Správaj sa ako Vierka...

Redakcia | 2. jún 2023
Správaj sa ako Vierka

Koľkokrát sme dieťaťu týmto spôsobom dali najavo, že chceme, aby jeho správanie bolo iné, že nie je "dostatočné".

Rodičia používajú porovnávaciu stratégiu často neuvedomene

"Tvoj brat už v tvojom veku vedel plávať", "Vierka sa vie pozdraviť, vidíš to?", "Prečo môže mať Peter jednotky a ty nie, keď to zvládol on, asi to nebude až také ťažké"...

Na jednej strane chceme mať doma výnimočné deti, deti, ktoré budú vedieť zostať samy sebou, keď prídu do krízovej situácie a dokážu povedať nie tomu, čo sa im nepáči. Na druhej strane ich nútime ku komformite aj v situáciách, keď to nie je nutné. 

Koĺkokrát si vaša škôlkárka obliekla šaty Elzy a chcela ísť na rodinnú oslavu, alebo do škôlky takto vyparádená a vy ste to rázne zastavili - ako by to vyzeralo? Chlapča, ktoré sa odmieta šmýkať na ihrisku mama presviedča: "Aha, Kubko sa nebojí". Z našich úst počujú, že nie sú dosť dobré, že iné deti zvládajú to či ono lepšie. Začnú o sebe pochybovať a prestanú nám dôverovať, budú si myslieť, že ich budeme ľúbiť len vtedy ak niečo (ne)urobia. Je to ako s filtrom sa sociálnych sieťach, ktorý mení realitu a ukazuje veľmi skreslene to, čo je skutočné. Prečo nechceme vidieť svoje deti také, aké sú?

Len zapadnúť a nevytŕčať. Deti sa postupom času a z podobných situácií naučia, že to je cesta, ako sa vyhnúť problémom, potlačia svoje predstavy a často aj pocity, stručne povedané, priskoro sa stanú dospelákmi. Budú vyhodnocovať situácie a prispôsobovať im svoje prejavy.

Na jednej strane budú "Ako Vierka", na druhej strane nebudú samy sebou.

Nechajte sa viesť dieťaťom 

Čo ak by sme sa nechali viesť dieťaťom? Viete si to predstaviť? Pozorujte ho a rešpektujte. Neprerábajte dieťa na niekoho, koho by ste chceli mať vo svojich predstavách. Nie je možné na každé dieťa uplatniť rovnaké metódy - či už pri uspávaní, kŕmení, učení, výchove. Ak neviete ako ďalej, nechajte sa viesť dieťaťom, ono vám napovie.  

Každé dieťa sa rodí ako výnimočné. Nikde sa svete nie je rovnako vytvorený genetický odkaz ako vo vašom dieťati. Sú v ňom odtlačky generácií a ono samo nechá aj svoj výnimočný odkaz v tých ďalších.  Tá povestná Vierka svoj otlačok zanechá, tak nech aj vaše dieťa má ten svoj...    

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: