10 kľúčov k šťastnému detstvu

MK | 22. marec 2023
10 kľúčov k šťastnému detstvu

Detstvo je akýmsi základom nášho života. Veci, ktoré si pamätáme, ľudia, ktorých sme stretli, aktivity a životné udalosti, ktoré sme prežili, sa stali súčasťou našich príjemných spomienok na detstvo. Zo šťastných detí vyrastú šťastní dospelí.

Deti nepotrebujú dokonalé detstvo, aby boli šťastné

Nepotrebujú bohatých rodičov ani precestovať exotické krajiny. Na to, aby z nich vyrástli šťastní a spokojní ľudia potrebujú láskyplnú podporu a vedenie. To je najlepší spôsob, ako deťom pomôcť prekonať výzvy a naučiť ich vyrovnávať sa s ťažkosťami aj v dospelosti (ext. zdroj výskum).

1. ŠŤASTNÉ DETI majú láskavú primárnu starostlivosť

Rodičia, ktorí reagujú na správanie svojich detí a napĺňajú ich potreby, vytvárajú bezpečné detstvo. Deti sa cítia v rodine bezpečne a chránené. Dobré vzťahy s rodičmi prispievajú k šťastným spomienkam na detstvo.

2. ŠŤASTNÉ DETI majú silnú emočnú podporu od dospelých

Šťastné detstvo nie je len o tom, že deťom poskytneme pozitívne skúsenosti a zážitky. Zahŕňa aj  podporu a pomoc s negatívnymi emóciami. Keď sa batoľa začne hnevať, prejavte súcit a poskytnite mu spoločnú reguláciu, aby sa naučilo samoregulácii. Neignorujte deti a netrestajte ich. Ukážte dieťaťu bezpodmienečnú lásku namiesto zahanbovania a obviňovania.

3. ŠŤASTNÉ DETI majú dobré medziľudské vzťahy

Vnímanie šťastia u detí je silne ovplyvnené ich blízkymi vzťahmi s rovesníkmi a rodičmi. 

4. ŠŤASTNÉ DETI majú vzory

Šťastie rodičov sa môže prenášať na deti prostredníctvom ich hodnôt a správania. Dve z týchto správaní a hodnôt vyvolávajúcich šťastie zahŕňajú uprednostňovanie prosociálnych a rodinných hodnôt pred materiálnymi hodnotami a udržiavanie zdravej rovnováhy medzi prácou a voľným časom. Ste v tomto smere svojim deťom vzorom?

5. ŠŤASTNÉ DETI sa cítia schopné

Zapojte deti do aktivít, ktoré sú v súlade s ich záujmami, a pomôžte im, aby sa zdokonalili. Deti, ktoré rozvíjajú pocit majstrovstva a sebestačnosti, sú zdravšie, šťastnejšie a úspešnejšie. To, ako sa deti cítia oceňované rodičmi a okolím, ovplyvňuje ich túžbu po sebazdokonaľovaní. Oceňte ich úspechy uznaním úsilia a zlepšenia, nie ich schopností alebo talentu.

6. ŠŤASTNÉ DETI sú samostatné

Deti vychovávané rodičmi, ktorí podporujú samostatnosť dieťaťa, majú lepšie psychologické a psychosociálne fungovanie. Cítia, že majú kontrolu nad svojimi životmi. Môžu sa starať o svoje štúdium a priateľstvá. Kontrola rodičov, ktorí nedovoľujú deťom robiť žiadne rozhodnutia, môže u detí vyvolať úzkosť, depresiu a celkový pocit nepohody. 

7. ŠŤASTNÉ DETI majú rodičov, ktorí vychovávajú rozumom, nie trestom

Dať deťom možnosť voľby a podporiť ich samostatnosť neznamená, že nie sú disciplinované. Deti, ktoré sú disciplinované vďaka hraniciam a vedeniu namiesto trestov, vykazujú viac prosociálneho správania, ktoré úzko súvisí s pocitom šťastia.  

8. ŠŤASTNÉ DETI SÚ láskavé a vďačné

Ľudia nachádzajú šťastie v prejavovaní láskavosti a vďačnosti. Deti, ktoré sú milé a vďačné, vnímajú viac šťastia pri vzrušujúcich i bežných udalostiach. Majú lepšie sociálne vzťahy a sú príjemnejšie.

9. ŠŤASTNÉ DETI majú dosť pohybu

Fyzické cvičenie môže zlepšiť náladu dieťaťa. Pravidelné cvičenie je spojené s celým radom výhod.

10. ŠŤASTNÉ DETI sa nezlomia pri prvej prekážke

Šťastné detstvo je nevyhnutné pre rozvoj dieťaťa. To však neznamená, že musíme neustále udržiavať naše deti šťastné, ochraňovať ich, riešiť za deti problémy, "upratovať" v ich živote. Keď si dieťa prejde nevyhnutnými negatívnymi skúsenosťami môže si s pomocou rodičov vypestovať zdravú frustračnú toleranciu. Dovoľte dieťaťu zlyhať a prekonať neúspech, naučí sa, ako sa tým neskôr vyrovnať. 

Zdroj: www.parentingforbrain.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: