Sepsa u novorodenca

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Sepsa u novorodenca

Ide o závažný stav!

Sepsa (septický stav, septikémia, otrava krvi) u novorodencov patrí k závažným stavom. Sepsa je infekcia organizmu, pre ktorú je typická prítomnosť vyvolávajúceho činiteľa (baktéria, vírus, kvasinky) v krvi. Sepsa je spôsobená prienikom a opakovaným vyplavovaním  mikroorganizmov do krvného obehu.

Výskyt sepsy u novorodenca

Sepsa sa môže vyskytnúť v každom veku, avšak najčastejšia je u oslabených jedincov a to u starých ľudí a u novorodencov.

Rozdelenie sepsy u novorodencov

U novorodencov rozoznávame dve  formy sepsy podľa obdobia vzniku:

 1. Včasná sepsa
 2. Neskorá sepsa

Včasná sepsa je charakterizovaná vznikom príznakov počas prvých 72 hodín po pôrode. Ak sa príznaky vyvíjajú po 72 hodinách po narodení, hovoríme o neskorej sepse.

Príčiny  sepsy u novorodenca

Príčiny včasnej sepsy

Príčiny neskorej sepsy

Streptokok skupiny B typIa. Ib, II, III

Streptokok skupiny B typ III

Klebsiella

E.coli, Enterobacter

Haemophilus influenzae

Staphylococcus auresu a epidermidis

Listeria monocytogenes

Pseudomonas aeruginosa

 

Seratia marcescens

 

Candida albicans 


Rizikové faktory pre vznik novorodeneckej sepsy

Pri včasnej sepse sa jedná o pokračovanie infekcie, ktorá začala už pred pôrodom, alebo počas pôrodu.

U neskorej sepsy sa väčšinou jedna o prenos infekcie z okolia. 

Rizikové faktory pri včasnej sepse Rizikové faktory pri neskorej sepse

Predčasný odtok plodovej vody viac ako 24 hodín

Prenos infekcie z iného novorodenca

Infekcia u matky počas pôrodu: horúčka nad 38°C, výtok z pošvy, zvýšené CRP, zmnožené biele krvinky

Prenos infekcie rukami personálu

Pri kultivačnom vyšetrení vagíny v 36. týždni tehotenstva nález mikróbov

Prenos infekcie pri použití prístrojov a pomocok

Skalená plodová voda (nie zelená, tá je následkom nedostatku kyslíka)

Umelá pľúcna ventilácia, intubácia, napichovanie žíl periférnych, centrálnych

Komplikovaný pôrod (resuscitácia dieťaťa, nízke Apgar skóre)

Katetrizácia pupočníka

Hypotrofické alebo predčasne narodené dieťa

Infúzna liečba


Príznaky  sepsy u novorodenca

 • Farba kože

Takmer vždy na začiatku je  farebná zmenu kože. Dieťa je našedlé, bledé. Koža je mramorovaná, končatiny sú chladné.

 • Neurologický stav

Zmeny sú aj v chovaní. Dieťa je akoby utlmené, apatické, nejaví záujem o okolie, zhoršené je pitie. Na druhej strane však  môže byť aj dráždivejšie, môžu byť prítomné kŕče.

 • Tráviace problémy

Pitie je horšie, tak isto aj spracovanie stravy je znížené, môže grckať, alebo v žalúdku sa objavia najprv nestrávene zvyšky mlieka z predchádzajúceho krmenia, neskôr zelený obsah. Bruško je nafúknuté, u predčasne narodených môžu byť vyrysované črevné kľučky na koži bruška.

 • Zmeny teploty

Novorodenci zriedkavejšie reagujú na sepsu zvýšenou teplotu. Skôr medzi prvé príznaky patrí podchladzovanie sa, napriek normálnej okolitej teplote a napriek primeranému oblečeniu.

 • Dýchanie

Príznaky môžu byť aj zo strany dýchacieho systému a to zrýchlené dýchanie, apnoické pauzy, sťažené dýchanie. Dieťa môže vyžadovať podpornú ventiláciu, umelú pľúcnu ventiláciu alebo liečbu kyslíkom.

 • Obličky

Zo strany obličiek sa sepsa prejavuje zníženým močením, ak sa nezníži prívod tekutín dieťaťu, môžu byť prítomné opuchy nôh, viečok ale pri ťažkej sepse aj opuch celého tela – anasarka.

 • Zmeny v krvnom obraze a zrážanlivosti krvi

Chudokrvnosť (anémia) s potrebou transfúzie krvi je  veľmi častým následkom sepsy.  Na začiatku môžu byť zmnožené biele krvinky, avšak môže dôjsť k vyčerpaniu kostnej drene s útlmom tvorby  bielych krviniek. V najťažších prípadoch dochádza aj k zmenám v zrážanlivosti krvi, ktoré sa môže prejaviť krvácaním. Zvlášť nebezpečné je krvácanie u predčasne narodených novorodencov, ktorí tvoria rizikovú skupinu pre vznik krvácania do mozgu. Viac Krvácanie do mozgu

Priebeh sepsy u novorodenca

 • Stafylokoková sepsa

Sepsa vyvolaná stafylokokm epidermidis má skôr prítomné pozitívne zápalové testy ešte pri relatívne dobrom klinickom stave. Ostatné sepsy nastupujú búrlivo, rýchlo. Pri sepse vyvolanej stafylokokom aureus môže dôjsť k tvorbe ložísk v pľúcach (dutiny vyplnené hnisom). Je to obávaná komplikácia.

 • Streptokoková sepsa

Sepsa spôsobená streptokokom má rýchly priebeh a môže končiť úmrtím skôr, ako začnú účinkovať antibiotiká. Streptokok sa nachádza asi u 20% tehotných žien vo výteroch z vagíny. Novorodenec sa nakazí prechodom cez pôrodne cesty počas pôrodu. V tomto prípade sa infekcia môže prejaviť približne už o 4 hodiny.

Pri predčasnom odtoku plodovej vody, keď sú plodové obaly narušené, k infekcii môže dôjsť vzostupom k plodu už pred pôrodom. V tomto prípade sa príznaky prejavujú bezprostredne po pôrode, resp. pôrod je ukončovaný pre poruchy oziev alebo iný diskomfort plodu v maternici.

Prejavuje sa poruchou dýchania, neschopnosťou pľúc okysličovať krv, nízkym krvným tlakom, zlým prekrvením orgánov, šokom.

U 30% deti sa dá dokázať zápal mozgových blán, častý je aj zápal pľúc.

Všeobecne priebeh sepsy závisí od:

 • včasnosti diagnózy a liečby
 • od gestačného veku dieťaťa, u  predčasne narodených detí prebieha sepsa komplikovanejšie ako u donosených detí, priebeh závisí aj od včasnosti zachytenia prvých príznakov a od liečby
 • od vyvolávajúceho mikroorganizmu a jeho citlivosti na antibiotiká
 • od obranyshopnosti dieťaťa
 • od pridružených ochorení

Pri náhlej sepse nie je možné čakať s antibiotickou liečba do získania kultivačných výsledkov krvi. Antibiotiká sa nasadzujú na slepo, podľa epidemiologickej situácie na oddelení sa dá predpokladať o akú sepsu sa jedna. Ak vyvolávajúca baktéria je  citlivá na nasadené antibiotiká, stav sa lepší pomerne skoro a nemusíme očakávať výraznejšie komplikácie. V prípade, že vyvolávajúci mikrób nie je citlivý na antibiotiká a je potrebná ich zmena, stav sa môže komplikovať.

Komplikácie novorodeneckej sepsy

Keďže mikroorganizmy vyvolávajúce sepsu cirkulujú v krvi, môžu sa usadiť a napadnúť ktorýkoľvek orgán v tele.

U novorodenca sú to najčastejšie mozgové obaly, pľúca, kostí u nedonosených aj črevá.

Meningitída

Meningitída alebo zápal mozgových blán sa prejavuje kŕčmi, apatiou, komatóznym stavom, poruchou krvného obehu, šokovým stavom. Lieči sa podávaním antibiotík, ktoré prechádzajú do mozgových obalov. Prognóza u deti, ktoré v tomto veku prekonajú zápal mozgových blán nemusí byť vždy dobrá. Zaznamenáva sa 20-40% úmrtie, samozrejme čím mladšie a nezrelšie dieťa, tým je úmrtnosť vyššia. 30-50% má neurologické následky (hluchota, slepota, mentálna retardácia, poruchy svalového tonusu).

Zápal kostí a kĺbov

Najčastejšie pri sepsách spôsobených stafylokokom, ale aj streptokok, Klebsiela, Proteus.

Prejavuje sa zvýšenou teplotu, vysokými zápalovými parametrami. Dieťa si šetrí postihnutú končatinu, pri manipulácii s ňou plače alebo bolestivo reaguje. Neskôr môže byť prítomný opuch v mieste ložiska, koža nad ložiskom je teplá a začervenaná. Liečba je antibiotická. Antibiotiká sa podávajú minimálne 3 týždne do žily, potom ďalšie 3 týždne v tabletkovej forme. Liečba závisí od stavu kosti a od výsledkov zápalových testov.

Zápal kostí alebo kĺbu môže byť nebezpečný ak zasiahne rastovú platničku. To znamenám, miesto, kde kosť rastie. V tomto prípade môže spôsobiť spomalenie rastu končatiny.

Črevná infekcia

Môže spôsobiť u predčasne narodených nekrotizujúcu enteroklitícdu. Viac Nekrottizujúca enterokolitída

Laboratórne vyšetrenia pri sepse

Pri vyšetrení krvi nachádzame zmnožené biele krvinky, zmeny v diferenciálnom krvnom obraze sú podľa  vyvolávateľa, CRP je vysoké nad 100, nie je vzácnosťou aj nad 200, pri včasnej sepse zvýšené imunoglobuliny IgM.

Kultivačným vyšetrením krvi odobratej pred podaním antibiotík sa dá zistiť pôvodca s citlivosťou na antibiotiká. Je to údaj prospešný a nutný na správnu antibiotickú liečbu.

Liečba sepsy u novorodenca

 • Antibiotiká.
 • Novorodenec so sepsou sa lieči vždy antibiotikami, v drvivej väčšine dvojkombináciou. Ostatná liečba závisí od stavu.
 • Lieky na udržanie krvného tlaku a obehu sú nutné u závažnej sespy.
 • Umelá pľúcna ventilácia alebo kyslíková liečba podľa stavu dýchania.
 • Infúzna liečba a výživa do žily takmer vždy. Znižuje sa množstvo podávaných tukov do žily.
 • Transfúzia krvi pri chudokrvnosti následkom zvýšeného rozpadu červených krviniek.
 • Dodávka krvných doštičiek pri prejavoch krvácania, alebo pri extrémne nízkych hodnotách krvných doštičiek aj bez príznakov krvácania.
 • Rastové faktory stimulujúce tvorbu bielych krviniek(granulocytov).

Čo sa sleduje u novorodenca so sepsou

 • Novorodenec v septickom stave je umiestnený na JIS.
 • Vyžaduje sledovanie krvného tlaku.
 • Sledovanie dýchania, krvných plynov.
 • Často vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu.
 • Sledovanie zápalových parametrov (krvný obraz – biele krvinky krvné doštičky, CRP).
 • Úprava stravovacieho režimu podľa tolerancie stravy.
 • Infúzna liečba a dodávka živín žilovou cestou.
 • Redukcia prívodu tekutín podľa močenia. Množstvo moču je potrebné presne merať.
 • Liečba antibiotikami výlučne do žily. Takmer vždy vyžaduje zavedenie katétra (cievky) do centrálnej žily, pre podávanie liekov a živín.

Prevencia novorodeneckej sepsy

 • Dôsledné sledovanie tehotnej ženy.
 • V prípade výskytu infekcie u tehotnej liečiť matku.
 • V prípade predčasného odtoku plodovej vody ukončiť tehotenstvo po 24 hodinách. Zdravý predčasne narodený novorodenec má ľahšiu popôrodnú adaptáciu ako chorý s infekciou.
 • Prísne vyšetrenie kultivácie z vagíny v 36. týždni tehotenstva u každej tehotnej ženy.
 • Minimálna manipulácia s novorodencom, sterilné ošetrovanie, umývanie a sterilizácia rúk pred a po  každom kontakte s novorodencom  u ošetrujúceho personálu.
 • Včasná identifikácia infekcie u novorodenca a jej cielená antibiotická liečba.

Prognóza

Pri včasnej liečbe antibitotikmi a pri nekomplikovanom priebehu, to znamená pri neprítomnosti zápalu mozgových blán, kostnej infecie lebo črevných komplikácii, je prognóza dobrá. Problémy sú pri spomínaných komplikáciách.

späť na začiatok