Aby mali deti oči zdravé: Aké sú najčastejšie očné ochorenia a ako sa liečia?

Aby mali deti oči zdravé: Aké sú najčastejšie očné ochorenia a ako sa liečia?
27.8.2019 v kategórii Batoľa, autor Barbora Daxner, foto: istockphoto.com

Kedy je správny čas na preventívnu očnú prehliadku u bábätiek? Ako u nich odhaliť krátkozrakosť? Ako sa lieči škúlenie? A čo vás čaká na preventívnej prehliadke u očného?

Nemotornosť, nešikovnosť, vrážanie do nábytku, nos zaborený do knižky či do papiera pri kreslení... Ale aj časté šúchanie si očí, slzenie, nadmerné žmurkanie či škúlenie – to sú prvé varovné príznaky, že so zrakom vášho dieťatka nie je niečo v poriadku.

Keď si sadá pred televízor až príliš blízko, už nemá význam odháňať ho ďalej s tým, že si pokazí oči. Takéto dieťa pravdepodobne už je krátkozraké, takže s ním treba navštíviť očného lekára a nechať mu predpísať dioptrické okuliare, s ktorými uvidí dobre aj z piatich metrov.

Zraku venujte pozornosť od narodenia

Väčšina rodičov začne riešiť zrak svojho dieťaťa až pred nástupom do škôlky či do školy. Lekári však tvrdia, že je to chyba.  Malé deti dokážu samy povedať iba veľmi obmedzene, či vidia dobre alebo zle.


„Deti pri narodení ešte nemajú naplno vyvinutý zrak, ten sa spolu so spojeniami medzi zrakovým centrom v mozgu a očami stále postupne vyvíja. V prvých týždňoch po narodení sa vyvíja takzvaná zraková fixácia, teda schopnosť upriamovať pohľad a vnímať blízke i vzdialené predmety. Zraková ostrosť je v tomto období vyvinutá na menej než 10 %. Najcitlivejšie obdobie je prvých šesť mesiacov života bábätka, kedy sa jeho zrak vyvíja najrýchlejšie. V prvých dvoch rokoch dochádza k výraznému vývoju zrakového centra v mozgu. Medzi tretím a desiatym rokom života sa vývin zraku spomaľuje a po období puberty ho už viac nemožno ovplyvniť tak ako v mladšom veku.

 Veľa očných ochorení sa preto najlepšie a najrýchlejšie lieči práve v detskom veku, ideálne do siedmeho roku života. Niektoré očné ochorenia, napríklad isté formy tupo-zrakosti sa už dokonca v dospelosti  nedajú vyliečiť,” upozorňuje špecialista MUDr. Pavol Veselý z VESELY I Očná klinika, ktorá má aj špecializované pracovisko na liečbu a diagnostiku zrakových porúch pre deti, vrátane novorodencov.

 Odborník prízvukuje rodičom, že práve preto by mali dbať na pravidelné preventívne prehliadky svojich detí u očného lekára. Tú prvú by malo dieťa absolvovať okolo druhého roku života. „Pokiaľ však spozorujete, že vaše dieťa má nejaký očný problém, je vhodné vyhľadať odbornú pomoc už skôr. My radíme – radšej príďte hoci aj zbytočne, než neprísť vôbec a niečo zanedbať.” 

poruchy zraku u deti

Čo čaká dieťa na očnej prehliadke?

Mnohí rodičia však s návštevou očného lekára otáľajú, kým to nie je nevyhnutné. Ak dieťa neškúli alebo nemá nejaký viditeľný problém, nenapadne im, že vyšetrenie zraku by malo absolvovať už batoľa. Niektorých rodičov od návštevy ambulancie očného lekára odrádzajú aj obavy, ako bude dieťatko reagovať na rôzne vyšetrovacie prístroje a na vyšetrenie samotné. Predsa len, oči sú pre väčšinu z nás veľmi citlivá časť tela. MUDr. Veselý však tvrdí, že obavy nie sú na mieste.

 „Najskôr pomocou špeciálneho vyšetrovacieho prístroja objektívne zmeriame, či je alebo nie je prítomná na oku dioptria. Dieťa sa pri tomto vyšetrení pozerá do prístroja na balónik alebo domček. Potom zmeriame subjektívnu zrakovú ostrosť čítaním na tzv. optotipoch. Namiesto písmen dieťa číta obrázky alebo písmeno E otočené do rôznych smerov.

Pri menších a u ťažko spolupracujúcich detičiek používame moderný špecializovaný prístroj s názvom binokulárny autorefraktometer. Pomocou neho dokážeme rýchlo, presne a dôkladne diagnostikovať zrakový nedostatok zo vzdialenosti jedného metra. Je podobný fotoaparátu, takže sa ho neboja ani naši najmenší pacienti. Potom za pomoci ďalších prístrojov skontrolujeme predný segment oka a očné pozadie.” Všetky tieto vyšetrenia sú pritom bezbolestné.

„Ak dieťa trpí inými pridruženými ochoreniami, ktoré sa prejavujú aj na očiach, častými bolesťami hlavy ap., alebo dieťa absolvuje kompletné očné vyšetrenie, vtedy oči rozkvapkávame, aby sme mohli lepšie vyšetriť všetky časti oka. Rozkvapkávanie očí ako také nebolí, ale jemne štípe. Každé dieťa ho vníma a zvláda inak.”

Čo všetko počas preventívnej prehliadky dokáže očný lekár odhaliť?

„Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, latentné škúlenie, ale aj jednostranný zákal šošovky. Stáva sa, že niekedy až na takomto vyšetrení zistíme, že dieťa na jedno oko vôbec nevidí. Práve preto sú preventívne prehliadky také dôležité,” prízvukuje lekár.   

Najčastejšie detské očné ochorenia 

Ako sa prejavujú a ako ich možno liečiť? 

TUPOZRAKOSŤ

Toto ochorenie, odborne nazývané amblyopia, postihuje takmer 4 % detí a spôsobuje ho nedostatočná stimulácia zraku v období, keď sa vyvíja. Je to ochorenie, ktorým je vo väčšine prípadov postihnuté iba jedno oko, kým to druhé vidí dobre. Preto sa dá bez odborného vyšetrenia len ťažko odhaliť.

Tupozraké oko je síce správne anatomicky funkčné, ale pod vplyvom určitej dioptrickej chyby nefunguje správne spojenie medzi ním a zrakovým centrom v mozgu. Mozog postihnuté oko následne zablokuje a dobre vidiace oko „začne vidieť” aj za druhé, horšie vidiace oko, preto sa amblyopia často prehliada.

Deťom s veľmi tupozrakým okom robia problémy kolektívne športy a celkovo pohyb v priestore a priestorové videnie. Toto ochorenie nie je dedičné a jeho výskyt nemožno predvídať, hoci deti rodičov, ktorí trpia silnou ďalekozrakosťou či krátkozrakosťou, sú na tupozrakosť náchylnejšie. Tupozrakosť je možné zistiť u dieťaťa približne vo veku dvoch až štyroch rokov.

Ako sa tupozrakosť lieči? 

Ak vaše dieťa trpí tupozrakosťou, súčasťou vášho života sa stanú pravidelné návštevy špeciálneho detského ortopticko-pleoptického centra, kde sa budú odborníci pomocou špeciálnych rehabilitačných očných cvičení snažiť prinútiť tupozraké oko vášho dieťaťa pracovať intenzívnejšie. Všetky cvičenia sú založené na stimulácii horšie vidiaceho oka a väčšina z nich je robená hravou, zábavnou formou a sú bezbolestné. Dĺžka každého cvičenia je prispôsobená individuálnemu stavu ochorenia a trpezlivosti dieťaťa. Tieto špeciálne rehabilitačné očné cvičenia tvoria až 70 % úspechu celej liečby, preto ich dôležitosť rozhodne nepodceňujte. 

poruchy zraku u deti

ŠKÚLENIE

Škúlenie, teda strabizmus, postihuje až 5 – 6 % detí v predškolskom veku. Čím skôr sa začne liečiť, tým úspešnejšia môže byť jeho náprava. A naopak, čím neskôr dieťa trpiace škúlením podstúpi vhodnú liečbu, tým závažnejšie dôsledky môže mať škúlenie na jeho následné celkové videnie. Pod škúlením rozumieme, že oči vášho dieťatka sú príležitostne alebo neustále postavené v nesprávnej polohe. Môže byť nenápadné, ale aj zreteľné.

Mnohí škúliaci pacienti zároveň trpia stredným až silným stupňom slabozrakosti, a majú nedostatočné, alebo dokonca žiadne priestorové videnie. Ak vaše bábätko jemne škúli, neprepadajte hneď panike. Jemné formy škúlenia sa podľa odborníkov väčšinou samy spontánne upravia do veku 18 – 24 mesiacov života. Ak nepríde k spontánnej náprave, určite vyhľadajte odborníka.

Ako sa lieči škúlenie? 

Konzervatívna liečba škúlenia pozostáva z nosenia dioptrických okuliarov, tzv. oklúznej terapie (lepšie vidiace oko sa prelepí špeciálnou páskou, aby sa trénovalo oko, ktoré vidí horšie), pravidelnou návštevou odborného ortopticko-pleoptického centra, kde si dieťa precvičuje oči sériou špeciálnych cvikov. Extrémna forma škúlenia sa lieči chirurgickým zákrokom, ktorý napraví posunuté očné svaly. Aj po tejto operácii je však nevyhnutná liečba v podobe špecializovaných cvičení v ortopticko-pleoptickom centre, kde odborníci učia oči vašich detí správne sa pozerať.

KRÁTKOZRAKOSŤ

V poslednej dobe sa s krátkozrakosťou u detí doslova roztrhlo vrece. Odborníci dokonca hovoria o epidémii krátkozrakosti, ktorá postihuje predovšetkým deti a dospievajúcich od 10 do 20 rokov. Za jej výrazný nárast môže najmä nadmerné používanie smartfónov, tabletov či počítačov a zároveň nedostatok pohybu vonku na prirodzenom dennom svetle.

Krátkozrakosť je porucha zraku, pri ktorej dieťa vidí nejasne predmety vzdialenejšie ako 5 metrov a snaží sa na ne zaostriť, napríklad prižmurovaním očí. U dieťaťa v predškolskom veku si krátkozrakosť dokonca ani nemusíte všimnúť, pretože deti s vysokým stupňom krátkozrakosti často vidia perfektne doblízka, majú vynikajúcu jemnú motoriku a na horšie videnie do diaľky si zvyknú.

Poruchu neraz odhalí až zmena správania po nástupe do školy. Krátkozraké dieťa nedovidí na tabuľu, ale hanbí sa to priznať, a tak namiesto toho vyrušuje alebo opisuje od spolužiaka, odmieta sedieť v zadných laviciach, pociťuje kvôli zhoršenému videniu nechuť do učenia. Nevhodné správanie v škole má neraz v skutočnosti korene v zdravotnom probléme.

Ako sa lieči krátkozrakosť?  

Korekcia krátkozrakosti si vyžaduje nosenie dioptrických okuliarov s mínusovými sklami. Dá sa odstrániť aj operáciou, ale až po prekročení 18. roku života, keď sa výška dioptrií ustáli. 

ĎALEKOZRAKOSŤ 

Ďalekozraké deti nevidia dobre do blízka, a preto od pozorovaných predmetov odstupujú alebo si ich odťahujú ďalej od očí. Vidia dobre do diaľky aj na tabuľu, ale písmenká či obrázky v knižke neostro. 

Ako sa lieči ďalekozrakosť?

V detskom veku je najsprávnejšou liečbou ďalekozrakosti správny predpis dioptrických okuliarov, operačné riešenie sa odporúča až po 18. roku života.

Čo je to oklúzna terapia?

V prípade ochorení, ako sú tupozrakosť či škúlenie, sa spolu s nosením dioptrických okuliarov nasádza tzv. oklúzna terapia – lepšie vidiace oko sa prelepí nepriesvitnou očnou nálepkou (oklúzorom) a dieťa sa musí pozerať iba slabšie vidiacim okom, čím sa trénuje nielen horšie vidiace oko, ale aj zrakové centrum v mozgu a okohybné svalstvo. Ak chceme totiž horšie vidiace oko zapojiť do procesu videnia, mozog sa naň musí spoliehať čo najviac.

Prvých pár dní oklúznej terapie sú pre dieťa najťažšie. Musí sa naučiť orientovať slabšie vidiacim okom. Začiatok oklúznej terapie si vyžaduje zvýšenú pozornosť rodiča, aby neprišlo k úrazu a aby si dieťa oklúzor neodliepalo. Oko sa dieťaťu zalepuje oklúzorom zvyčajne zhruba hodinu po prebudení a odlepuje sa približne dve hodiny pred večerným spánkom. Dĺžka oklúznej terapie je veľmi individuálna a záleží od individuálnych schopností mozgu dieťaťa, a v druhom rade od toho, ako dieťa spolupracuje. Niekedy postačí na nápravu 6 týždňov, v iných prípadoch i pol roka či rok.