Zásady správneho písania, ktoré by rodičia mali poznať

Mgr. Dagmar Pokorná | 31. Mar 2017
Zásady správneho písania, ktoré by rodičia mali poznať

V prvom ročníku sa učia deti písať správne tvary písmen, správne ich spájať do slov. Sú vedené k tomu, aby písali pekne, s dôrazom na úhľadnosť a čitateľnosť.

Či dieťa píše aj správne, aj krasopisne, závisí od dispozícií každého jednotlivca, a tie sú individuálne odlišné. Nie každé dieťa v tomto veku má žiaduce grafologické dispozície, nie každé je rovnako pozorné, sústredené, usilovné, veľa z nich je – obzvlášť v prvom polroku – ešte hravých.

Prinášame vám zásady správneho písania, ktoré by ste mali poznať

 • pozitívny prístup k písaniu a navodenie radostnej atmosféry,
 • správne pohodlné sedenie na celej stoličke, zabezpečujúcej stabilitu tak, aby dieťa malo celé chodidlá na zemi a lavicu v optimálnej výške pre písanie,
 • uvoľnenie ruky pred, ale aj počas písania, rôznymi pohybmi a cvičením prstov, zápästia, aj celej ruky (napríklad za sprievodu riekaniek),
 • správne držanie písacích potrieb palcom a prostredníkom, ukazovák je položený ľahko zhora, pričom prsty sú pokrčené, nie prehnuté,
 • správne natočenie zošita u prvákov smerom nahor tak, aby pravý roh smeroval doľava nahor,
 • vhodné osvetlenie, aby si dieťa pri písaní netienilo, aby ho svetlo príliš neoslňovalo, alebo aby sa mu nepoškodil zrak,
 • primeraná doba písania je v priemere pre začínajúcich prvákov približne 10 – 15 minút (asi 4 riadky v prváckej písanke),
 • správny výber písacích potrieb (ceruzky s mäkším hrotom) a pera (väčšina pier má ergonomickú úchopovú zónu v tvare trojuholníka, ktorá dieťa navedie na správne držanie, ale bez nácviku ho nezaručuje).

Keď svojho prváčika v objavovaní sveta písmen nenecháme samého, budeme pri ňom stáť a dohliadať, aby ho písmenká po malých krôčikoch snaženia sa poslúchali, úspech sa určite dostaví.

A ak predsa naše dieťa nebude žiadnym „krasopiscom“, vedzte, že nejde o životnú tragédiu. Ako povedala prvácka pani učiteľka, netreba z písania robiť strašiaka. Aj z detí, ktoré v prvej triede, ale ani vo vyšších ročníkoch nepísali najkrajšie, môžu vyrásť šikovní žiaci a zdarní študenti. 

5 informácií zo slovníka o písaní

 • Deti v slovenských školách píšu „latinkou“. Latinka (alebo latinské písmo) je najpoužívanejšie hláskové písmo na svete, obsahuje 26 písmen.

S drobnými obmenami sa používa vo väčšine európskych jazykov (okrem krajín východnej Európy), v Severnej a Južnej Amerike, v subsaharskej Afrike a na ostrovoch v Tichom oceáne. 

 • Počas tohto školského roka si prváci vo vybraných českých školách osvojujú nový typ písma. Cieľom Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky je si overiť, či by nové písmo Comenia Script dokázalo nahradiť doterajší krasopis, ktoré sa deti na školách učia viac ako 80 rokov.

Písmo je viac podobné tlačenému, písmená sa pri písaní spájajú len čiastočne. Autorka písma Radana Lencová tvrdí, že je jednoduchšie a čitateľnejšie.

Prečítajte si: Dysgrafia
 • Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho nesprávnym tvarom, rozdielnou výškou, nesprávnym sklonom, zámenou niektorých písmen, niekedy zrkadlovým písaním písmen a číslic.
 • Dysortografia je špecifická porucha pravopisu, ktorá sa prejavuje špecifickými chybami pri písaní a neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá.
 • Dyslexia je porucha schopnosti správne čítať, napriek primeranej inteligencii, normálnemu socio-kultúrnemu zázemiu a bežným vyučovacím metódam aplikovaným vo výučbe dieťaťa.

Dyslektici majú problém so správnym dekódovaním napísaného textu (slovo prečítajú inak, čítajú veľmi pomaly, schopnosť pochopiť význam textu je nízka).

Riekanky na „rozcvičenie“ pred alebo počas písania podľa pani učiteľky Slávky Kučovej. Do rytmu slov s dieťaťom precvičujeme pohyby prstov, zápästia, ale aj celej ruky.
Prečítajte si: Dyslexia
Jeden prštek sem i tam,

ja ich všetky porátam.

Obe rúčky precvičím,

písmenká sa naučím.

Písanie ma veľmi baví,
robím kopce, robím čiary.
Oblúk sem a oblúk tam,
písmenká už pekné mám.
Prečítajte si: Ako rozvíjať grafomotoriku u detí
Ja som žiačik prvej triedy,
poznám písmo abecedy.
Písanie je pre mňa hračka,
ako detská sánkovačka.
Písanie mám taktiež rád,
so školou som kamarát.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: