Neočakávajte od svojho dieťaťa to, na čo ešte nevyzrelo

Marika Koscelníková | 12. január 2022
Dieťa vzdoruje

"Upokoj sa," koľkokrát ste použili túto vetu pri dvojročnom dieťati, keď ho prepadol záchvat plaču? To nedokáže lúsknutím prsta ani dospelý človek, nieto ešte dieťa.

Väčšina z nás reaguje skratovo, keď sme postavení zoči-voči náhlemu záchvatu detského vzdoru, hnevu, kriku. Väčšina z nás totiž verí, že deti majú schopnosť kontrolovať svoje emócie a prejavy. Ale nie je to tak, vývinovo to jednoducho v ich veku nie je možné. 

"Niekedy, keď moju 3-ročnú dcéru prepadne záchvat hnevu, začne robiť divadlo, váľať sa po podlahe a opakovať to isté znova a znova a znova, ako: "Chcem ešte čokoládu!!!!"... Pozerám sa na ňu ( podráždenie) a vravím jej: "Prečo sa nedáš dokopy?" Neskôr, keď krízová chvíľa - v ktorej ja kričím a ona ešte viac - pominie a obe sa vystresované objímeme, pripomeniem si: "Veď má len tri roky. Ja som situáciu nezvládla ako si s ňou môže poradiť ona?," konštatuje jedna z mamičiek, ktoré sa zúčastnili prieskumu.  

Rodičovský prieskum (ext. zdroj prieskum) zistil, že väčšina rodičov preceňuje schopnosť malých detí mať sebakontrolu a ovládať svoje emócie. 

Realistické očakávania týkajúce sa schopností dieťaťa sú rozhodujúce pre podporu zdravého vývoja a minimalizáciu stresu pre rodičov aj dieťa. Napríklad, ak si rodič myslí, že dieťa je schopné väčšej sebakontroly, ako v skutočnosti dokáže, vedie to skôr k represívnejším (krik, tresty, vyhrážanie) než podporným reakciám zo strany dospelého.

Čo nerobiť pri záchvate vzdoru
Prečítajte si tiež:

Čo nerobiť pri záchvate vzdoru

Rodičia si myslia, že deti sú schopné sebaregulácie v nízkom veku

Výsledky rodičovského prieskumu ukazujú, že:

  • 56 percent rodičov verí, že deti majú sebakontrolu, aby odolali túžbe robiť niečo zakázané pred dosiahnutím 3 rokov.
  • 36 percent verí, že ovládať svoje emócie dokážu deti mladšie ako 2 roky
  • 43 percent rodičov si myslí, že deti sú schopné hrať sa s inými deťmi a podeliť sa o hračky pred dosiahnutím 2 rokov veku.
  • 24 percent rodičov verí, že deti majú schopnosť sebaregulácie, napríklad schopnosť odolávať záchvatom hnevu, keď sú frustrované, vo veku 1 roka alebo mladšie.
  • 42 percent verí, že deti budú mať túto schopnosť do 2 rokov.

Taká je však pravda:

  • Sebakontrola sa rozvíja medzi 3,5 a 4 rokmi a trvá ešte pár ďalších rokov, kým sa ju dieťa naučí reálne používať
  • Spoločné hranie a schopnosť podeliť sa s inými deťmi sa rozvíja medzi 3 až 4 rokmi.
  • Emocionálna kontrola sa tiež rozvinie až medzi 3,5 a 4 rokmi.

Prvé roky sú o učení, nie o trestaní

Keď majú rodičia realistické očakávania o schopnostiach svojho dieťaťa, môžu viesť správanie veľmi citlivými a účinnými spôsobmi (empatia, vyčkávacia stratégia a pod.). Mnohí z nás však máme problém trpezlivo vyčkať, keď deti prepadnú emóciám a často zlyhávame aj pri kontrole vlastných emócií, keď čelíme nerozumnému batoľaťu.

Ale nebojte sa; nakoniec si naše deti vyvinú aj schopnosť sebaregulácie (ext. zdroj schopnosť sebaregulácie)... až kým nebudú rodičmi svojich batoliat! :) 

Zdroj: parents.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: