Apnoe nedonosených

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Apnoe nedonosených

Apnoe nedonosených deti alebo apnoická pauza  je porucha frekvencie dýchania vznikajúca následkom nezrelosti mozgových štruktúr, ktoré kontrolujú dýchanie. Môže byť aj alebo následkom iných pridružených ochorení a nepriaznivých vplyvov.

Predčasne narodený novorodenec dýcha nepravidelne. Intervaly medzi jednotlivými dýchmi môžu dosahovať až 15 sekúnd. Pri týchto intervaloch nedýchania zostáva dieťa ružové, jeho činnosť srdca je normálna. Ak je situácia iná, je potrebné zsitiť príčinu a stanoviť liečebný postup. 

Výklad pojmov

Apnoe, apnoická pauza – nedýchanie

Gestačný vek – týždeň tehotenstva, v ktorom sa dieťa narodilo

Postkoncepčný vek – vek od počatia alebo týždeň tehotenstva v ktorom sa dieťa narodilo + počet týždňov od narodenia

Sepsa – infekcia prítomná v krvi, otrava krvi

Bradykardia – znížená frekvencia srdcového rytmu

Ventilátor – dýchací prístroj

Umelá pľúcna ventilácia – dýchanie riadené prístrojom

Čo je to apnoe

Pod pojmom apnoe nedonosených rozumieme klinicky závažný interval nedýchania. Predčasne narodené deti majú nepravidelné dýchanie, tzv. periodické a môžu mať dlhší interval nedýchania, avšak za apnoe považujem stav nedýchania:

  • trvajúci 15-20 sekúnd a viac
  • so zníženou frekvenciou srdca pod 80 za minútu
  • s poruchou prekrvenia (prejaví sa zmenou farba kože, dieťa prešedne alebo zbledne)

Za opakované apnoické pauzy označujeme stav, keď je ich viac ako 2 za 6 hodín. Diagnostikované sú už počas pobytu v nemocnici.

Výskyt apnoických páuz

Vyskytujú sa u 25 -50% detí narodených  pred 35. týždňom tehotenstva. S klesajúcim gestačným vekom sa percento zvyšuje. Môžu začať 2. deň života a trvať do 2. až  3. mesiaca života.

Príčina apnoických páuz

Apnoe môže byť primárne alebo sekundárne.

Primárne (prvotné)  apnoe

Je spôsobené nezrelosťou dýchacieho centra, nachádzajúceho sa v mozgu a v  predĺženej mieche. Vyzrievaním týchto štruktúr apnoe ustupuje.

Sekundárne (pridružené) apnoe

Je často prvým príznakom ochorenia ako zápalu pľúc, syndrómu dychovej tiesne, krvácania do mozgu, chudokrvnosti, sepsy, rozvratu vnútorného prostredia, hypoglykémie (znížená hodnota cukru v krvi), podchladenia.

U predčasne narodených detí sa väčšinou jedna o centrálne apnoe (spôsobené nezrelosťou mozgu).

Priebeh apnoických páuz

Apnoická pauza sa objaví bez vyvolávajúcej príčiny. Niekedy sa dieťa rozdýcha samo, inokedy potrebuje stimuláciu. Tieto deti sú sledované prístrojovo – monitorom, ktorý hlási pokles frekvencie srdca a apnoické pauzy. Falošné hlásenie nie je nezvyčajné.

Apnoické pauzy zvyknú vymiznúť do 44. týždňa postkoncepčného veku (vek od počatia), ojedinelé môžu trvať aj dlhšie. Ak sa u dieťaťa neobjaví týždeň apnoická pauza, zvyčajne sa už neobjaví vôbec. Aj keď syndróm náhleho úmrtia sa vyskytuje častejšie u predčasne narodených deti, nebola zistená súvislosť medzi týmto syndrómom a výskytom apnoických páuz.

Liečba apnoických páuz

Liečba vždy závisí od stavu dieťaťa, častosti a závažnosti apnoických páuz.

V prvom rade je to mechanická stimulácia, niektorí vyžadujú podanie kyslíka maskou.

U závažnejších foriem je to liečba podporným dýchaním (dýchací prístroj, ktorý sa dá nastaviť tak, že dýcha za dieťa iba v prípade, ak nastane apnoická puza). Existujú aj lieky na stimuláciu dychového centra.

Liečba sekundárneho apnoe spočíva v liečba základného ochorenia.

Prognóza apnoických páuz

Periodické (nepravidelné) dýchanie nepredstavuje pre dieťa žiadnu hrozbu.  Avšak závažné a neliečené apnoe sa môže premietať do ďalšieho vývoja dieťaťa.

Starostlivosť o dieťa s apnoickými pauzami

Po prepustení domov sa u týchto deti odporúča  apnoe monitor. Matka by mal byť informovaná, akým spôsobom monitor funguje a na aký spôsob stimulácie dieťa najlepšie reaguje.

späť na začiatok