Psychologička radí: Takto rozvíjajte tvorivú myseľ dieťaťa

Redakcia | 25. november 2021
Psychologička radí: Takto rozvíjajte tvorivú myseľ dieťaťa

Každý deň by sme mali dieťaťu dovoliť, aby hľadalo nové možnosti, aby sa pokúšalo nájsť nové, iné riešenia situácií, ktoré mu život prinesie...

Tvorivosť alebo kreativita nesúvisí iba s umením. Je to schopnosť každého človeka, vzniká vo vnútri a prejavuje sa navonok v každej činnosti. Je súčasťou našich rozhodnutí. Vo veľkej miere je závislá aj od poznania. Jej výsledkom sú nové a užitočné riešenia, nápady, myšlienky. 

Ako rozvíjať tvorivú myseľ drobčeka?

1. Trávte veľa času vonku.

Príroda ponúka množstvo podnetov, neustále sa mení a poskytuje veľa príležitostí pre objavovanie. Prirodzený svet inšpiruje deti, aby rozmýšľali, spochybňovali a predpokladali. Deti môžu kresliť do piesku, vytvárať obrázky z vetvičiek a listov, ležať na zemi a pozorovať oblohu a mraky. Všetky tieto činnosti však musia robiť s rodičmi – samy to ešte nedokážu alebo len krátky čas.

2. Vymýšľajte scenáre.

Dieťa napodobňuje dospelých v zaobchádzaní s predmetmi aj pri pohybových aktivitách. Povzbudzujte drobčeka, aby sa hral na lekára, vesmírneho bádateľa ap. Zapojte sa tiež do tejto hry na úrovni dieťaťa, nasledujte jeho pokyny a len niekedy zasahujte. 

3. Slovné aktivity.

Hoci vaše dieťa využíva len zopár viet, jeho slovná zásoba je už dostatočne veľká a zbožňuje rýmy, básničky, rozprávky – ktoré mu čítate a hovoríte. Môže do nich dopĺňať slová, a takto sa budete spoločne zabávať. Takto môžete využiť čas najmä pri cestovaní v aute. Apropo, hrali ste sa už s drobcom hru: Letí, letí, všetko letí...?

4. Podporujte umelecké aktivity dieťaťa.

Prostredníctvom kresby sa dieťa vyjadruje. Už sme si hovorili, že okolo 3. roku dieťa prisudzuje svojim „čmáraniciam“ symbolický význam. Rovnako môže mať tendenciu „skrášliť“ steny v byte. Je dobré mu určiť, čo môže a čo nie. Na stenu môžete nalepiť veľký papier, aby naň kreslilo a určiť, že len tam môže používať pastelky ap. Skúste kresliť prstom do múky, použiť prstové farby a robiť odtlačky. Takéto tvorenie podporuje pozornosť a koncentráciu dieťaťa, rozvíja jeho jemnomotorické zručnosti a grafomotoriku. Nestačí, aby dieťa kreslilo na tablete alebo myšou do počítača. Práve jemnomotorickými činnosťami alebo manipuláciu s reálnymi predmetmi dozrieva jeho mozog. 

kreativita dieťaťa

5. Čítajte.

Urobte si čas a čítajte si so svojím dieťaťom – rozprávajte sa o tom, čo čítate – nemusí to byť klasické čítanie – stačí kniha s veľkými obrázkami a vymýšľanie si príbehov spolu s dieťaťom. Rovnako si môžete vymýšľať aj príbeh, v ktorom dieťa vystupuje ako hlavná  postava. 

6. Klaďte otvorené otázky.

Primerane veku dieťaťa. Tým sa rozvíja jeho myslenie. Čo myslíš, čo by sa stalo, keby...? Ako by sme mohli urobiť tento koláčik? 

7. Obmedzte čas „obrazovky“.

Nedovoľte dieťaťu pozerať televíziu, počítač, tablet, telefón. Dieťaťu sa pred elektronikou rozvíja pasívny spôsob učenia, ale nerozvíja tvorivosť. Na to je potrebné zapojiť všetkých päť zmyslov. 

8. Neštruktúrovaný čas.

Nezabudnite aj na to, že nemôžete dieťaťu naplánovať celý deň. Musíte mu poskytnúť čas na oddych a samostatnú činnosť. V troch rokoch života to nie je dlhý čas, ale postupne sa predlžuje. 

TIP:

A jedno z najdôležitejších pravidiel: podporujte dieťa, aby prekračovalo svoje hranice v myslení – a robte to s ním. Nedajte sa zviazať tým, že sa niečo nedá – vždy sa dá o tom aspoň rozmýšľať a vymýšľať – napr. usporiadajte piknik v plavkách v zime, použite lyžice ako hudobné nástroje atď. 

Ja sám...

Túto vetu počúvate teraz asi často. Nebojte sa dôverovať svojmu potomkovi. A nebojte sa byť trochu „blázniví“.  Využite to na rozvoj tvorivého myslenia – prečo by sa mala kúpacia čiapka nosiť len pri plávaní? Prečo si neobliecť nohavice naopak? ... Nie je to o tom, že si dieťa robí, čo chce. Je to stále o zodpovednosti rodiča, aby on rozhodol o tom, kde sú hranice, ktoré dieťa smie a ktoré nesmie prekročiť. 

Zabudnite na všetky reklamy... Kreativitu nerozvíjame zložitými a hotovými hračkami a predmetmi.

Dieťa potrebuje s hračkami a s predmetmi manipulovať a potrebuje prichádzať na to, čo s nimi môže a čo nemôže urobiť. Na to sú veľmi vhodné rôzne materiály a textúry – kúsky látok, hlina, múka, olej, voda – z toho všetkého môžeme vytvárať a lepiť koláže. Rôzne materiály nútia dieťa, aby ich cítilo a tým sa rozvíja aj jemná motorika. Kresliť sa dá postojačky, pokľačiačky – nielen pri sedení. Dokonca tieto typy kreslenia a maľovania uprednostňujeme predtým, aby dieťa sedelo za stolom a tak kreslilo. Dieťa nepotrebuje zložité maľovanky – stále sa učí a nevie dodržiavať čiary, preto menej je viac. 

Tri rady nad zlato:

  • Pýtajte sa – kreativitu u dieťatka podporujeme tým, že sa ho pýtame – a to najmä otázky, na ktoré musí odpovedať viac ako jedným slovom. Vyhýbajme sa otázkam, na ktoré je možná iba odpoveď „áno“, „nie“.
  • Nepodceňujte – najväčšou chybou je navrávať si, že je na niečo ešte malé – navštevujte s ním múzeá, knižnice, divadlá, výstavy. Vhodným spôsobom mu dokážete vysvetliť veľa vecí a čím viac to vyzerá ako hra a „nič vážne“, tým viac si dieťa osvojí. A už vieme, čím viac skúseností a zážitkov máme, tým viac sa kreativita rozvíja.
  • Rešpektujte jeho názor – Ako by sme to mohli urobiť? Máš nejaký nápad? Nebojte sa pýtať dieťaťa na jeho názor. Podnietite ho k tomu, aby uvažovalo. 

Každý deň by sme mali dieťaťu dovoliť, aby hľadalo nové možnosti, aby sa pokúšalo nájsť nové, iné riešenia situácií, ktoré mu život prinesie.  Len tak z neho vyrastie človek, ktorý má odvahu, vytrvalosť, ktorý sa nezľakne prvej prekážky a dokáže opakovane skúšať a hľadať. A to je to, čo chceme dieťa naučiť. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: