Rodičia, pozor na nocebo efekt!

Michaela Klamová | 15. Oct 2020
Nocebo efekt

Nevedomky vkladáme do dieťaťa negatívne programy.

S výrazom placebo efekt ste sa zrejme už stretli. Je to vsugerovaný pozitívny účinok úplne neúčinnej látky, alebo aj „liečivé nič“.

Liečivé NIČ

Či už sa ide o tabletky, kvapky, náplasti, injekcie, lekárske prognózy či šamanizmus a alternatívnu liečbu bez akéhokoľvek účinku, pri správnej propagácii pacientovi, dokážu mnohým ľuďom výrazne pomôcť. Ako sa vraví, viera lieči, a ak človek verí, že ho niečo vylieči, môže tomu skutočne byť tak.

Napríklad pri „liečbe“ bolesti placebom sa uvádza 30-percentné zlepšenie a pri depresiách dokonca 40-percentné. Jeho účinok je ale obmedzený, zlomená noha sa vám zázračne nescelí ani vám nevyvŕta zubný kaz. 

Nocebo efekt vo výchove

Ten rovnako ako placebo vzniká z úplne neúčinnej látky, no na rozdiel od placeba, je jeho efekt negatívny a dokáže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu alebo psychiky.

Častým spúšťačom nocebo efektu môžu byť informované súhlasy, vymenúvajúce všetky možné aj minimálne riziká, príbalové letáky liekov, konkrétne odstavec „Možné nežiadúce účinky“ ale aj internetové diskusie, v ktorých sa ľudia strašia historkami o účinkoch liekov, jedoch, ktoré nás obklopujú, údajne škodlivých potravinách ap. 

Aby ste sa vyhli účinkom tohto efektu, treba si zachovávať zdravý rozum, triezvy odstup a hlavne kritické myslenie. K prejavu nocebo efektu na našich deťoch prispievame často aj my, bez toho aby sme si to uvedomovali.

Vyjadrenia typu: „Moja dcéra je veľmi uzavretá, ťažko si hľadá kamarátov“ alebo „Z teba matematik teda nebude“ ap., hoci sú možno niekedy myslené iba zo žartu, dokážu veľmi intenzívne a hlavne negatívne ovplyvniť, ako sa bude život našich detí vyvíjať. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: