Sebaúcta: dôležitá pre kvalitný a plnohodnotný život!

Mgr. Marika Koscelníková | 29. apríl 2016
Sebaúcta: dôležitá pre kvalitný a plnohodnotný život!

Vnútorný nepokoj, výčitky, zahanbenie – poznáte tieto pocity dôverne? Sprevádzajú vaše rozhodnutia a správanie bez ohľadu nato, či máte reálny dôvod cítiť sa zle?

Človek, ktorého sebadôveru napadli pochybnosti o vlastnej hodnote, nedokáže vnímať objektívne svet okolo seba. Cíti sa byť nedostatočný, nedopraje ani iným ľuďom, aby ho videli pozitívne.

Dokážete sa poďakovať za lichôtku, súhlasiť s pochvalou za dobre vykonanú prácu, odmeniť sa a dopriať si to, čo vám robí radosť? Viem, kto som a čo si zaslúžim – toto videnie seba a svojho miesta vo svete je pre mnohých ľudí problémom. Základom dobrého pocitu zo seba a svojho života je sebaúcta.

Znížená sebaúcta je takmer za všetkými emocionálnymi problémami

Malé dieťa je vnímavou bytosťou a každá kritika, poníženie, alebo posmech sa podpíše na tom, ako sa samo uvidí. Odrazí negatívne pocity na obraze o sebe samom. Uvidí sa ako neposlušné, slabé, neschopné a podľa toho sa tak aj bude správať.

Spomeňte si na slová, ktoré ste ako dieťa často počúvali: verili a povzbudzovali vás dospelí vo vašom okolí, alebo práve naopak, neustále ste boli za svoje správanie a výsledky hodnotení negatívne? Základy sebaúcty sme si stavali už v detskom veku. Budovali ich reakcie okolia na nás, rovnako ako aj schopnosť popasovať sa s kritikou a veriť vo vlastné sily.

Sebaúcta zahŕňa sebadôveru

Rešpektovanie a poznanie vlastnej hodnoty. Poznám svoje možnosti (fyzické, intelektuálne, emocionálne) a vyhodnotím reakcie na moju osobu objektívne. Sebaúcta je hodnotiacim úsudkom, ktorý si urobíme o sebe. Úzkostlivosť, nízke sebavedomie a závislosť na vonkajšom hodnotení – to sú prejavy zníženej sebaúcty.

Na druhej strane sa nedôvera v samého seba môže prejaviť aj ako agresivita a celkovo defenzívne správanie voči okoliu. Ľudia, ktorí sa správajú násilnícky a arogantne, zvyčajne riešia vnútorný konflikt a ich obraz o sebe samom nie je pozitívny.

Práve znížená sebaúcta je základným problémom, ktorý riešia u svojich klientov terapeuti. Keďže obraz o sebe samom sa môže meniť vplyvom rôznych životných udalostí, dá sa pracovať na tom, aby človek opäť našiel cestu k sebe. Sebaúcta nie je nemenným stavom vedomia, nájsť príčinu problémov pomáha vysporiadať sa s nimi a ísť ďalej. Človek, ktorý rešpektuje samého seba, rešpektuje aj svoje okolie.

Keď sa nepostavíme za seba, postavíme sa proti sebe

Často sa v živote dostávame so situácii, ktoré nie sú pre nás pozitívne. Ťažkosti v práci, v súkromnom živote,  zdravotný stav, neočakávané problémy, ktoré nás prinútia skloniť hlavu. Je dôležité, aby sme vnímali všetky tieto udalosti s otvorenou mysľou a dokázali na ne reagovať primerane.

Rôzne krízové situácie síce dokážu pozmeniť naše vnímanie sveta aj samého seba, ale pokiaľ si dokážeme zachovať dôstojnosť, je šanca, že nastúpime cestu na zmenu k lepšiemu:

  • situácia je taká aká je, musím ju riešiť – nie je mojim osudom, ani v nej nezostanem navždy
  • mám sa natoľko rád, že si s tým poradím a pôjdem ďalej

Nízka sebaúcta sa odráža aj v nedôvere vo vlastné schopnosti

Človeka ubíja nekonštruktívna kritika a nedokáže ju spracovať a vyhodnotiť. Človek, ktorý si váži seba, nie je závislý od toho, čo o ňom hovoria ostatní.

Nehodnotí seba na základe hodnotenia iných. Nepotrebuje naplniť ich predstavy o tom, ako by mal vyzerať a čo by mal robiť. Je na „svojej“ strane a dokáže sa vidieť reálne:  toto som ja, toto sú moje schopnosti, možnosti a potenciál. Nie každému musím vyhovieť a páčiť sa.

Pozitívne vnímanie seba je predpokladom toho, aby sme dokázali fungovať v dobrých vzťahoch:

  • nedovolím inému človeku, aby sa ku mne správal neúctivo a bez rešpektu
  • o svojom živote rozhodujem ja sám a beriem zaň aj zodpovednosť
  • budem sa starať o svoje telo, lebo si zaslúži byť zdravé a pekné
  • doprajem si luxus byť v spoločnosti ľudí, ktorých mám rád
  • budem si užívať svoj úspech, podarenú prácu, prijmem pozitívne hodnotenie okolia
  • úcta samého k sebe sa odráža aj vo vzťahu k okoliu: správam sa slušne, s rešpektom k živým aj neživým veciam a bytostiam
  • neúspech neznamená, že som zlým, neschopných človekom. Prijmem svoje možnosti a budem sa mať rád bez ohľadu na očakávania

V každodenných situáciách môžeme pracovať na zlepšovaní obrazu, ktorý máme sami o sebe. Odraz vlastného vnútorného pocitu a naladenia môžeme vidieť aj v situáciách, v ktorých sa ocitneme a ľuďoch, ktorí nám prídu do cesty.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: