Retinopatia nedonosených

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Retinopatia nedonosených

Retinopatia nedonosených detí je ochorenie typické pre nedonosené deti.

U zrelých deti  sa nevyskytuje. Príčina retinopatie nie je úplne známa. Základným predpokladom je nezrelá sietnica oka a kyslíková liečba.

Predčasne narodené deti  nemajú v čase pôrodu ukončený vývoj všetkých orgánov. K jedným z týchto orgánov je oko. V dôsledku neukončeného vývoja ciev v očných štruktúrach hlavne v  sietnici, môže byť tento vývoj narušený. Zmeny vývoja ciev v nezrelej sietnici môžu viesť refrakčným poruchám ale v najhoršom prípade u extrémne nedonosených detí aj k slepote.

Iné názvy: Retrolentárna fibroplazia (zastaralý), ROP (používaná skratka)

Výklad pojmov

Gestačný týždeň – týždeň, v ktorom nastal pôrod, vek dieťaťa od počatia

Refrakčná chyba – ďalekozrakosť, krátkozrakosť

Strabizmus - škúlenie 

Charakteristika retinoapatie nedonosených

Retinopatia predčasne narodených je ochorenie typické len pre túto skupinu detí. Jej podstatou je nezrelosť sietnice s tvorbou atypických ciev, ktoré sietnicu poškodzujú a môžu spôsobiť úplnú slepotu. Sietnica je časť oka, korá je pre videnie nevyhnutná. Dlho sa predpokladalo, že kyslíková liečba je jedinou príčinou tohto stavu, avšak teraz je jasné, že nie je to jediný faktor. Všetky dôvody premnoženia atypických ciev nepoznáme.

Retinopatia je najčastejšou príčinou slepoty u detí, najviac ohrozené sú deti narodené pred 32. gestačným týždňom.

Výskyt retinoapatie nedonosených

 • nachádzame ju 50% deti narodených s hmotnosťou pod 1250g a pred 32. týždňom tehotenstva
 • 3. štádium je u týchto detí zaznamenané v 10%
 • častejšie sa vyskytuje u bielej rasy ako u čiernej
 • častejšie u chlapcov ako u dievčat

Mechanizmus vzniku retinopatie nedonosených

Nie je presne známy. Je niekoľko teórií, najviac uznávaná je nasledujúca.

Cievy sietnice sa začínajú tvoriť v 16. týždni tehotenstva. Tvorba ciev sietnice v zóne smerom k nosu je ukončená okolo 32. týždňa tehotenstva. Ostatná časť je úplne ukončená v 40. týždni tehotenstva.

Teda sietnica nemá u predčasne narodených detí ukončenú tvorbu ciev. K plodu sa počas tehotenstva dostáva  krv s určitou koncentráciou kyslíka, ktorá je však nižšia ako po narodení. Pre vnútromaternicový vývoj postačuje, pretože je tam iný typ dýchania a krvného obehu. Po narodení sú nároky dieťaťa na kyslík vyššie, preto je ho nutné dieťaťu dodávať. Avšak sietnica, ktorá je zvyknutá na nižšiu koncentráciu kyslíka zareaguje hlavne zmenenou tvorbou ciev.

Tvoria sa nové cievy, ktorých priebeh a počet  je odlišný, vrástajú do sietnice, nadvihujú jú až môže dôjsť k úplnemu odlúčeniu sietnice.

Odlúčenie sietnice znamená slepotu, ktorá je nezvrátna. Existujú aj mierne formy, ktoré sa vhodnou liečbou upravia.

To ale nie je jediný dôvod. Predpokladajú sa aj genetické faktory a iné neznáme faktory

Rizikové faktory pre vznik retinopatie nedonosených

Štádiá retinoapatie nedonosených

1. štádium -rastúce cievy končia náhle na hranici, ktorá oddeľuje cievnatú a bezcievnu zónu

2. štádium - hranica medzi cievnatou a bezcievnou zónou tvorí hrebeňovitý val, vystupujúci nad okolie, val je tvorený z buniek, ktoré sú pripravené na tvorbu nových ciev

3. štádium - cievy prerastajú mimo sietnicu do sklovca

4. štádium - sietnica je čiastočne odlúčená

5. štádium -  kompletné odlúčenie sliznice 

Kedy vyšetriť dieťa kvôli retinoapatii nedonosený 

 • U deti narodených v 23. - 24. gestačnom týždni by sa prvé vyšetrenie malo urobiť v 27. – 28. gestačnom týždni.
 • U deti narodených v 25. – 28. gestačnom týždni by sa prvé vyšetrenie malo urobiť o 4-5 týždňov po narodeni.
 • U deti narodených v 29. týždni a neskôr sa má prvé vyšetrenie v 32. gestačnom týždni alebo pri prepustení domov.

Liečba retinoapatie nedonosených

 • Cieľom liečby je zastaviť rast nových ciev. Je dôležité hlavne liečiť včas. U niektorých detí napriek včasnej liečbe proces pokračuje ďalej.
 • V súčasnej dobe sa využíva kryoterapia (zmrazenie) a laserová liečba.
 • Laserová liečbaje účinnejšia, má menej vedľajších účinkov, vyžaduje ľahšiu formu narkózy. Z liekov sa odporúča vitamín E. V starostlivosti o predčasne narodeného novorodenca je dôležite veľmi zvážovať podanie transfúzie krvi. Neopodstatnené podanie transfúzie krvi môže zhoršovať nález na sietnici.

Prognóza vývoja

Dlhodobé následy závisia  od štádia ochorenia.

 • 1. a  2. štádium sa väčšinou upraví. U týchto deti je vyššie riziko strabizmu (škúlenie), ďalekozrakosti, krátkozrakosti alebo tupozrakosti.
 • 3. štádium má za následok vysoký výskyt ďalekozrakosti, krátkozrakosti, s potrebou nosenia okuliari. Deti by mali byť sledované, pretože riziko odlúčenia pretrváva aj v neskoršom veku.
 • 4. štádium. Ak nie je postihnutá žltá škvrna, je funkčné videnie dobre. Ak je postihnutá žltá škvrna, dieťa rozozná len svetlo a tieň.
 • 5. štádium je absolútna slepota.

Vývoj v detskom veku

20% predčasne narodených detí majú škúlenie alebo refrakčnú poruchu (ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus), ktorá sa objaví prvé tri roky života.

Deti narodené pred 32. týždňom tehotenstva a pod 1500g vyžadujú očné vyšetrenie každých 6 mesiacov, až do dovŕšenia 3 rokov, bez ohľadu nato, či mali alebo nemali diagnostikovanú retinopatiu v novorodeneckom veku.

späť na začiatok