Poznáte Marshmallow test? Môžete si ho doma s deťmi vyskúšať

Michaela Klamová | 13. jún 2022
Poznáte Marshmallow test? Môžete si ho doma s deťmi vyskúšať

Prvýkrát sa uskutočnil v roku 1960 a môžete si ho doma s deťmi vyskúšať aj vy.

Marshmallow test:

Položte pred dieťa obľúbený cukrík (ext. zdroj Marshmallow test)  a povedzte mu, že ak chce, môže ho zjesť, no ak počká, kým sa vrátite späť, dostane ešte jeden a môže zjesť oba. Potom odíďte z miestnosti na 10 minút a cukrík nechajte na stole. 

Dnešné deti sú trpezlivejšie

Sladký test (ext. zdroj test) je spoľahlivý ukazovateľ toho, ako deti dokážu vyhodnocovať náročnú situáciu a premýšľať nad stratégiou na dosiahnutie svojho cieľa. Vedci ho pravidelne opakujú s deťmi vo veku 3 až 5 rokov a čo je zvláštne, výsledky sa menia. Čas, ktorý boli deti ochotné počkať na dosiahnutie sľúbenej odmeny, sa od generácie ku generácii zvyšuje.

V šesťdesiatych rokoch to bolo priemerne 5 minút, v osemdesiatych 6 minút a po roku 2000 už 7 minút. Až 60 % ostatne testovaných detí dokázalo počkať celých 10 minút a získať tak sľúbenú odmenu.

Faktorov ovplyvňujúcich motiváciu detí vydržať je mnoho, no vedci si všimli jednu zaujímavú spojitosť. Deti, ktorých matky dosiahli vyššie vzdelanie, boli ochotné počkať na odmenu o čosi dlhšie než ich rovesníci.
Zdroj: sciencenews.org

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: