Keď dieťa škúli

Zuzana Balogová | 7. august 2023
Keď dieťa škúli

Škúlenie sa vyskytuje asi u 7% všetkých detí, z toho približne 30% prípadov vzniká v 1. roku života dieťaťa, ostatné  neskôr.

Slovo strabizmus (škúlenie) pochádza z gréckeho slova strabos, čo znamená krivý. Ide hlavne o funkčnú poruchu, ktorá sa navonok prejavuje nerovnomerným postavením očí.

Je to stav, pri ktorom je porušená spolupráca oboch očí, to znamená, že každé oko mieri iným smerom (1 oko pozerá vpred, druhé smerom dovnútra, von, hore alebo dole). Možno ho pozorovať stále alebo pri určitých situáciách (únava, choroba).

Škúlenie sa vyskytuje asi u 7% všetkých detí, z toho približne 30% prípadov vzniká v 1. roku života dieťaťa, ostatné  neskôr.

Prečo škúli bábätko a kedy to prestane?

Už po narodení môžu dieťatku striedavo zabiehať očká. U detí v tomto veku neexistuje ešte spolupráca očí, dieťa pozoruje okolie raz jedným inokedy druhým očkom. Keď začína loziť, pohyby očí sa koordinujú, vyvíja sa spolupráca očí a úroveň videnia (stupeň videnia dospelého dosiahne v 5.,6. roku života).

Škúlenie môže byť teda do 6.mesiaca fyziologické a samo časom vymizne. Ak pretrváva, je potrebné očné vyšetrenie.

Typy škúlenia

 • konvergentný (zbiehavý) strabizmus – zabiehanie k vnútornému očnému kútiku,
 • divergentný (rozbiehavý) strabizmus – zabiehanie k vonkajšiemu očnému kútiku,
 • vertikálny strabizmus – vzácny typ, pri ktorom dochádza k odchyľovaniu oka smerom nadol a nahor,
 • fixný strabizmus – zabiehanie toho istého očka,
 • alternujúci strabizmus – striedavé zabiehanie oboch očí.

Prečo vzniká škúlenie?

Aj keď jednoznačná príčina vzniku škúlenia nie je dodnes známa, medzi hlavné príčiny patria:

 • poruchy okohybných svalov alebo ich nehybnosť,
 • prítomnosť refrakčnej chyby (ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus),
 • niektoré očné ochorenia, ktoré majú vplyv na videnie (ochorenie sietnice – zápaly, nádory; ochorenia šošovky – napr. vrodený šedý zákal; úrazy oka),
 • strabizmus je častokrát dedičný,
 • samostatnou kapitolou sú predčasne narodené deti.

Príznaky škúlenia

Deti, ktorým „zabieha očko“, sa zvyčajne na problém nesťažujú  aj preto, že sa takto narodili alebo škúlia od raného detstva a neregistrujú zmeny vo videní. Tí, ktorí si problém majú všimnúť, sú jeho rodičia a blízki alebo učitelia a pediatri pri pravidelných ambulantných kontrolách.

Niektoré deti sa však môžu sťažovať na dvojité videnie (vidia dva predmety, hoci v zornom poli je iba jeden). Alebo dieťa nevie dobre prečítať text, nerozozná predmety na obrázku, či vidí iný počet. Niekedy sa pri pátraní po príčine zistí, že tento stav spôsobuje  sa škúlenie. Malé deti so „zabiehajúcim očkom“, ktoré ešte nerozprávajú, zvyknú veľa žmúriť, otáčať alebo nakláňať hlavu v snahe vidieť jasnejšie.

Čo si teda všímať?

 • škúlenie môže prebiehať nepozorovane, vidno ho len pri veľkej únave alebo zápaloch dýchacích ciest,
 • zabiehanie očka (vždy alebo pri únave či chorobe),
 • nezvyčajná poloha hlavy (dieťa s cieľom zaostriť na predmet vytáča hlavu do boku),
 • u väčších detí pootočená hlava na stranu od stredu pri pozeraní TV alebo pri práci s počítačom.

Prečo je škúlenie nebezpečné?

Nebezpečenstvo škúlenia spočíva v tom, že zabiehajúce oko sa nezúčastňuje na videní. To vedie k tomu, že časom oko stráca svoju zrakovú schopnosť, zlenivie a stáva sa menej vidiacim – tupozrakým.

Ako sa škúlenie lieči? 

Môže sa použiť konzervatívna liečba, čiže sa nastavia správne dioptrie. U detí sa často popri škúlení rieši aj tupozrakosť, takže sa používa okluzor, prípadne doplnia sa aj pleoptické, či ortoptické cvičenia. Ako ďalšia možnosť je liečba chirurgická. 

Cieľom liečby je:

 1. úprava svalovej koordinácie očí,
 2. upevnenie pohyblivosti svalu postihnutého oka,
 3. zabránenie tupozrakosti.

Dôležité pri liečbe je nosenie okuliarov (ak je škúlenie spojené aj s dioptrickou chybou), cvičenie okohybných svalov a zakrývanie zdravého neškúliaceho oka okluzorom, čím škúliace oko nútime pracovať.   

Chirurgická liečba škúlenia

Ak sa konzervatívnou liečbou nedosiahne dostatočný úspech, nastupuje chirurgická liečba. Jej cieľom je dosiahnuť rovnomerné postavenie očí. Je potrebné si uvedomiť, že chirurgická liečba môže zlepšiť škúlenie ale nemôže odstrániť tupozrakosť. Liečbu nie je možné vykonať laserom. Najväčšiu šancu na nápravu tejto očnej chyby majú deti do 8 rokov. V dospelosti sa však tupozrakosť nedá úplne vyliečiť. Možno ju však výrazne zlepšiť tým, že sa odstráni pridružená dioptrická chyba.

Operuje sa klasickým spôsobom v celkovej anestéze. Operácia sa môže aj viackrát opakovať (je ťažké dosiahnuť na prvýkrát presnú úpravu svalu tak, aby sa dosiahlo stredové postavenie zreničky).

Rady pre rodičov

 • Už po narodení si všímajte reakciu dieťaťa na zrakové podnety (porovnajte obe oči zakrytím jedného oka – dá sa tak zistiť stranový rozdiel vo videní).
 • Sledujte postavenie a pohyblivosť očí všetkými smermi.
 • Ak sa v rodine vyskytuje škúlenie alebo refrakčná chyba (ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmazizmus) alebo iné vrodené chyby oka je vhodné čo najskôr ísť na preventívnu očnú prehliadku.
 • Ak sa u dieťaťa potvrdí škúlenie je potrebné čo najskôr začať s liečbou. Ak sa strabizmus diagnostikuje až po 6. roku života je malá pravdepodobnosť, že konzervatívna liečba bude úspešná.
 • Snažte sa zabrániť vzniku tupozrakosti zakrývaním neškúliaceho oka okluzorom.
 • Zdravé oko je nevyhnutné zakrývať aspoň na 2 hodiny denne. Oko musí byť dôsledne zakryté, aby škúliace oko bolo donútené pozerať sa všetkými smermi.
 • Ak dieťa píše alebo kreslí, dbajte na to, aby dodržiavalo vzdialenosť od podložky najmenej 30 cm.
 • Pri hre s drobnými predmetmi (napr. s legom) je cvičenie účinnejšie, ak je oko zakryté.
 • Dôležité je cvičenie. Ak očko zabieha do stredu, smerom k nosu, je potrebné dostať oko do vonkajšieho kútika. Ak škúli smerom von, treba ho dostať dovnútra. Pri cvičení používajte obľúbenú hračku alebo predmet, ktorý dieťa dobre pozná. Cvičte iba okom, dieťa si nesmie pomáhať natočením hlavičky. Cvičiť môžete pri odkrytom aj zakrytom oku (pri zakrytom oku je cvičenie efektívnejšie). Ak dieťa škúli smerom dnu, držte hračku v stredovej polohe na úrovni nosa a pomaly ju oblúkom posúvajte k vonkajšiemu kútiku oka až dozadu tak, aby bola zrenička v požadovanom kútiku. Ak dieťa škúli smerom von, postupujte opačne.   

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: