Súrodenecká žiarlivosť: Rodičia, pozor, na takéto správanie

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 4. február 2023
súrodenecká žiarlivosť

Žiarlivosť ako emócia vzniká v detstve a jednou z príčin môže byť práve správanie rodičov – pretože práve oni môžu podnecovať konkurenciu medzi deťmi.

Rodičovské správanie, ktoré môže viesť k súrodeneckej žiarlivosti:

Rozmaznávanie dieťaťa 

Prílišné rozmaznávanie a nedostatočne určené hranice môžu spôsobiť, že dieťa bude viniť iné dieťa, ktoré je v niečom lepšie ako ono, z pocitov vlastnej neistoty a zneistenia. Opakovaný pocit žiarlivosti môže prerásť až do stavu úzkosti a depresie, keď nedostane, čo chce, a tento pocit sa vekom zhoršuje. 

Nadmerné ochraňovanie 

Často sa to prejavuje tak, že rodič vykonáva všetko za svoje dieťa, rozhoduje o tom, s kým sa bude kamarátiť, chodí za ním, kdekoľvek sa pohne ap. 

Ste nadmerne ochraňujúcim rodičom, ak:

  • robíte za dieťa aj veci, ktoré môže urobiť samo;
  • zasahujete do jeho činnosti a ovplyvňujete ju, aby bola podľa vás;
  • rodičovské rozhodnutia robíte tak, aby neutrpelo vaše ego – ako skvelého a starostlivého rodiča. 

Tento štýl výchovy je nebezpečný, pretože ak sa narodí ďalší potomok, alebo vyrastie, rodičia majú tendenciu prísť na to, že je už dieťa „veľké“ a zostane tak osamotené a veľmi neisté – už tam nie je nik, kto by zaň rozhodoval. Toto môže viesť k zmene osobnostných charakteristík –býva často rezervované, plaché a hanblivé. No pocity žiarlivosti môže vzbudzovať aj sebaisté dieťa

Ste helikoptérový rodič?
Prečítajte si tiež:

Ste helikoptérový rodič?

Autoritárska výchova 

Vyznačuje sa vysokými očakávaniami smerovanými na dieťa a nízkym napĺňaním potrieb a rešpektovaním jeho záujmov. Je príliš orientovaná na poslušnosť, disciplínu a kontrolu. 

Nadmerné kontrolovanie je ďalšou chybou, ktorá môže viesť k žiarlivosti v detskom veku. Príliš prísne pravidlá a zákazy bez vysvetlenia môžu viesť u najmenších ku komplexom menejcennosti, nedostatočne vyvinutému sebavedomiu a sebapodceňovaniu. Porovnávanie sa s inými zvyšuje pocit neistoty, a tým môže vyprovokovať žiarlivosť.  

Porovnávanie s inými 

Je veľmi nebezpečné – a to nielen s cudzími deťmi, ale omnoho nebezpečnejšie je porovnávanie so súrodencom. Hoci si rodičia myslia, že vďaka tomu sa dieťa bude viac snažiť, aby sa vyrovnalo „vzoru“, skôr to vedie k žiarlivosti, rivalite a znižovaniu sebavedomia. 

Vytváranie konkurenčného prostredia 

Niektorí otcovia a mamy majú tendenciu nechať deti robiť rovnakú činnosť, a potom porovnávať ich výsledky. Takáto výchova vytvára nezdravé prostredie, pretože nerešpektuje jedinečnosť dieťaťa – môže byť nadané v inej oblasti a práve v porovnávanej činnosti môže zlyhávať, a to môže viesť k žiarlivosti. 

Prílišná pozornosť iba na jedno z detí 

Žiarlivosť je veľmi nepríjemná emócia. Často sa môže stať, že prejavy dieťaťa rodičia na začiatku považujú za milé, neškodné, zábavné ap., ale neskôr im začnú prekážať a dohovárajú mu, rôzne ho trestajú, až môže dochádzať k jeho odmietaniu. Práve tieto spôsoby môžu viesť k zhoršeniu pocitov neistoty u dieťaťa a k zosilneniu žiarlivého správania – a začarovaný kruh je na svete. Čím viac sa snaží získať pozornosť a „lásku“ rodičov, tým viac ho upozorňujú a „odmietajú“ (napr. „veľkí sa takto nesprávajú“, „správaj sa slušne, toto sa naozaj nerobí“), čo v ňom vyvoláva ešte väčšiu neistotu. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: