Poruchy zraku u detí

Veronika Kmetóny Gazdová | 6. máj 2024
Poruchy zraku u detí

Ako spozorujeme, že u nášho dieťatka nie je s jeho očami všetko v poriadku a kedy je ten správny čas navštíviť špecialistu v tejto oblasti – detského oftalmológa?

Oči sú významným orgánom, ktorý sa sleduje a kontroluje od prvých chvíľ života bábätka. Ako dieťatko rastie, okrem vrodených ochorení oka môže dochádzať aj k poruchám či poškodeniam zraku u detí. 

Hovorí sa, že oči sú oknom do duše. Ale aj sprievodcom našimi životnými cestami, zrkadlom nášho srdca, zdravia a vďaka nim dokážeme spoznávať krásy každodenného života. Ľudské oko je ako malá kamera, ktorá nám vysiela obraz do mozgu, zaujímavosťou je, že tento obraz je obrátený. Mozog ho okrem prevrátenia musí „sfarebniť“ z kombinácií iba troch farieb – červenej, modrej a zelenej, vytvoriť z neho 3D projekciu a mnoho ďalších plne automatizovaných operácií, vďaka ktorým môžeme sledovať nádhery nášho okolia.

Oko našich bábätiek a detí

Zaujímavosťou u očí novorodencov je, že v prvých dňoch ich plač nesprevádzajú slzy. Tie sa začínajú tvoriť až okolo 3. týždňa života bábätka, keďže až vtedy sa vyvíjajú slzné kanáliky. V prvých týždňoch a mesiacoch života dokážu detské očká vnímať do vzdialenosti 20 – 30 cm, ohraničené tvary a jasné farebné kontrasty v čiernej, bielej, sýto červenej a pod. Ak má dieťatko nejaký problém s očkami v tomto štádiu, rodičia si to najčastejšie všimnú podľa toho, že bábätko nereaguje na podnety, neotáča napr. hlávku za hračkou, hlasový vonkajší podnet nesprevádza u bábätka zraková reakcia.

U detí okolo 3. roku života dosahujú zrakové funkcie už 80 % z toho, čo má dospelý človek. Vtedy, ak nie je niečo v poriadku s očami dieťaťa, sa tento problém zvykne u dieťaťa prejavovať častým šúchaním očiek, vyššou nervozitou a prestimulovaním dieťaťa pri bežných aktivitách, zakopávaním aj v ľahko „zdolateľnom“ prostredí, tzv. netriafaní sa pri hre, nezáujmom o knihy a prácu s kresliacimi pomôckami pri stolíku, prílišným nakláňaním sa k predmetom, nerozoznávaním predmetov a ľudí v diaľke a pod.

U starších detí sa problém s očami odhaľuje o čosi jednoduchšie, keďže škôlka i školák už vie pomenovať ťažkosti, ktoré prežíva, a tak je aj spolupráca pri odhalení konkrétnych ťažkostí ich oka jednoduchšia – u rodičov, ktorí by mali následne navštíviť lekára, ako aj pri samotných vyšetreniach. U väčšiny prípadov sa problémy s očami u detí dokážu „vyriešiť“ predpísaním vhodných dioptrií, niektoré problémy sa liečia aj liečivami, či v niektorých prípadoch operačne.

Najčastejšie problémy očka

K najrozšírenejším očným problémom v detskom veku je tzv. dioptrická refrakčná chyba, ku ktorej sa radí ďalekozrakosť, krátkozrakosť alebo astigmatizmus. Ak by sme si tieto poruchy mali zilustrovať, do oka bez akéhokoľvek problému vstupujú svetelné lúče tak, že dopadajú na sietnicu presne do bodu najostrejšieho videnia. Vtedy dieťa vidí dobre, ostro. Ak ale tieto lúče dopadajú pred alebo za tento bod či mimo neho, vtedy dieťa potrebuje tento problém upraviť a pomôcť mu, aby videlo bezproblémovo.

V prípade ďalekozrakosti sa tieto lúče lámu za sietnicou a prejaviť sa môže aj v neskoršom veku dieťaťa. Najčastejšie sa tento problém prejavuje zvýšenou únavou u dieťaťa, rozmazaným a zahmleným videním či bolesťami hlavy, ktoré má na svedomí práve práca očka. To sa snaží tento problém kompenzovať zväčšovaním šošovky. S týmto problémom často súvisí tzv. tupozrakosť, ktorá sa definuje ako porucha zrakovej ostrosti, tzv. lenivé oko. Ide o problémy s priestorovým videním, ktoré vedie k zlému odhadu vzdialenosti, dieťa sa zdá byť „nemotorné“, kedy je potláčaný menej kvalitný vnem v horšie vidiacom oku, a to v dôsledku iných očných problémov, ako je spomínaná ďalekozrakosť či škúlenie.

 V prípade krátkozrakosti je oko akoby príliš dlhé, svetelné lúče sa zbiehajú už pred sietnicou, čo spôsobuje, že dieťa vidí rozmazaný obraz a ak chce vidieť jasnejšie, zväčša prižmuruje oči a predmety si dáva veľmi blízko očí. Rovnako sa tento problém môže prejavovať v dôsledku námahy bolesťami hlavy, pocitom únavy. Krátkozraké deti vidia lepšie do blízka, ďalekozraké si predmet približujú z dôvodu, aby sa im neostré veci zväčšili a mohli ich lepšie rozoznať. Astigmatizmus, ktorý spadá do tejto kategórie detských očných refrakčných problémov, je nepravidelné zakrivenie rohovky, kedy sa časť lúčov zbieha mimo spomínaného miesta najostrejšieho videnia a dieťaťu vzniká deformovaný a neostrý obraz.

Keď dieťa škúli
Prečítajte si tiež:

Keď dieťa škúli

Včasný zásah znamená lepšiu budúcnosť

K najčastejším poruchám zraku u detí – mimo refrakčných problémov – sa radí aj škúlenie. Ide o nesymetrické postavenie očí, ktoré znemožňuje vzájomnú spoluprácu očiek. U zabiehajúceho oka sa u dieťaťa vytvára obraz na inom mieste, tento obraz je menej kvalitný, škúliace oko zaostáva vo vývoji a je dôsledkom vzniku už spomínanej tupozrakosti. Do šiesteho mesiaca je občasné škúlenie a zabiehanie očí viac menej bežné, keďže dovtedy nefunguje spolupráca oboch očí, no tá sa následne vyvíja a jej vývoj sa završuje v predškolskom veku, cca v období 5. veku života dieťaťa.

V tomto prípade je potrebné riešiť situáciu čo najskôr a škúlenie sa môže časom aj úplne odstrániť – a to správnymi dioptriami, cvičením svalov oka napr. prostredníctvom používania okulzora, či operáciou.

Špecifické ochorenie očí, ktoré postihuje výlučne predčasne narodených novorodencov je diagnóza s názvom retinopatia nedonosených. Ide o abnormálny rast ciev sietnice, ktorý môže viesť k chybám oka, v najzávažnejších prípadoch až k slepote (4. stupeň tohto ochorenia). Cievy v sietnici sa začínajú tvoriť od 16. týždňa tehotnosti a ich kompletná tvorba je ukončená až okolo predpokladaného termínu pôrodu. V prípade predčasného narodenia sa táto tvorba preruší. K rizikovým faktorom rozvoja retinopatie patrí aj umelá pľúcna ventilácia, potreba vysokej koncentrácie kyslíka, opakované transfúzie krvi a infekcie. Včasnou diagnostikou a operáciou očí týchto krehkých bábätiek sa však zrak bábätka dokáže zachrániť a dieťatko má doslova – priaznivé VYHLIADKY do budúcna.

Zdravé oko, krásy života

Často sa zvykne používať slovné spojenie, že tréning robí majstra – ale ako to súvisí s detským očkom?

Aj v prípade detského oka totiž platí, že napr. častými prechádzkami v prírode a vonkajších exteriéroch je dieťa nútené prirodzene zaostrovať na rôzne predmety v rôznych vzdialenostiach, čo je veľmi účinná prevencia porúch oka, najčastejšie krátkozrakosti.

Poruchy zraku u detí

Rovnako k častým dilemám patrí aj otázka, či sa od pozerania televízora detské očko nepokazí. Nie – avšak nemožno ho sledovať pri vzdialenosti menšej ako pol metra a stráviť pri ňom celé dni. Väčšou hrozbou pre detské oči sú mobily, tablety a laptopy, ktoré deti držia blízko pri ich tváričke. Ani v prípade modernej techniky sa asi rodič u svojho dieťaťa nevyhne ich použitiu, avšak dbajme na to, aby nebola vzdialenosť ich nosa od displeja menšia ako 30 – 35 cm, na čas (i obsah) pri týchto zariadeniach, ktorý by napr. u trojročného dieťaťa nemal presiahnuť 15 min. denne. Po tom by sme mali vybehnúť von, na prechádzku, či zvoliť taký typ hry, aby dieťa po tomto stereotypnom sedení pri monitore zaostrovalo a precvičilo oko rôznymi podnetmi v rôznych vzdialenostiach.

Dôležitou prevenciou pri poruchách detského očka je vhodné osvetlenie v izbe, kde dieťa vykonáva rôzne činnosti. Najvhodnejší je, samozrejme, dostatok denného svetla, ale v prípade svietidiel, ktoré „dozerajú“ na naše dieťa pri hre či plnení si domácich úloh, je ich vplyv na detské oko nezastupiteľný – malo by ho byť dostatok, aby dieťa svoje oko nadmerne nenamáhalo. V neposlednom rade je najlepšou ochranou detského oka strava z čerstvých, kvalitných a na výživné látky bohatých potravín, dostatok pohybu a taktiež kvalitného odpočinku, kvalitný spánok, pobyt na čerstvom vzduchu a pod. Problém s detským očkom totiž nikdy nie je „len“ o oku – súvisí s možným oneskorením psychomotorického vývoja, oneskoreným vývinom reči a narušenou komunikačnou schopnosťou a pod.

K problémom, ktoré pri podcenení či neliečení môžu poškodiť detské očko, patria aj rôzne zápaly, poranenia či závažnejšie úrazy, avšak pri každom – aj tom najmenšom – odchýlení obrazu či správania sa očka nášho dieťaťa by sme nemali váhať a vyhľadať lekára. Aj očko je totiž orgán, ktorý sa pri včasnej a správnej liečbe dokáže liečiť a vyliečiť, aby bol život dieťaťa čo najplnohodnotnejší.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: