Vplyv životosprávy na plodnosť

Ingeborg Nikol Kavečanská | 9. február 2016
spravna zivotosprava plodnost

Aký vplyv má na plodnosť životospráva? Ako ju ovplyvniť? Dajú sa vôbec zvýšiť šance na počatie práve úpravou životosprávy?

Vplyv životosprávy na plodnosť

Vplyv alkoholu na plodnosť

Správna životospráva môže významne ovplyvniť šancu ženy na otehotnenie. Aj keď neexistujú jednoznačné dôkazy o vplyve alkoholu na ženskú plodnosť, je dokázané, že konzumácia alkoholu poškodzuje plod. Odporúča sa, aby ženy, ktoré sa snažia otehotnieť, nekonzumovali viac ako 1 - 2 jednotky alkoholu viac ako 1 alebo 2-krát do týždňa (alebo 2,5 dcl vína) a vyvarovali sa epizód akútnej otravy alkoholom. Bola však publikovaná jedna štúdia, ktorá dokázala, že ženy, ktoré pili víno (až 8 dl do týždňa) otehotneli o niečo skôr ako ženy, ktoré nepili víno vôbec, alebo pili iné alkoholické nápoje.

Nadmerná konzumácia alkoholu u mužov má negatívny vplyv na kvalitu semena, ale tento vplyv je prechodný.  U alkoholikov sa tiež častejšie vyskytujú problémy s erekciou a ejakuláciou. Neexistuje vzťah medzi miernou konzumáciou alkoholu a zlou kvalitou semena.

Vplyv fajčenia na plodnosť

Je jednoznačne dokázaná súvislosť medzi fajčením a zníženou plodnosťou ženy a zhoršením parametrov spermiogramu u muža. Aj keď vplyv fajčenia na plodnosť muža nie je jednoznačne dokázaný, odporúča sa, aby fajčiť prestali, čím minimálne prispejú k celkovému zlepšeniu zdravia a tiež sa odstráni možný negatívny vplyv pasívneho fajčenia na ženu a dieťa. Ak žena počas tehotenstva fajčí, znižuje to aj neskoršiu plodnosť jej dieťaťa. Predpokladá sa, že u fajčiarok je 3,4-krát vyššia pravdepodobnosť, že otehotnejú po viac ako jednom roku snaženia sa a v každom cykle majú o dve tretiny menšiu šancu, že otehotnejú, v porovnaní so ženami, ktoré nefajčia. Podobne nepriaznivý vplyv má aj pasívne fajčenie.

Kofeín a otehotnenie

Vplyv kofeínu na ženskú plodnosť nie je jasný. Neexistujú štúdie, ktoré by sa týmto vplyvom zaoberali. Napriek tomu sa nedoporučuje konzumovať viac ako dve šálky kávy denne.

Telesná hmotnosť a gravidita

Telesná hmotnosť významne ovplyvňuje pravdepodobnosť otehotnenia  ženy. Ženy, ktoré majú BMI viac ako 30 alebo menej ako 20 môžu mať s otehotnením problémy (BMI = body mass index, vypočíta sa: hmotnosť v kg / výška v cm2 ). U neplodných obéznych žien, ktoré majú problémy s ovuláciou, môže redukcia hmotnosti viesť k spontánnemu obnoveniu ovulácie. Odporúča sa redukcia hmotnosti aspoň o 10 %.  S obezitou súvisí aj vyššia pravdepodobnosť spontánneho potratu a komplikácií v gravidite, napr. vysoký tlak, tehotenská cukrovka, poruchy zrážania krvi, komplikácie pri pôrode.

U mužov s miernou nadváhou a s obezitou bol pozorovaný nižší celkový počet normálnych pohyblivých spermií. Obezita má aj negatívny vplyv na erekciu, najmä, ak muž súčasne trpí na srdcovocievne ochorenie alebo má cukrovku.

Aj nízka hmotnosť môže spôsobovať neplodnosť, najčastejšie dochádza k poruchám ovulácie a k nepravidelnej alebo chýbajúcej menštruácii. Veľa takýchto žien si ale tehotenstvo neželá, a preto sa ich plodnosť nerieši.

Iné faktory, ktoré môžu ovplyvňovať počatie

Známa je súvislosť medzi zvýšenou teplotou mieška (skróta) a zníženou kvalitou semena. K zvýšeniu  teploty vedie sedavé zamestnanie, pôsobenie vysokej teploty v pracovnom prostredí alebo nosenie tesného spodného prádla.

Na pracoviskách bolo zaevidovaných viac ako 104 000 chemických a fyzikálnych faktorov, ale vplyv na reprodukciu nebol sledovaný najmenej u 95 % z nich, predovšetkým preto, že ich zavádzanie do priemyslu je veľmi rýchle. Existujú látky, ktoré majú dokázaný vplyv na plodnosť. Sú to teplo, rádioaktívne a elektromagnetické žiarenie, pesticídy, olovo, ortuť, anesteziologické plyny.

Viaceré užívané medikamenty majú vplyv na ženskú a mužskú plodnosť. Je potrebné zvážiť potenciálny úžitok a riziká u každého pacienta. Dlhodobé užívanie protizápalových liekov vedie k poruchám ovulácie. Tiež lieky na potlačenie imunity, lieky na liečenie reumy, antidepresíva, lieky na liečbu astmy znižujú šancu na koncepciu. Lieky na vysoký tlak môžu u mužov spôsobovať problémy s erekciou.

Môže vás zaujímať:

Vplyv veku na plodnosť
Obezita a tehotenstvo - týka sa aj vás?
Pohodové tehuľkovanie

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: