5 sociálno-emocionálnych zručností, ktoré pomôžu dieťaťu zvládnuť svoje emócie počas záchvatu hnevu

MK | 1. február 2024
5 sociálno-emocionálnych zručností, ktoré pomôžu dieťaťu zvládnuť svoje emócie počas záchvatu hnevu

Deti sú vnímavejšie, keď sú pokojné a hrajú sa. Sú pripravené učiť sa a prijať to, čo ich učíte. Využite teda tieto chvíle na skúmanie emócií, diskusiu o príčinách a následkoch, pomenovávanie pocitov, predvádzanie scenárov a precvičovanie si regulácie emócií.

Vedci z Yale Center for Emotional Intelligence (ext. zdroj YCEI) odhalili súbor piatich zručností, ktoré deťom umožňujú prechádzať veľkými emóciami a naučiť sa pracovať so svojimi pocitmi. Deti si najprv musia rozvinúť zručnosti, aby rozpoznali, porozumeli, označili a vyjadrili svoje emócie predtým, ako začnú ovládať umenie sebaregulácie, známe aj ako upokojujúce stratégie.

Takže, milí rodičia – nielenže krotíme záchvaty hnevu; kladieme pevné základy a vychovávame emocionálne inteligentné deti, ktoré sú vybavené na to, aby mali zdravé vzťahy s ostatnými.

Keď je vaše dieťa uprostred záchvatu hnevu – sĺz, frustrácie a celej škály podobných emócií, nie je ideálny čas ponoriť sa do životných lekcií prečo? Počas záchvatu hnevu je detský mozog ochromený a to nie je ideálna situácia na vysvetľovanie. 

Ako na to? Hravým učením. Učiť svoje dieťa prostredníctvom hier, príbehov a aktivít počas pokojných období je kľúčom k budovaniu dôležitých sociálnych a emocionálnych zručností. Deti sú vnímavejšie, keď sú pokojné a hrajú sa. Sú pripravené učiť sa a prijať to, čo ich učíte. Využite teda tieto chvíle na skúmanie emócií, diskusiu o príčinách a následkoch, pomenovávanie pocitov, predvádzanie scenárov a precvičovanie si regulácie emócií. To vybaví vaše dieťa "nástrojmi", ktoré môže použiť, keď nabudúce zasiahne záchvat hnevu.

Tu je niekoľko hravých nápadov, vďaka ktorým môžete skúsiť vybudovať zručnosti svojho dieťaťa v týchto 5 kľúčových oblastiach:

1. Rozpoznanie emócií

Hrajte emocionálne hry, divadielko, šarády, v ktorých vy a vaše dieťa robíte rôzne výrazy tváre a pohyby reči tela, aby ste vyjadrili emóciu, zatiaľ čo ten druhý sa snaží rozpoznať, o akú emóciu ide. 

2. Pochopenie príčin a následkov emócií

Keď čítate rozprávky dieťaťu pred spaním, rozprávajte sa o postavách, čo zažívajú a prečo robia to, čo robia. Ponorte sa do príbehu tak, že sa opýtate svojho dieťaťa, kedy sa cítilo rovnako ako postava, čo ten pocit spôsobilo a aký bol výsledok tohto pocitu.

3. Označovanie (pomenovanie) emócií

Vytvorte rôzne obrázky emócii napríklad aj z ovocia a zeleniny na tanieri a nechajte dieťa každú z nich  pomenovať.

4. Vhodne vyjadrovať emócie

Využite dramatickú hru tak, že si založíte obchod s potravinami a striedavo budete predvádzať šťastných, smutných alebo nahnevaných zákazníkov. Hovorte o tom, ako vyjadriť tieto pocity spôsobom, ktorý je bezpečný pre vás a ľudí okolo vás.

5. Regulácia emócií

Pripravte napríklad dieťaťu kôš na upokojenie. Môžu v ňom byť ich obľúbené postavičky, vankúše, hudobné nástroje... Nechajte ich hrať sa a skúmať kôš a naučte ich používať rôzne upokojujúce stratégie. Potom, uprostred veľkého pocitu, vedia, že môžu ísť a nájsť svoj kôš plný týchto "pomôcok". 

Rodičovstvo je dobrodružstvo a záchvaty hnevu sú len časťou cesty. Ale tým, že svoje dieťa naučíte identifikovať svoje emócie v pokojných a vnímavých časoch prostredníctvom kúzla hry, vybavíte svoje deti zručnosťami, ktoré potrebujú na to, aby sa orientovali vo svojich emóciách.

Zdroj: www.mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: