Poradňa mediátora

Poradňa mediátora
37 otázok

Na vaše otázky odpovedá JUDr. Martin Biskupič.

Viac informácií o odborníkovi sa dozviete tu.

 

Poznámka: Poradne odborníkov nemôžu v plnom rozsahu nahradiť osobnú návštevu lekára či priamu intervenciu odborníka.

 • Starostlivosť

  , Autor: Kajulik

  Dobry deň,
  Mám taký problém mám 6m dcérku s expriateľom ...lenže ja mám priateľa nového a môjmu expriatelovi sa to nepáči a vyhráža sa mi že mi zoberie malú a popritom on sám ju chodí pozerať možno iba 2x za týždeň ...s výživným problém nemám nemáme to určené súdom ale iba dohodou ktorú sme spolu uzatvorili ..prosím Vás môže súd dať malú do jeho starostlivosti kôli tomu že mám druhého priateľa ?? O malú je postarané výborne nič jej nechýba všetko má...( Najviac sa obávam toho že on býva u rodičov ktorí stále pijú a on si tiež rád vypije ) ..

  Odpovedá: JUDr. Martin Biskupič

  Dobrý deň, súd v prípade potreby úpravy výkonu rodičovských práv a povinností zohľadňuje celý komplex otázok, ktoré vplývajú na najlepší záujem Vašej maloletej dcéry.

  Keďže ste neboli zosobášení, po rozchode zákon nevyžaduje automaticky súdnu úpravu styku rodičov s dieťaťom, no práve pre takéto prípady sa to odporúča riešiť aktívne, ešte v čase keď sa rodičia vedia dohodnúť.

  Je zrejmé, že samotný fakt nového partnera jedného z rodičov (a prípadná žiarlivosť bývalého partnera), čo platí obojstranne, nie je automaticky dôvod na zverenie dieťaťa druhému rodičovi, bolo by vždy ale na individuálnom posúdení súdu, či zistené okolnosti zakladajú možnosť zmeny v starostlivosti.

  Aj vo Vašom prípade odporúčame pokúsiť sa o dohodu s expriateľom, aj na starostlivsoti, aj na výživnom, aby ste sa obaja, vrátane Vaše dcéry vyhli zbytočným budúcim súdnym konaniam. V prípade, ak dohodu neviete dosiahnuť, máte možnosť využiť služby mediátora, a to komerčného, prostredníctvom Centra právnej pomoci, prípadne s využitím mediátorov príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podobné otázky

 • Adopcia

  , Autor: M+R+A+J

  Dobrý deň, som rozvedená 6 rokov mám nového partnera, sem spolu 5 rokov a sme manželia 2 a pol roka z prvého manželstva mám 10 ročného syna a terqz máme 4. Mesačne bábätko, môjho staršieho syna z prvého manželstva vychováva môj manžel akoby bol jeho proste si sadli zdieľame spolu aj zlé aj dobre aj sa spolu s ním učí a venuje sa mu niekedy ma s ním viac trpezlivosti ako ja, proste je mu otcom po všetkých stránkach života, a syn sa chce volať priezviskom ako on aj ja si to želám aj manžel, bývalý sa nestretava so synom od rozvodu keďže nám aj ublizoval a syn ho nechcel a nechce vidieť, neplatí ani výživné vôbec od začiatku ale neriešila som to, lebo hlavne ze sme mali pokoj od neho, cchceme aby sme sa volali všetci rovnako a chceme bývalého zbaviť otcovstva a nechceme aby bol jeho zákonným zástupcom a ani nevieme kde je a ako žije keďže ani výživné ani nič,ako postupovať????????? Ďakujem

  Odpovedá: JUDr. Martin Biskupič

  Dobrý deň,

  v prvom rade si dovolím podotknúť, že s osvojením (adopciou) dieťaťa Vám mediátor nepomôže, keďže to nie je vec, ktorú je možné vyriešiť dohodou. Ide o rozhodnutie o osobnom stave, preto sa treba vždy obrátiť na súd. Ideálne je nechať sa zastúpiť advokátom.

  Na Vašu otázku Vám ale dám odpoveď z pohľadu všeobecného práva.

  Vyjadrili ste sa, že chcete od biologického otca pokoj, že chcete zmeniť priezvisko a zbaviť ho otcovstva. V prípade, ak by si Váš terajší manžel Vášho syna osvojil (adoptoval), v rodnom liste by bol uvedený ako otec a biologický otec by z právneho hľadiska prestal byť otcom (okrem iného by napríklad nemusel platiť výživné, nemal by právo na styk so synom, alebo by syn nikdy nededil v prípade smrti biologického otca).

  Celý proces osvojenia upravuje zákon o rodine v ust. § 97 a nasl. V skratke, o osvojení rozhoduje súd. Najprv sa informujte na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadne zápisu do zoznamu žiadateľov o osvojenie.

  Na osvojenie syna novým manželom je ale potrebný súhlas oboch rodičov, tzn. Váš, aj súhlas biologického otca, aj súhlas dieťaťa.

  Súhlas rodičov ani dieťaťa by nebol potrebný, ak
  a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
  b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
  c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo
  d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

  Podľa toho, čo ste napísali, by mohli byť splnené podmienky na osvojenie aj bez súhlasu.

  V prípade, ak by bolo Vašim záujmom, aby biologický otec bol v rodnom liste stále zapísaný, existujú iné právne inštitúty ako obmedzenie alebo pozastavenie rodičovských práv a povinností. Tiež sú možnosti zmeny priezviska dieťaťa.

  V každom prípade odporúčame Váš konkrétny prípad skonzultovať s advokátom, keďže ide o citlivú problematiku, vždy individuálne posudzovanú.

  Takže Vám odporúčam najprv sa popýtať na úrade práce, ak by sa dalo získať súhlas od biologického otca, a po splnení podmienok podať návrh na súd. To všetko ideálne za pomoci advokáta.