10 najčastejších chýb, ktorých sa rodičia vo výchove dopúšťajú + tipy ako sa im vyvarovať

Mgr. Jana Caban | 19. apríl 2021
Rodičovské omyly

V mene lásky sa robí veľa chýb. Príliš často si myslíme, že pomáhame svojim deťom, no v skutočnosti môžu byť dlhodobé výsledky toho, čo robíme, na škodu.

Ďalšie chyby ako rodičia robíme aj preto, že jednoducho nevieme, čo vlastne máme robiť, alebo ako to robiť inak. Našťastie jedným zo základných princípov pozitívnej výchovy je, že „chyby sú úžasnou príležitosťou učiť sa“.

Takže sa neutápajte v pocitoch viny, či zlyhania, ak ste aj vy vo výchove urobili niektoré z nižšie uvedených omylov. Deti sú veľmi milujúce a zhovievavé a my im máme možnosť ukázať (a byť im v tom vzorom), ako sa môžeme z vlastných chýb poučiť.

Dr. Jane Nelsen, ktorá sa zaoberá pozitívnym rodičovstvom na portáli positivediscipline.com uvádza tieto najčastejšie chyby, ktorých sa ako rodičia dopúšťame:

1. Sústredenie sa na okamžité výsledky (viac než na dlhodobé)

Trest môže zastaviť momentálne nevhodné správanie, ale môže mať aj nepriaznivé dlhodobé účinky. Ako na to inak? Namiesto trestu sa sústreďte na riešenia (ext. zdroj na riešenia) .

2. Poučovanie dieťaťa a stanovenie následkov 

Deti skúmajú dôsledky svojich rozhodnutí, keď sa ich spýtate, čo sa stalo, čo spôsobilo, že sa to stalo, čo pritom cítia, čo sa z toho dozvedeli a aké nápady majú na vyriešenie problému – sú to všetko otázky, ktoré majú dieťaťu pomôcť preskúmať dôsledky jeho volieb.

Dieťa si môže vypočuť vaše poučenie a prijať dôsledky svojho správania, z toho si však neodnáša zážitok vlastnej zaangažovanosti. Otázkami dieťa viac zaangažujete do hľadania riešenia a môže sa samé poučiť zo svojej skúsenosti.

3. Ignorovanie toho, čo si dieťa myslí, čo cíti a ako sa rozhoduje

Deti sa vždy rozhodujú na podvedomej úrovni. Tieto rozhodnutia formujú ich osobnosť a správanie. 

Dieťa, ktoré je potrestané, sa môže rozhodnúť:

  • „Cítim sa zranený/-á, takže ti ublížim späť.“
    "Cítim sa zahanbene a trápne, takže to jednoducho vzdám."
    "Cítim sa bezmocný/-á, takže použijem svoju moc, aby som ťa porazil/-a." 

Niektoré deti sa môžu stať závislými od vášho súhlasu a rozhodnú sa: „Som zlý/-á, takže sa pokúsim byť dobrý/-á, aby som si získal tvoju lásku.“ 

Najväčším darom, ktorý môžete dať svojim deťom, je pomôcť im objaviť a uveriť: „Som schopný/-á.“

4. Presvedčenie, že ako rodičia musíme reagovať okamžite

Ten najhorší čas na riešenie akéhokoľvek problému je, keď ste naštvaní. Každý je totiž v stave rozrušenia iracionálny a nikto vtedy nedokáže počúvať. Počkajte a doprajte si určitý čas na vychladnutie a potom pokračujte, keď bude mať každý prístup k svojim racionálnym schopnostiam a dokážete spolupracovať pri hľadaní vzájomne rešpektujúcich riešení.

Neznamená to, že máte svoje dieťa ignorovať, keď robí niečo, čo sa vám nepáči, alebo dokonca ak vás rozpaľuje do červena... Doprajte si však pre seba čas a riešenie navrhujte až vtedy, keď budete pevne nohami na zemi.

5. Ak je rodič príliš láskavý alebo príliš pevný

... namiesto láskavého a pevného (ext zdroj láskavý rodič) súčasne.

Pre mnohých rodičov je veľkou výzvou láskavé stanovenie hraníc. "Milujem ťa a odpoveď je NIE."  

6. Zachraňovanie alebo nadmerná ochrana

Toto oberá deti o príležitosť posilniť svoje „svaly sklamania“ a zistiť, že sú schopné čeliť životným vzostupom i pádom.

7. Ak rodičia robia to, z čoho často obviňujú deti - nepočúvajú 

Naučte sa potvrdzovať pocity (ext. zdroj potvrdzovať pocity) svojho dieťaťa namiesto toho, aby ste mu prednášali o jeho správaní. Možno vás prekvapí, o koľko efektívnejšie je podnietiť v dieťati zmenu, ak začnete zmenou svojho prístupu k nemu z pozície poučujúceho k pozícii načúvajúceho.

8. Keď rodičia nemajú dôveru vo svoje deti

Deti sa potrebujú učiť a rásť v atmosfére bezpodmienečnej lásky a podpory, kde sa môžu učiť cenné sociálne a životné zručnosti. Deti nemôžu prosperovať, keď sú rodičia príliš kontrolujúci, alebo príliš tolerantní. Darí sa im najlepšie vtedy, keď rodičia zapájajú deti do sústredenia sa na riešenia.

9. Presvedčenie, že deti musia „platiť“ za svoje chyby namiesto toho, aby sa z nich „učili“

Vytvorte si napríklad počas spoločnej večere tradíciu alebo rituál, kedy všetci povedia nejakú svoju „chybu dňa“ a to, čo sa z nej dozvedeli, či naučili.

10. Nedostatok vlastného sebavedomia

Ak ste si vedomí sami seba a ste vo svojej rodičovskej roli pevne zakotvení, môžete všetko filtrovať cez svoju vlastnú múdrosť a svoje srdce a vychovávať tak svoje deti s láskou a dôverou.

Existuje veľa nástrojov pozitívnej výchovy, ktoré vám pomôžu na vašej rodičovskej ceste. Pamätajte, že dokonalý rodič neexistuje. Bavte sa a užite si cestu so svojimi deťmi!

Zdroj: www.positivediscipline.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: