Keď ochorenie bráni dojčiť...

MUDr. Katarína Vicianová | 11. september 2017
Keď ochorenie bráni dojčiť...

Napriek početným a nepopierateľným výhodám materského mlieka sú situácie či ochorenia, keď dojčenie nie je možné alebo musí byť určitým spôsobom modifikované. Takéto situácie sú však veľmi zriedkavé a skutočných prekážok dojčenia nie je veľa.

Pretože ešte stále pozorujeme, ako mnohé mamičky prevedú svoje dieťa na umelú výživu úplne zbytočne (často na radu nie dostatočne informovaného zdravotníka), rozhodli sme sa poskytnúť prehľad ochorení matky alebo dieťaťa, ktoré sú skutočným dôvodom na prerušenie, obmedzenie alebo dokonca ukončenie dojčenia.

Takisto uvádzame na správnu mieru tzv. falošné prekážky dojčenia, ktoré často spôsobia neodôvodnené odstavenie dojčaťa.

Dojčeniu bránia vrodené metabolické ochorenia dieťaťa

Dieťa s niektorou z vrodených metabolických porúch nie je schopné „spracovať“ určité látky prítomné v strave (napr. aminokyseliny – stavebné kamene bielkovín).

To spôsobuje hromadenie abnormálnych produktov látkovej výmeny s následnými závažnými poruchami celého organizmu. Vzhľadom na to, že sú tieto ochorenia veľmi zriedkavé, obmedzíme sa na opis najčastejších dvoch.

Galaktozémia

Ochorenie charakterizované neschopnosťou dieťaťa spracovávať galaktózu, jednu zo zložiek mliečneho cukru. Takéto dieťa nemôže byť dojčené.

Prečítajte si aj: Alergia na kravské mlieko

Fenylketonúria (hyperfenylalaninémia)

Metabolické ochorenie charakterizované neschopnosťou spracovávať aminokyselinu fenylalanín, ktorého zvýšené hladiny poškodzujú mozog.

Dieťa môže byť čiastočne dojčené a čiastočne dokrmované špeciálnymi umelými mliekami, ktoré neobsahujú fenylalanín. Diétnu liečbu musí riadiť lekár – odborník.

Fenylketonúria (PKU)

Bránia infekčné ochorenia matky dojčeniu?

Bežné infekčné ochorenia u matky nie sú dôvodom na ukončenie dojčenia. Vo väčšine prípadov bolo dieťa beztak infikované ešte predtým, ako sa u matky prejavili klinické známky ochorenia.

Pokračovaním v dojčení mamička svoje dieťa chráni pred rozvojom ochorenia alebo aspoň zmierňuje jeho priebeh – materské mlieko totiž obsahuje rôzne protiinfekčné a imunomodulačné faktory, ako aj ochranné protilátky namierené proti mikroorganizmom, s ktorými matka práve zápasí.

Typickým príkladom takejto situácie sú bežné virózy – chrípka, nádcha. To znamená, že ak ich náhodou dostanete, pokojne pokračujte v dojčení – chránite tak dieťa pred ochorením alebo aspoň zmierňujete jeho priebeh.

Ani ochorenia zažívacieho či močovo-pohlavného traktu nepredstavujú kontraindikáciu (prekážku) dojčenia (baktérie nie sú prítomné v materskom mlieku).

Iba ak došlo ku generalizácii infekcie – septikémii (t. j. baktérie prenikli z pôvodného ložiska do krvného obehu matky), existuje teoretická možnosť, že by sa mohli dostať aj do materského mlieka, a infikovať tak aj dieťa.

Ak ide o agresívny druh baktérií, ako napr. hemolytické streptokoky skupiny A, mala by byť matka aj dieťa liečené antibiotikami. Ani v tomto prípade však dojčenie nie je kontraindikované. Prekážku dojčenia nepredstavuje ani zápal prsníka.

Prečítajte si aj: Je správne neprerušiť dojčenie počas mamičkinej choroby?

Prípustnosti dojčenia vzhľadom na niektoré infekčné ochorenia matky

Dojčenie s HIV/AIDS

Nie všetky deti HIV pozitívnych matiek sú pri pôrode infikované. Takisto nie všetky HIV pozitívne matky prenesú pri dojčení infekciu na svoje deti.

Riziko prenosu vírusu materským mliekom (hoci relatívne nízke), napriek tomu existuje.
Preto v podmienkach, kde je možné zabezpečiť pravidelný prísun a náležitú bezpečnú prípravu umelého mlieka, sa prikláňame k umelej výžive (to je prípad absolútnej väčšiny slovenských detí).

Iná je situácia v podmienkach úplnej chudoby, zlej hygieny, nespoľahlivého zásobovania a nemožnosti pripraviť a podávať umelú výživu bezpečným spôsobom (to je najmä prípad rozvojových krajín tretieho sveta).

V takýchto situáciách vysoké percento umelo živených detí umiera v priebehu prvého roka života na bežné infekčné ochorenia (najmä hnačky a ochorenia dýchacích ciest).

Odborníci preto zastávajú názor, že v týchto vysoko rizikových podmienkach je výlučné dojčenie HIV pozitívnou matkou počas prvých mesiacov života ešte stále menej rizikové než umelé mlieko.

Dojčenie a Hepatitída (vírusový zápal pečene) typu A

Dieťa môže byť dojčené. Nie je nutné dieťa izolovať, potrebná je však dôsledná hygiena, dôkladné umývanie rúk.

Dojčenie pri Hepatitíde (vírusový zápal pečene) typu B

Deti mamičiek s pozitívnymi testmi na hepatitídu B sa u nás štandardne očkujú. Zaočkované dieťa môže byť dojčené.

Dojčenie pri hepatitíde (vírusový zápal pečene) typu C

Toto ochorenie sa väčšinou prenáša z matky na dieťa už v maternici. Podľa stanoviska amerického Centra pre kontrolu a prevenciu infekčných ochorení (CDC), ak mamička nie je zároveň infikovaná vírusom HIV a nejaví známky zlyhávania pečene, môže svoje dieťa dojčiť.

Avšak názor na tento problém nie je zatiaľ jednoznačný a na našom pracovisku v takomto prípade dieťatko prevádzame na umelé mlieko.

Prečítajte si aj: Leto praje žltačke typu A

Dojčenie a Cytomegalovírusová choroba

Cytomegalovírus (CMV) je takpovediac všadeprítomný a väčšina ľudí sa ním infikuje ešte pred dosiahnutím dospelosti. Donosené dieťa môže byť dojčené, aj keď matka vylučuje vírus do mlieka, pretože ho chránia protilátky prenesené od mamy.

Nedonosení novorodenci majú nízke hladiny ochranných protilátok, v ich prípade je preto riziko, že sa nakazia vírusom prítomným v čerstvom materskom mlieku.

V takejto situácii je riešením podávanie odstriekaného, zmrazeného a znovu rozmrazeného materského mlieka. Nízke teploty (zmrazenie na –20 °C počas siedmich dní) vírus zničia. Mrazenie mlieka je potrebné cca jeden mesiac, kým sa dieťa „nezásobí“ ochrannými protilátkami prítomnými v materskom mlieku.

U detí, ktoré sa vírusom nakazia ešte v maternici, je riziko poškodenia mozgu. Avšak aj u týchto detí platí, že ak sú dojčené, majú lepšiu prognózu.

Skladovanie materského mliečka: spoznajte správny postup

Je vhodné dojčiť s Ovčími kiahňami?

Riziko ochorenia na varicellu závisí od veku dieťaťa a fázy ochorenia u matky.

Ak bola mamička v kontakte s varicellou alebo ochorela tesne pred pôrodom, mala by byť od dieťatka izolovaná, kým  neprestane byť infekčná alebo kým sa nepotvrdí, že sa u nej ochorenie nerozvinie. To platí bez ohľadu na spôsob výživy.

Ak sa typický výsev u mamy vyvinie až niekoľko týždňov po pôrode, dieťa bolo aj tak infikované počas bezpríznakového štádia a izolácia rovnako ako prerušenie dojčenia nemajú zmysel.

Prečítajte si aj: Ovčie kiahne (varicela)

Vírus ľudskej T-bunkovej leukémie typ I a dojčenie

Mamičkám trpiacim na toto vírusom podmienené onkologické ochorenie sa dojčenie neodporúča. Vyskytuje sa však najmä vo východnej Ázii a iba v posledných rokoch začína prenikať aj do Európy.

Vírus herpes simplex

Infekcia týmto bežným vírusom (spôsobuje všeobecne známy opar na perách) nepredstavuje problém, kým sa typické vyrážky nenachádzajú na prsníku.

Tuberkulóza (Tbc) a dojčenie

Prípustnosť dojčenia pri tuberkulóze závisí od konkrétneho štádia a formy ochorenia u matky. Dieťa matky s podozrením na aktívnu turberkulózu musí byť od nej izolované bez ohľadu na spôsob výživy (mykobaktériá sa prenášajú vykašliavaním, nie mliekom).

Dieťa však môže piť matkine odstriekané mlieko, pretože mikroorganizmus vyvolávajúci tuberkulózu do mlieka nepreniká. Len čo sa mamička prelieči a nie je viac pre svoje okolie infekčná, môže začať dojčiť svoje dieťa priamo z prsníka.

Ak je Tbc infekcia pôsobením imunitného systému matky lokalizovaná (ohraničená), mama môže dojčiť. Dieťa matky liečenej na tuberkulózu musí byť takisto liečené bez ohľadu na spôsob kŕmenia.

Prečítajte si: Keď musí bábätko piť mlieko z fľaše

Dojčenie počas Toxoplazmózy?

Prenos toxoplazmovej infekcie materským mliekom nebol zaznamenaný. Keďže materské mlieko obsahuje účinné ochranné protilátky, nie je dôvod odstavovať dieťa od prsníka ani pri prebiehajúcom ochorení matky.

Kedy teda nie je dojčenie pri ochorení dieťaťa a matky vhodné?

Možno povedať, že zo strany dieťaťa nie je dojčenie vhodné len pri niektorých vrodených ochoreniach metabolizmu (látkovej výmeny).

K ochoreniam matky predstavujúcim v našich podmienkach prekážku dojčenia patrí infekcia HIV/AIDS, infekcia hepatitídou typu C, vírus ľudskej T-bunkovej leukémie typ I.

Pri hepatitíde typu A, tuberkulóze, CMV, varicelle a bakteriálnych infekciách môže byť za určitých okolností nutné dojčenie modifikovať, nie je však dieťa paušálne potrebné prevádzať na umelú výživu.

Ešte stále sa deti odstavujú od prsníka zbytočne. Než urobíte takýto závažný krok, overte si, či je skutočne nutný.

Ako skladovať odstriekané mlieko?

SPRACOVANÉ PODĽA PUBLIKÁCIE: TAKMER VŠETKO O DOJČENÍ • AUTORI: MUDr. VICIANOVÁ, MUDr. DANIEL POLAKOVIČ, Doc. MUDr. MARTA BENEDOKOVÁ, PhD.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: