Odložte mobily, OBJÍMTE DIEŤA A ČÍTAJTE

Kristína Majerová | 18. Jun 2020
Podporujte u dieťaťa čítanie

Ako ste na tom doma s čítaním?

Obyčajná kniha je hotový poklad. Aký vplyv má na dieťa a prečo je čítanie rovnako dôležité ako dýchanie?

Kniha sa môže stať pre dieťa kamarátom už od útleho veku

Na toto však nepríde samo. Potrebuje pomoc a príklad svojich rodičov i ľudí, ktorými je obklopené. Knihy by mali byť prirodzenou súčasťou rodiny. Nemusia byť len v knižnici. Môžu byť uložené aj na kuchynskom pulte, v detskej izbe, v spálni na okne. Kdekoľvek. Tu neplatí, že menej je niekedy viac. 

Úplne ideálne je, ak dieťa vidí čítať svojho rodiča. Osobný príklad a vzor hovorí za všetko a mnohokrát výchova príkladom je tá najúčinnejšia. Deti by mali vyrastať v prostredí bohatom na podnety s príležitosťami na čítanie. Knižnica by mala byť prirodzenou a základnou súčasťou detskej izby. Dieťa má čítanie vnímať ako pozitívnu, príjemnú činnosť, na ktorú sa teší.

Spokojne mu môžeme čítať knihu, ktorú si vyberie, aj keď je to kniha, ktorú čítalo pred tromi rokmi. Možno sa mu k nej viažu príjemné spomienky alebo sa vracia v mysli do detských čias. Rodičia by mali deťom dopriať rozmanitú zásobu zaujímavých kníh, ku ktorým sa budú deti rady vracať a rady v nich budú listovať. Dôležité je, aby mali deti knihy na dosah ruky, aby si ich vedeli zobrať samy, ak ich budú potrebovať alebo si budú chcieť niečo pozrieť.

Čítanie ako rituál

Dôležitý je aj rituál čítania rodičov deťom, a to aj vo veku, ak už dokážu čítať  samy. Výskumy odporúčajú minimálne 20 minút denne spoločného čítania rodičov s deťmi. Vplyvy a benefity z takto stráveného času sú len pozitívne. Taktiež, keď sú deti na prázdninách u starých rodičov, je veľmi vhodné, aby im oni čítali. Nemusia to robiť tri hodiny denne, ale aspoň pol hodinu. Čítaniu s porozumením predchádza počúvanie s porozumením.

Autori knihy Biblioterapia v ranom a predškolskom veku uvádzajú: „Deti vnímajú tón hlasu, emocionálne sfarbenie, ktoré príbehu poskytuje určitú dramatickosť. Čítanie deťom nahlas môže patriť medzi najprínosnejšie skúsenosti učenia sa doma, ktoré môžu deťom rodičia sprostredkovať. Prispieva k vývinu jazykových kompetencií, vrátane rozvoja slovnej zásoby, porozumenia príbehu, rozlišovania postáv podľa charakteru a pod.” 

Výskumy odporúčajú minimálne 20 minút denne spoločného čítania rodičov s deťmi.

Ako čítať s deťmi?

  • Začnite čítať od raného detstva – dieťa pozerá obrázky a počúva váš hlas. Čítajte mu nahlas a vyslovujte názvy zobrazovaných obrázkov v knihe. Dieťa tak dostane dva zdroje informácií: porozumenie skutočným objektom a pochopenie dôležitosti jazyka.
  • Urobte si z čítania rituál – pokúste sa čítať každý deň v určitý čas (napr. pri raňajkách, pred spaním, po príchode zo školy). Začleňujte čítanie do každodennej rutiny, až kým sa to nestane zvykom, ako keď sa čistia zuby. Nevzdávajte sa, ak ste napr. vynechali jeden deň – nič sa nedeje, nahradíte to zajtra.
  • Obmieňajte – čo najviac meňte knihy, ktoré čítate. Tým sa drobcovi otvoria oči voči rôznym svetom, kultúram, postavám a detská fantázia dostáva maximálny priestor na rozvoj.
  • Buďte trpezliví – niekedy človek zabudne, aké je to byť deťmi a akí sme boli my. Dospelý považuje čítanie za samozrejmé, ale je ľahšie byť trpezlivý pri dieťati, ak má rodič na pamäti, koľko toho ešte deti nevedia. Dôležité je snažiť sa vynahradiť si dostatok času a trpezlivosť, ak dieťa niečomu nerozumie.
  • Pokračujte v diskusii – po prečítaní príbehu sa skúste s dieťaťom porozprávať, položiť mu kontrolné otázky o tom, čo ste práve čítali. Napr. „Páčil sa ti tento príbeh?“, „Ktorá postava sa ti najviac páčila?“, „Myslíš, že princ bol nakoniec šťastný?“. Nie je to však potrebné pri každom čítaní, závisí to od konkrétneho rozpoloženia dieťaťa a aj od prečítaného textu. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: