Naučiť sa písať rukou je pre mozog dôležité

Redakcia | 16. september 2021
Písané písmo

Nie, nie je to prežitok.

Na potrebu naučiť sa dobre písať rukou sa kladie čím ďalej tým menší dôraz. Moderné technológie svojou praktickosťou vytláčajú klasický rukopis ako zbytočný prežitok. Kedy ste naposledy držali v ruke pero vy?

Písanie rukou je dôležité

Pedagógovia a odborníci sa ale zhodujú v tom, že písanie pomocou pera na papier stimuluje mozgové okruhy spojené s pamäťou, pozornosťou, motorickými zručnosťami a jazykom spôsobom, ktorý ťukanie na klávesnicu nedokáže nahradiť.

Psychologička Karin Jamesová, PhD. z univerzity v Indiane publikovala štúdiu (ext. zdroj štúdia), v ktorej sa zamerala na zmeny v mozgu detí, ktoré sa učili písať, či už perom alebo prostredníctvom počítača. Keď deťom ukázali rôzne písmená, tým, ktoré sa učili písať ručne, sa v mozgu rozsvietili centrá pre čítanie rovnako ako u gramotných dospelých. U detí, ktoré sa učili písať pomocou klávesnice, sa ale nič také nedialo. 

Písanie rukou vyžaduje sústredenie sa a učí mozgové okruhy zodpovedné za koordináciu, zrak a pamäť, spolupracovať. Prípadné vylúčenie výučby písania v budúcnosti by mohlo mať veľmi negatívny dopad na vývoj detí.
Zdroj: www.theguardian.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: