Syndróm dychovej tiesne

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Syndróm dychovej tiesne

Syndróm dychovej tiesne u nedonosených novorodencov súvisí s nezrelosťou pľúc.

Liečba a prognóza nezrelých detí sa v posledných rokoch rapídne zlepšuje. Výrazny pokrok sa dosiahol práve v liečbe syndrómu dychovej tiesne. U nezrelých novorodencov je spôsobený nedostatkom látky surfaktantu, ktorý sa u donosených detí v pľúcach nachádza a bráni kolapsu pľúc. Dnes je možné aplikovať takto chorým novorodencom náhradu surfaktantu s veľmi dobrým efektom.

Iné názvy: Respiratory distress syndrom – RDS, Syndróm hyalinových membrán - Earlier hyaline Membrane syndrom, Idiopatický syndróm dychovej tiesne - Idiopatic respiratory distress syndrom

Výklad pojmov

Gestačný vek týždeň tehotenstva, v ktorom nastal pôrod

Ventilátor – prístroj, ktorý dýcha za pacienta

Umelá pľúcna ventilácia – dýchanie riadené prístrojom

Prognóza predpoveď vývoja ochorenia

Sepsa– infekcia prítomná v krvi

Všeobecná charakteristika syndrómu dychovej tiesne

Syndróm dychovej tiesne predstavuje akútne pľúcne nezápalové ochorenie so sklonom ku kolapsu pľúcnych mechúrikov, ktoré vedie k zlyhaniu dýchania.

Výskyt syndrómu dychovej tiesne

Toto ochorenie sa vyskytuje takmer výlučne u nedonosených deti. U deti pod 28. týždeň tehotenstva sa vyskytuje v 60%, u deti medzi 28. a 32. týždňom tehotenstva medzi 15-20%.

Je zriedkavý u novorodencov narodených po 34. týždni tehotenstva.

Rizikové faktory pre vznik syndrómu dychovej tiesne

 • predčasný pôrod
 • dieťa diabetickej matky
 • pôrod cisárskym rezom
 • opakované krvácanie v tehotenstve
 • výskyt RDS u súrodenca
 • viacplodové tehotenstvo (dvojičky, trojičky,...)
 • prekotný (veľmi rýchly) pôrod
 • nedostatok kyslíka počas pôrodu (hypoxia)

Príčiny syndrómu dychovej tiesne

Základným predpokladom pre vznik tohto ochorenia sú nezrelé pľúca s nedostatkom faktora nazývaného surfaktant. Je to látka, ktorá sa tvorí približne od 24. týždňa tehotenstva a zabraňuje kolapsu pľúc. Čím je dieťa mladšie, tým menej tejto látky jeho pľúca obsahujú a tým má vyššie riziko vzniku ochorenia RDS. Viac Nedonosený novorodenec.

Ak matka mala predčasný odtok plodovej vody alebo vysoký krvný tlak v tehotenstve, je výskyt RDS nižší. Plod bol v stresovej situácii a stres vplýva pozitívne na tvorbu surfaktantu. Avšak ostatné faktory základného ochorenia môžu plod a novorodenca ohrozovať ináč. 

Príznaky syndrómu dychovej tiesne

 • Zrýchlené dýchanie (tachypnoe), úsilné, námahavé dýchanie (dyspnoe), vťahovanie medzirebrových priestorov pri dýchaní, apnoické pauzy (prestávky v dýchaní), zmena farby kože – dieťa je prešednuté, má hlasitý výdych (grunting), rytmické pohyby mäkkých častí nosa symetrické s dýchaním (alarné súhyby).
 • Laboratórnevyšetrenie krvi vykazuje nízku hladinu kyslíka, pH vnútorného prostredia je posunuté na kyslú stranu (acidóza).
 • RTG nález sa rozvíja za 6-12 hodín a je tam typický nález. Podľa rtg snímky určujeme aj štádium. Najťažšie štádium je tzv. biele pľúca, to znamená, pľúca sú akoby zlepené, kompletne nevzdušné.

Priebeh syndrómu dychovej tiesne

 • Stav sa zhoršuje na 2.až 4. deň, potom pri správnej liečbe, dobrej odpovedi pacienta a neprítomnosti komplikácií sa pomaly zlepšuje.
 • Priebeh závisí od gestačného veku, od pridružených ochorení. Takéto deti sú umiestnené na jednotke intenzívnej starostlivosti.
 • V prípade miernych príznakov sa podáva kyslíková liečba poprípade liečba CPAP. Je to prístroj, ktorý udržiava stály tlak v pľúcnych mechúrikoch a tým je zabezpečená výmena plynov. Dieťa pri tejto liečbe nemusí byť intubované (nemá zavedenú kanylu do priedušiek), koniec dýchovej hadičkykonči v nose resp. nosohltane.
 • Ak táto liečba je neúspešná, potom dieťa vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu a podľa nálezu na rtg pľúc často aj podanie surfaktantu. Pri dobrej odozve dieťaťa na liečbu a pri neprítomnosti komplikácií je možné po niekoľkých dňoch ukončiť umelú pľúcnu ventiláciu, pričom potreba kyslikovej liečby môže ešte krátku dobu pretrvávať.
 • Ak dieťa nie možné odpojiť z umelej pľúcnej ventilácie, alebo ak vyžaduje dlhú dobu kyslíkovú liečbu, je to známka prechodu do chronických pľúcnych zmien. Viac Bronchopulmonálna dysplazia.

Komplikácie syndrómu dychovej tiesne 

Včasné komplikácie

 • infekcia (zápal pľúc, sepsa), viac Sepsa u novorodenca
 • otvorená spojka medzi veľkými cievami
 • zlyhanie obličiek
 • rozvrat vnútorného prostredia
 • pneumotorax (ak sa vzduch dostane mimo pľúcne tkanivo, nastáva utlačenie pľúc vzduchom a ďalšie zhoršenie dýchania)

Neskoré komplikácie

Liečba syndrómu dychovej tiesne 

 • Udržiavať primeranú teplotu a vlhkosť v inkubátore.
 • Minimálna a šetrná manipulácia s dieťaťom.
 • Kyslík.
 • CPAP prístroj, ktorým udržiavame stále istý nastavený tlak v dýchacích cestách a tým bránime kolapsu pľúc.
 • Umelá pľúcna ventilácia, ak predchádzajúcimi spôsobmi nie je možné zabezpečiť normálnu hladinu kyslíka v krvi, ak sú prítomné vysoké hodnoty kysličníka uhličitého v krvi ( to znamená, že dieťa ho nedokáže vydýchať), ak je acidóza v krvi (posun pH na kyslú stranu).
 • Surfaktant – podáva sa priamo do pľúc. Je k dispozícii syntetický (umelo vytvorený), ale podáva sasurfaktant živočíšneho pôvodu (nie ľudský).
 • U veľmi rizikových detí, ktoré majú príznaky hneď po narodení sa surfaktant podáva ešte na pôrodnej sále.
 • Včasné odhalenie komplikácií a ich liečba

Prevencia syndrómu dychovej tiesne

 • Prevencia predčasného pôrodu.
 • Predchádzať nepotrebnému alebo zle načasovanému pôrodu cisárskym rezom.
 • U hroziaceho predčasného pôrodu podávanie liekov matke, ktoré zvyšujú tvorbu surfaktantu. Podávajú sa kortikoidy (betametazón alebo dexametazón) matke injekčne v niekoľkých dávkach. Táto liečba znižuje výskyt a zmierňuje príznaky u ich detí po narodení.
  Zabránenie nedostatku kyslíka počas pôrodu.

Prognóza

Prognóza nekomplikovaného RDS je dobrá.

Deti s komplikáciami môžu byť znevýhodnené vo vývoji.

späť na začiatok