Nekrotizujúca enterokolitída

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Nekrotizujúca enterokolitída

Nekrotizujúce enterokolitída je jedným z najobavanejších stavov u predčasne narodených detí.

Postihuje najnižšie vekové  a hmotnostné kategórie nedonosených detí. Pri včasnej liečbe, dobrej odpovedi dieťaťa na liečbu a neprítomnosti komplikácií  stav nemusí viesť k chirurgickému zásahu.

Iné názvy: NEC (používaná skratka)

Všeobecne o nekrotizujúcej enterokolitíde

Nekrotizujúca eneterkolitída patrí k závažným ochoreniam vyskytujúcim sa takmer výlučne u predčasne narodených deti, hospitalizovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nekrotizácia - znamená odumieranie, entero – sa týka tenkého čreva, kolon je hrubé črevo. Čiže je to zápal čreva, pri ktorom dochádza k odumieraniu určitej časti alebo celého čreva.

Charakteristika nekrotizujúcej enterokolitídy

Na ochorení sa podieľa infekcia a zápal, ktoré poškodzujú rôznu časť čreva. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa vyskytuje asi u 1-5% deti. Môže znamenať vážne ohrozenie predčasne narodeného dieťaťa.

Výskyt nekrotizujúcej enterokolitídy

Typický výskyt je v prvých dvoch týždňov života, zvyčajne po začatí kŕmenia mliekom, väčšinou sondou priamo do žalúdka. V rôznej forme sa vyskytuje asi u 10% deti s hmotnosťou nižšou ako 1500g. Tieto deti majú nezrelé črevo, sú citlivé na zmeny krvného tlaku s čím súvisí prekrvenie čreva, zvyčajne majú problémy s okysličovaním krvi a krvným obehom. To všetko prispieva k rozvoju NEC.

Príčiny nekrotizujúcej enterokolitídy

Presná príčina nie je známa. Predpokladá sa účinok zníženého prietoku krvi v čreve, čo vedie k zníženej odolnosti čreva. V takejto situácii môžu aj baktérie, ktoré sú normálne prítomné v čreve, prechádzať cez stenu črevnú a spôsobiť infekciu a odumieranie čreva.

 • Podporným faktorom je ťažká nezrelosť dieťaťa a čreva.
 • Hypoxia (nedostatočné okysličovanie tkanív).
 • Infekcia (niektoré teórie tvrdia, že pri nezrelom poškodenom čreve môžu spôsobiť infekciu aj baktérie, ktoré sa v čreve normálne nachádzajú).
 • Poškodené je tenké črevo, rozsah poškodenia je rôzny, od malých úsekov až po takmer celé črevo. Poškodená časť odumiera, môže sa pretrhnúť a vzniká závažný stav - zápal pobrušnice.
 • Niektorí autori tvrdia, že na príčine je kŕmenie umelým mliekom, ale NEC sa rovnako vyskytuje aj u deti kŕmených materským mliekom, ale riziko je tu menšie.

Príznaky pri nekrotizujúcej enterokolitíde

Príznaky z tráviaceho traktu

 • zlá tolerancia stravy
 • strava zostáva v žalúdku dlhšie, akoby mala (pri ďalšom kŕmení nachádzame zvyšky nestráveného mlieka z predchádzajúcej dávky)
 • znížené pohyby čreva (peristaltika), nie je počuteľný pohyb čriev
 • nafuknuté bruško, napätá brušná stena, zobrazené črevné kľučky na brušnej stene
 • zo žalúdka sa odsáva zelený obsah
 • chýbajúca stolica alebo krv v stolici

Príznaky mimo tráviaceho traktu

 • apnoe (zastavenie dýchania trvajúce viac ako 15-20sek)
 • spomalená činnosť srdca (bradykardia)
 • apatia (ospalosť)
 • nestabilná teplota, častejšie sa dieťa podchladzuje ako má  zvýšenú teplotu
 • prítomné zmeny v pH krvi
 • šok

Diagnóza nekrotizujúcej enterokolitídy

Diagnózu stanovíme na základe klinického stavu, ultrazvukového a rontgenového vyšetrenie bruška. Pri nich nachádzame vzduch v črevnej stene, alebo voľný vzduch v dutine brušnej.

Liečba nekrotizujúcej enterokolitídy

Liečbu začíname režimovými opatreniami, liekmi a ak sa stav zhoršuje, potom je namieste chirurgická liečba.

 • ukončenie kŕmenia
 • nasogastrická sonda (sonda zavedená do žalúdka cez nos, na odsávanie nežiaduceho obsahu žalúdka)
 • náhrada tekutín a živín cez cievu (infúzie)
 • antibiotiká
 • časté rtg. vyšetrenia na zachytenie prípadného zhoršenia a potreby včasného chirurgického zákroku

Dieťa vyžaduje permanentné sledovanie krvného tlaku, obsahu žalúdka, prítomností krvi v stolici, stavu infekcie, stavu dýchania a činnosti srdca. U rozbehnutého ochorenia začíname kŕmiť dieťa pod 10-14 dňoch, ak je ochorenie zachytené vo včasnej fáze a dieťa dobre reaguje na liečbu, je možné začať s kŕmením aj skôr.

Chirurgická liečba pozostáva z odstránenia rozpadnutej časti čreva. Pri odstránení dieťa vyžaduje vývod čreva cez dutinu brušnú. Systém kŕmenia je veľmi opatrný a pomalý.

Prognóza nekrotizujúcej enterokolitídy

Prognóza závisí od štádia ochorenia.

Mnoho deti nemá žiadne následky.

Následky majú viac deti, ktoré vyžadovali chirurgickú liečbu. U nich prognóza závisí od dĺžky odstráneného čreva. Čím väčší úsek dieťaťu chýba, tým väčšie následky môže mať z hľadiska dlhodobej výživy. Tenké črevo je dôležité pre vstrebávanie živín. Okrem porúch výživy môžu mať deti po chirurgickom zákroku problémy s opätovným zavedením stravy, pre prítomnosť zúženia v mieste operácie, ktoré vzniká zrastami.

Odumretie celého tenkého čreva nie je zlučiteľné so životom.

Komplikovaný priebeh so sepsou a zápalom pobrušnice, s pretrhnutím čreva je často príčinou úmrtia.

späť na začiatok