Pestujte u dieťaťa týchto 5 zručností

Marika Koscelníková | 29. marec 2023
Pestujte u dieťaťa týchto 5 zručností

Sú trvalé a pomôžu im v ďalšom živote.

Tu je päť dôležitých sociálnych kompetencií, ktoré môžete u svojho dieťaťa pestovať.

1. Ako sa hrať s ostatnými

Hra (ext. zdroj hra) je silným katalyzátorom rozvoja v prvých rokoch. Hrou s ostatnými sa deti učia vyjednávať, riešiť problémy, striedať sa, zdieľať a experimentovať. Môžete pomôcť svojmu dieťaťu vybudovať si tieto zručnosti tým, že mu umožníte voľnú hru s ostatnými deťmi. Deti potrebujú čas, aby sa zapojili do neštruktúrovanej hry s inými deťmi, kde na ne môžu dohliadať – ale nie poučovať – dospelí okolo nich.

2. Ako riešiť problém

Je lákavé zdvihnúť sa na prvé nespokojné zavrčanie a dať všetko do poriadku. Zoberieme hračku, ktorá je dôvodom hádky, rátame do troch alebo pošleme deti hrať sa do iných izieb. Sme dobrí v riešení problémov, pretože ako rodičia máme VEĽA praxe! Deti ju potrebujú získať tiež. Takže keď bude mať vaše dieťa nabudúce problém, požiadajte ho, aby opísalo, čo sa deje, vymyslite riešenia a jedno vyskúšajte. 
Učiť dieťa riešiť problémy tiež znamená, že mu dovolíme zlyhať a skúsiť to znova. Keď sa spýtame detí, ako ich riešenie funguje, dávame im príležitosť zhodnotiť svoje skúsenosti a v prípade potreby urobiť vylepšenia. Učíme ich, že chyby nám pomáhajú učiť sa a napredovať.

3. Ako označiť a rozpoznať pocity

Deti, ktoré vnímajú emócie okolo seba, dokážu lepšie vychádzať aj s ostatnými. Túto zručnosť môžete podporiť upozorňovaním na emocionálne podnety a pomenovaním emócií. Môžete to urobiť nielen u vás doma („Práve sa pozerám na tvár tvojho brata a nemyslím si, že sa zabáva.“ „Vyzerali ste tak šťastne, keď ste vyhrali! “), ale aj rozprávaním sa o emóciách v príbehoch. ("Čo si myslíš, ako sa cítil, keď sa to stalo?")
Rozprávky sú PLNÉ konfliktov a emócií – to je často to, čo poháňa dej. Tieto rozhovory o pozorovaných emóciách sú často jednoduchšie, pretože vaše dieťa nie je viazané samotnými turbulentnými emóciami. Z tohto pohodlného uhla pohľadu môžu viac premýšľať o emóciách iných a potom svoje pochopenie uplatniť v reálnom živote.
Ďalšou vecou, ktorú treba mať na pamäti, je, že nadmerné používanie obrazovky môže narušiť schopnosť dieťaťa rozpoznať emócie iných. Zabezpečte preto, aby vaše deti mali dostatok času na hranie a interakciu tvárou v tvár s inými ľuďmi, a nie s pixelmi a svetlami na obrazovke.

4. Ako byť nápomocný

Byť nápomocný druhým si vyžaduje, aby deti pozerali za seba a rozpoznali potreby druhých. Poskytnite svojmu dieťaťu jednoduché príležitosti na pomoc vo vašej rodine – odloženie potravín, príprava novej plienky pre bábätko alebo pomoc súrodencovi pri obliekaní – a potom správanie oceňte. Poukážte na pomocníkov okolo seba a prejavte vďačnosť, aby ste vštepili hodnotu tejto pomoci. 

5. Ako ovládať svoje impulzy

Riadenie impulzov je súčasťou výkonných funkcií riadených prefrontálnym kortexom mozgu. Táto oblasť sa úplne nevyvinie až do ranej dospelosti, ale k najrýchlejšiemu rozvoju dochádza v ranom detstve. Preto deti potrebujú príležitosti na precvičenie tejto rastúcej zručnosti.
Môže to vyzerať ako neslávne známa štúdia marshmallow, kde dieťa musí odložiť uspokojenie a počkať, kým skonzumuje maškrtu, ale tieto zručnosti sa učí dieťa napríklad aj pri spoločenských hrách.
 
Naša spoločnosť vo vás môže vyvolať dojem, že dieťa sa potrebuje naučiť viac akademických zručností, realita je však taká, že „mäkké“ sociálne zručnosti, ktoré získajú deti v ranom detstve – prostredníctvom pomalých a jednoduchých procesov hry a interakcie, zapájania sa do rodiny a venovania pozornosti svetu okolo nich – im poslúžia oveľa lepšie a oveľa dlhšie.
Zdroj: mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: