Fyzioterapeutka radí: Ako správne zdvíhať, pretáčať a nosiť bábätko v náručí? TOTO určite nerobte

Kristína Majerová | 14. jún 2021
Ako manipulovať s bábätkom

Držím ho správne? Ako ho prebaľovať, pretáčať? Každá matka tuší, čo je správne pre jej dieťa, ale v niektorých veciach potrebuje uistenie. O úskaliach manipulácie s dieťatkom sme sa porozprávali s detskou fyzioterapeutkou PhDr. Antóniou Wagnerovou.

Prečo je tak veľmi dôležitá správna manipulácia s dieťatkom?

V novorodeneckom období prebieha adaptácia bábätka na okolité prostredie. Začína sa budovať vzájomný vzťah medzi ním a matkou, a preto je veľmi dôležité so správnou manipuláciou začať od narodenia dieťaťa. Zahŕňa spôsob, ako sa ho dotýkať, ako s ním zaobchádzať pri každodenných aktivitách.

Prostredníctvom dotykov sa prehlbuje citová väzba s dieťaťom, čím sa mu vytvára pocit bezpečia a istoty. Správnym a citlivým zaobchádzaním  sa prispieva k jeho duševnej spokojnosti. Deti sú tak pokojnejšie a celkovo prospievajú v psychomotorickom vývoji. 

Aké faktory sú dôležité pre správny rozvoj dieťaťa?

V súčasnej dobe robia rodičia pri manipulácii s dieťaťom rovnaké chyby, aké sa robili v minulosti bez poznania handlingu (pozn. redakcie, handling = manipulácia). Nerobia to vedome, jednoducho nevedia, že s dieťaťom sa má manipulovať inak, má to svoje opodstatnenie a významne to ovplyvňuje jeho ďalší motorický vývoj. Veľkú úlohu v tom zohráva nielen trpezlivosť, ale predovšetkým dôslednosť, rozvážnosť a disciplína oboch rodičov.

Ďalším významným faktorom sú znalosti rodičov o jeho potrebách, správnych podnetoch a zásadách pri práci s dieťaťom, ktoré vyplývajú z jeho prirodzeného vývoja. Postupné rozvíjanie schopností v jednotlivých oblastiach vývoja je prirodzene naprogramované. Do jedného roka si dieťa vytvára bazálne pohybové vzory, ktoré ho budú sprevádzať celý život. 

Ublíži dieťaťu viac moja nevedomosť alebo strach?

Nesprávna manipulácia môže spôsobiť rôzne funkčné poruchy pohybového vývoja. Asymetrický vývoj, zležané záhlavie, predilekčné držanie hlavy, to všetko môže byť neskôr základom rôznych funkčných porúch pohybového vývoja. Tieto nedostatky z motorického vývoja sa integrujú v ďalšom procese vývinu, preto je pri manipulácii s dieťaťom dôležité odstrániť kŕčovité držanie a zbaviť sa strachu.

Najmä matky prvorodičky by nemali mať strach, že pri manipulácii s dieťaťom dôjde k ublíženiu. Dôležitá je informovanosť mamičiek, že existujú určité pozície (správne polohy), ktorými ovplyvňujeme zdravý vývoj dieťatka. 

Napriek tomu, že každé dieťa je individualitou a vo vývine sú isté rozdiely, psychomotorický vývin má svoj fyziologický priebeh. V súčasnosti, žiaľ, narastá počet detí s poruchami psychomotorického vývoja. Niektoré motorické poruchy sa prejavia hneď po narodení, iné neskôr. Ich nesprávne alebo neskoré riešenie môže viesť k poruchám držania tela, rečovým poruchám, plačlivosti a celkovej nespokojnosti dieťaťa.

Aké sú teda základné pravidlá správnej manipulácie s dieťatkom?

Kým sa mamička naučí manipulovať s bábätkom, je vhodné dodržiavať všeobecné pravidlá.  Každý pohyb s dieťatkom musí byť prevedený správne, pomaly, jemne a citlivo. Jeho nesprávne prevedenie môže viesť k zlej kvalite pohybu, k poruchám príjmu potravy a spánku. Novorodenci bývajú plačliví, dráždivejší a unavení v dôsledku zvýšeného svalového napätia. 

Psychomotorický vývoj je závislý od ich emočných potrieb. Potrebujú rôzne vizuálne, optické, chuťové a čuchové stimuly. Zo začiatku sa dieťa orientuje čuchom a chuťou, dáva si ruky do úst, pozná vôňu matky, okolo 6. týždňa prichádza optická fixácia. Zmena polôh i samotné polohy musia byť v súlade s jeho psychomotorickou vyspelosťou i potrebami.  

Ako dieťa zdvíhať či nosiť ho v náručí?

U najmenších detí je pri zmenách polôh vhodné využívať najmä techniky, kde podkladáme hlavu celou dlaňou a druhú ruku podkladáme pod zadoček dieťaťa. Tým mu zaisťujeme maximálnu oporu hlavy a trupu. Ak pri zdvíhaní nepodkladáme hlavu celou dlaňou a dieťa uchopujeme pod krkom, zvyšujeme mu tým nadmerný záklon hlavy.

Dráždime citlivé zóny v krčnej oblasti a často sa prehýba akoby do luku. Dieťa držíme v náručí tak, aby malo všetky končatiny pred telom a mohlo s nimi manipulovať, hlava je v osi trupu. Táto technika zdvíhania zabezpečuje dieťaťu pocit bezpečia a istoty. 

U detí po 4. mesiaci využívame techniky vedené zo širokého úchopu okolo hrudníka nabalením. Jednotlivé polohy sú vždy symetrické, učíme nielen dieťatko, ale aj seba používať obe strany rovnomerne. Polohy dieťaťa meníme často, pomaly a plynule. 

Ako je to s jeho pretáčaním, obliekaním či prebaľovaním? 

Pretáčanie dieťaťa sa najviac využíva pri prebaľovaní a obliekaní, aby sme ho nemuseli stále zdvíhať a pokladať na podložku. Dieťa pri otáčaní nestráca kontakt s podložkou, pričom sa stimuluje niekoľko dôležitých funkcií. Dochádza k podpore peristaltiky, čím sa dieťaťu pomáha pri plynatosti a aktívnej práci horných končatín a hlavy.

Obliekanie a vyzliekanie cez polohu na boku je vynikajúcou príležitosťou pre posilnenie brušného svalstva dieťaťa, ktoré je nevyhnutné pre ďalšie napredovanie psychomotorického vývoja. Pri prebaľovaní držíme obe nôžky súčasne, nikdy neťaháme za jednu a nevyťahujeme nohy príliš vysoko. Je potrebné mať na pamäti, že pri príliš vysokom vyťahovaní nôh dochádza k nadmernej záťaži v oblasti krčnej chrbtice a zvyšuje sa tlak na brucho. Pri deťoch s refluxom dochádza k častému grckaniu. 

ako polohovať bábätko

Samostatnou kapitolou je polohovanie... 

Počas celého dňa je veľmi dôležitou prevenciou zležaného záhlavia a asymetrie tela. Podporuje správny psychomotorický vývoj. Dôležité je pravidelne striedať polohy na chrbte, boku a na bruchu. Dieťa sa tak lepšie učí vnímať celé svoje telo. Zo začiatku spí kedykoľvek počas dňa aj noci, viac času trávi na chrbte, kde je nestabilné a asymetrické. Ak je prístup k postieľke iba z jednej strany, je potrebné pravidelne meniť polohu dieťaťa, aby bolo motivované otáčať sa na obe strany.

V polohe na chrbte je uložené v hniezde alebo na mäkučkej perinke, ktorá je pod celým telom. Hlava je v osi tela, mala by byť pravidelne natáčaná. Ruky sú pred telom v stredovej osi. Pri zlej uloženej polohe sa ruky dieťatka pohybujú chaoticky, ako keby si nevedeli nájsť miesto. Môže byť napäté a strhávať sa. Ak leží na boku, hlava je uložená v jednej línii s trupom, ruky má pred telom v jeho zornom poli.  

Veľa sa hovorí o polohe na brušku, no niektoré deti ju nemajú rady. Ako to zmeniť?

Polohovanie na bruchu sa odporúča využívať v čase bdenia. Zo začiatku je dieťa v tejto polohe len na krátky čas, neskôr sa časový interval môže predlžovať. Dieťatku pri tejto polohe vždy asistujeme. Je veľmi dôležité, aby sme poznali a rešpektovali jeho únavu, vtedy ho, samozrejme, na bruško nedávame.

Pri tejto polohe sa spevňuje brušné svalstvo, zlepšuje trávenie, je to prevencia koliky a zležaného záhlavia. Dieťa si „trénuje“ zdvíhanie hlavičky, posilňuje šijové svalstvo a aktivuje si vzpriamovacie mechanizmy tzv. „pasenie baránkov“.

Najčastejšie chyby pri manipulácii s bábätkom

  • nesprávna technika zdvíhania – časté chytanie detí pod krkom
  • nosenie prevažne len vo vertikálnej polohe
  • predčasne posadenie detí (jedálenská stolička, športový kočík...)
  • nesprávne pomôcky pri vývoji: chodítka, hopsadlá, chôdza za ruky, predčasné vertikalizovanie dieťaťa (potreba stále ho niečo učiť dieťa – sedieť, loziť, chodiť, plaziť...)
  • predčasné obúvanie – tesné ponožky alebo topánky kvôli tomu, že sú pekné. Deti sa potrebujú hýbať, mať voľnosť, nohy sú do pol roka uchopovacím orgánom. Ak sa deti za každú cenu obúvajú, detské chodidlo nemá možnosť sa správne svalovo tvarovať a vyvíjať.
  • menej je niekedy viac – netreba mať úplne všetky pomôcky a hračky, čo nájdeme na internete
O úskaliach manipulácie s dieťatkom sme sa rozprávali s detskou  fyzioterapeutkou PhDr. Antóniou Wagnerovou.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: