane, že oplodnené vajíčko sa uhniezdi skôr, ako sa dostane do maternice. Vtedy hovoríme o mimomaternicovom tehotenstve. Najčastejšie sa vajíčko uhniezdi do steny vajíčkovodu. Je to závažný stav, ktorý ak sa zavčasu nerieši, môže viesť k masívnemu krvácaniu do brušnej dutiny a ohroziť tak život ženy. Ak sa mimomaternicové tehotenstvo diagnostikuje zavčasu a nie je komplikované krvácaním, môže sa podariť vajíčkovod zachrániť. Väčšinou je však potrebné celý vajíčkovod odstrániť. Mimomaternicové tehotenstvo sa však môže opakovať na druhej strane. Po odstránení oboch vajíčkovodov je jediná možnosť, ako môže žena otehotnieť, mimotelové oplodnenie (IVF).

Vyšetrenie a diagnostika

Existujú dve metódy, ktorými môžeme vyšetriť stav vajíčkovodov. Tzv. „prefuk vajíčkovodov“ sa odborne nazýva hysterosalpingografia. Spočíva v podaní kontrastnej látky do dutiny maternice pod röntgenom. Podľa rtg snímku môže potom lekár zhodnotiť dutinu maternice, jej deformácie, vrodené vývojové chyby, polypy a pod. Ak kontrastná látka preniká do brušnej dutiny, znamená to, že vajíčkovod je priechodný. Dôležitý je aj tvar a umiestnenie vajíčkovodu v brušnej dutine, ktoré môžu vyvolať podozrenie na prítomnosť zrastov po prebehnutom zápale. Niektoré ženy pociťujú počas výkonu mierne bolesti, ale väčšina ho znáša bez ťažkostí.

V súčasnosti sa hysterosalpingografia vykonáva menej často, pretože ju nahradila laparoskopia a hysteroskopia. Laparoskopia spočíva v prezretí brušnej dutiny pomocou tenkej trubice zavedenej malým rezom v oblasti pupka. Hysteroskopia je zase prezretie dutiny maternice pomocou tenkej trubičky, ktorá sa zavádza cez krček maternice. Výhodou týchto operačných techník je, že v prípade nájdenia nejakého chorobného nálezu (napr. zrasty, cysta, polyp), je možné ho odstrániť. Nevýhodou je potreba celkovej anestézie.

Každá metóda má svoje výhody a nevýhody a čo je vhodné pre jednu ženu, nemusí byť vhodné pre inú. O tom, ktorá metóda je najvhodnejšia pre vás, rozhodne váš ošetrujúci lekár. 

Môže vás zaujímať:

Polycystické vaječníky – ako na ne?
Tehotná s „hroznými“ vaječníkmi alebo Ako ma endometrióza prinútila zmeniť priority
Syndróm polycystických vaječníkov (PCOS)