Vplyv veku na plodnosť

MUDr. Radomír Hredzák | 22. máj 2015
vplyv veku plodnost

Vek je významný faktor, ktorý ovplyvňuje schopnosť ženy otehotnieť a porodiť zdravé dieťa.

V súčasnosti stále viac žien odkladá tehotenstvo do vyššieho veku

Kým väčšina našich babičiek a prababičiek začínala rodiť vo veku okolo dvadsať rokov, dnes asi až 20 % žien chce otehotnieť po 35. roku veku.

Je to ovplyvnené viacerými faktormi:

  • je viac dostupná antikoncepcia,
  • ženy si budujú pracovnú kariéru,
  • chcú sa finančne zabezpečiť,
  • vydávajú sa neskôr,
  • je pomerne vysoká rozvodovosť.

Výrazný pokles plodnosti nastáva po 35. roku života

Bohužiaľ len málo žien vie, že ich plodnosť začína klesať už  po 27. až 30. roku vekuvýrazný pokles nastáva po 35. roku života.

Z jednej štúdie vyplynulo, že ak sa žena rozhodne prvýkrát otehotnieť vo veku 35 – 40 rokov, je 70 % šanca, že sa jej to vôbec podarí, ak sa rozhodne po 40. až 44. roku veku je šanca, že niekedy otehotnie, len 36 %.

Medicína dosiahla v posledných rokoch významné pokroky v liečbe neplodnosti, čo zasa vedie niektoré ženy k presvedčeniu, že môžu tehotenstvo odkladať do vyššieho veku. Príroda sa ale nedá prekabátiť, s vekom klesá aj úspešnosť všetkých metód liečby neplodnosti vrátane asistovanej reprodukcie.

Šanca, že zdravá tridsaťročná žena spontánne otehotnie počas jedného mesiaca, je asi 20 %, u zdravej štyridsiatničky to je už len 5 %.

Aj keď vo všeobecnosti sú dnes ženy zdravšie, majú lepšiu zdravotnú starostlivosť a dožívajú sa vyššieho veku, výrazný pokles plodnosti po 35. roku veku to neovplyvňuje.

Pokles plodnosti s vekom je spôsobený „starnutím“ vaječníkov

Žena sa narodí s určitým počtom vajíčok, ktorý sa v priebehu života už nezvyšuje, ale klesá. Na rozdiel od mužov, u ktorých sa nové spermie tvoria prakticky celý život. Po pôrode sa vo vaječníkoch dievčatka nachádza asi 1 milión vajíčok, kým dorastie do puberty, ostane z tohto počtu len 300 000, z ktorých sa počas reproduktívneho života uvoľní pri ovulácii asi 300. Ostatné vajíčka zaniknú.

Proces úbytku vajíčok s vekom je u každej ženy naprogramovaný a neovplyvňuje ho ani počet pôrodov, ani dĺžka dojčenia, ani užívanie antikoncepcie či liečba neplodnosti. Dokázané je, že fajčenie urýchľuje zánik vajíčok a aj nástup menopauzy.

Existujú testy, pomocou ktorých možno zistiť tzv. ovariálnu rezervu, teda v akom stave sú vaječníky a či budú dobre reagovať napr. na hormonálnu stimuláciu. Pokles ovariálnej rezervy je spôsobený vekom a je to proces nezvratný, urýchľuje ho fajčenie, vrodené predispozície, alebo chirurgické výkony na vaječníkoch (napr. odstránenie cysty).

S vekom neklesá len počet vajíčok, ale aj ich kvalita. V priebehu života ženy sú vystavené pôsobeniu mnohých škodlivých vplyvov, čoho dôsledkom môže byť poškodenie ich genetickej výbavy a následne genetické poškodenie plodu. S tým súvisí aj vyšší výskyt potratov u žien po štyridsiatke.

Žena po 35. roku má čo najskôr pátrať po príčine neplodnosti

Pokiaľ žena nemôže otehotnieť, treba čím skôr vyhľadať pomoc špecialistu na neplodnosť, stonásobne to platí, ak má vyšší vek. U ženy po tridsaťpäťke sa odporúča, aby tak učinila už po 6 mesiacoch snaženia sa. Čím skôr sa začne pátrať po príčine, tým skôr je možné započať vhodnú liečbu a tým je aj vyššia šanca, že porodí zdravé dieťa.

Stáva sa, že žena príde neskoro a lekár môže už len skonštatovať, že činnosť vaječníkov vyhasína a nie je šanca na uvoľnenie, resp. získanie vajíčok. Tieto ženy majú už len dve možnosti: adopcia alebo využiť darované vajíčka.

Proces použitia darovaných vajíčok

Spočíva v tom, že darkyňa sa podrobí stimulácii vaječníkov, podobne ako žena pred mimotelovým oplodnením (IVF), dozreté vajíčka sa jej odoberú, v skúmavke sa oplodnia spermiami manžela príjemkyne a oplodnené vajíčka (embryá) sa vložia do maternice príjemkyne. Použitie darovaných vajíčok umožní žene, aby otehotnela a porodila dieťa, ktoré s ňou síce nebude geneticky zhodné, no bude geneticky zhodné so svojím otcom.  Je to  proces pomerne náročný z hľadiska finančného, psychologického aj etického. Na Slovensku je stále nedostatok vhodných darkýň, na rozdiel napr. od Čiech, a preto sú čakacie lehoty dlhé.

Na záver by som v súvislosti s plodnosťou a vekom zdôraznil, aby ženy podľa možností neodkladali tehotenstvo dlho a ak sa otehotnieť nedarí, je potrebné čím skôr vyhľadať odbornú pomoc.

Môže vás zaujímať:

Lekár mieni a človek...
Vplyv telesnej hmotnosti na plodnosť
Vplyv životosprávy na plodnosť

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: