Nočné pomočovanie: Budenie dieťaťa je nevhodné riešenie

Mgr. Janka Eliášová | 1. Feb 2019
Nočné pomočovanie: Budenie dieťaťa je nevhodné riešenie

Nočné pomočovanie detí do 5 rokov..., ale aj, ako zvládnuť pomočovanie v materskej škole?

Čo musí zvládnuť dieťa pri nástupe do MŠ

Pri nástupe do materskej školy sa vyžaduje istá samostatnosť dieťaťa. Musí zvládnuť odlúčenie od rodičov, adaptáciu na nové prostredie, zapojiť sa do kolektívnych aktivít a pod. Potrebná je aj istá miera komunikácie, aby dieťa rozumelo, čo sa od neho žiada a tiež, aby vedelo vyjadriť, čo potrebuje.

Podmienkou prijatia do materskej školy je i „odplienkovanie“ počas dňa = dieťa má byť schopné vypýtať sa na potrebu, či už malú alebo veľkú, počas dňa nepotrebuje plienku. Čo však robiť, keď je dieťa vo všetkých oblastiach vývinu zrelé, ale počas spania stále potrebuje plienku?

Pri zápise do materskej školy ešte zrelé nemusí byť, ale očakáva sa, že do nástupu dozreje. Potom je vyhradený čas, zväčša sú to 3 mesiace – na adaptáciu, počas ktorej si drobec zvyká, prípadne sa prejaví jeho nezrelosť v niektorej oblasti.

Dozrievanie nervového systému – fyziologické hľadisko

Diagnóza enurézy (pomočovania) dieťaťa sa stanovuje až po dosiahnutí 5 rokov veku. Dovtedy je nočné pomočovanie, prípadne pomočovanie počas denného spánku fyziologickým, normálnym dejom a nepovažuje sa za problém. Súvisí s dozrievaním centrálneho nervového systému a močového systému dieťaťa.

Aj dieťa, ktoré je samostatné a zrelé v ostatných oblastiach vývinu (reč, myslenie, motorika, sociálne správanie, sebaobsluha atď.), sa môže počas spánku pomočovať a nie je to prejav nejakého fyzického alebo mentálneho problému. Jednoducho, jeho centrálny nervový systém ešte v tomto smere nedozrel a potrebuje čas. Nervové dráhy, ktoré sú zodpovedné za spojenie centrálneho nervového systému a močového systému ešte nedozreli, čo je do veku piatich rokov normálne.

Psychologické hľadisko pomočovania

Najmä deti, ktoré majú zdravý, hlboký spánok nemusia mať túto potrebu „pod kontrolou“ a v spánku nevnímajú signály plného močového mechúra. Nie je to ani ich lenivosť, ani neporiadnosť. V spánku sú totiž vypnuté vedomé procesy, ktoré dieťaťu v bdelom stave pomáhajú kontrolovať svoje zvierače pri vyprázdňovaní. Čiže aj veľmi šikovné a inteligentné dieťa, ktoré nemá problém v ostatných oblastiach vývinu, nemôže vedome kontrolovať svoje zvierače, keď spí. 

Nezrelosť centrálneho nervového systému, ktorá prináleží tomuto vývinovému obdobiu, nie je kontrolovateľná vôľovo a už vôbec nie počas spánku, kedy sú vedomé procesy dieťaťa „vypnuté“. Dieťa nie je schopné vedome sa naučiť túto potrebu v spánku ovládať, musí iba dozrieť. 

Škodlivé praktiky pri pomočovaní

Akýkoľvek „tréning“ alebo pokusy o „odučenie“ dieťaťa od plienok počas spánku v období do piatich rokov veku dieťaťa sú škodlivé. Jednou z takýchto praktík je budenie počas spánku a dávanie dieťaťa na nočník alebo záchod. Nielen, že sa tým narúša kvalitný spánok niekoľkokrát za noc, táto praktika nemá žiaden pozitívny význam.

Ak niekto týmto spôsobom uspel a hrdo hlási, že dieťa týmto spôsobom odučil od plienok, je to iba z vlastného pocitu zadosťučinenia z prebdetých nocí, pričom dieťa jednoducho za ten čas dozrelo a bolo by dozrelo tak či tak, aj bez narúšania spánkového režimu. 

Ak dieťa budíme, narúšame prirodzený, zdravý cyklus spánku, v ktorom sa striedajú fázy hlbšieho i ľahšieho spánku. „Odmenou“ za tento postup nám neskoršie môžu byť nepokojné noci, zlé sny, neželané budenie sa dieťaťa... Podobne nemá význam, resp. je škodlivé i budenie počas poobedňajšieho spánku, kedy je dieťa pri budení nervózne, plačlivé, často potom znova nezaspí a spánok mu potom po zvyšok dňa chýba. Môže byť nervózne a podráždené do večera a aj následný nočný spánok môže byť veľmi nepokojný. 

Ďalšou zo škodlivých praktík je zahanbovanie dieťaťa za pomočovanie počas spánku. Ak dieťa počuje: „To je hanba!“ za niečo, za čo vlastne vôbec nemôže, cíti sa zahanbené, zlé... Celkovo, zahanbovanie dieťaťa za čokoľvek je škodlivou praktikou vo výchove, v mnohých prípadoch s celoživotnými následkami.

Vplyv zahanbovania na psychický vývin dieťaťa

V prípade, že dieťa žije v zahanbujúcom prostredí, vzniká v ňom dojem, že ako človek nemá na nič nárok, že nie je hodné lásky, úcty alebo úspechu. Tento pocit sa rozvíja v interakcii s významnými druhými ľuďmi, ktorých okolo seba má. K tým nepochybne, okrem blízkej rodiny, patria aj učiteľky v materskej škole, s ktorými dieťa trávi veľkú čas dňa. Aj tu sa utvárajú základy vnímania seba samého a základy detskej sebahodnoty. 

Pocit hanby, ktorý niekedy pretrváva aj celé roky, sa rozvíja v prostredí, v ktorom dieťa nie je prijímané, milované a rešpektované také, aké je, vrátane jeho „nedostatkov“. A, naopak, v prípade zdravého rodičovského prístupu má i dieťa s fyzickým postihnutím alebo inou formou nejakého nedostatku, výbornú možnosť vyrásť s pýchou na seba samého, a nie s pocitom hanby. 

Proces sociálneho formovania dieťaťa môže teda prebiehať v atmosfére lásky, úcty  a prijímania celého dieťaťa ako bytosti, napr. „Si fajn dievča/chlapec, to sa stáva, že sa deti niekedy pocikajú, nič sa nedeje.“ Na druhej strane môže patologický proces výchovy vyvolávať pocit vlastnej hanby alebo viny, ktorý si dieťa nesie do budúcnosti a formuje jeho osobnosť v smere zníženej sebahodnoty. To má dopad na celkový vývin ostatných osobnostných kvalít a sociálnych zručností dieťaťa. 

Preto je také dôležité dieťa za jeho nedostatky, chyby, či omyly nezahanbovať.  V prípade pomočovania dieťa viac potrebuje podporu okolia a cítiť to, že je v poriadku, milované a prijímané. 

Čo ak je problém pomočovania v materskej škole?

Čo robiť, keď s fyziologickým pomočovaním má problém materská škola, ktorú vaše dieťa navštevuje? Ak je dieťa zrelé vo všetkých ostatných smeroch a na pobyt v materskej škole sa adaptovalo – je začlenené do kolektívu, nepreplače celý deň bez mamy, zvyklo si na režim, pri spoločných činnostiach spolupracuje, nebolo by správny riešením ho z materskej školy vylúčiť pre jeho pomočovanie počas spánku. 

Dôležité je i hľadisko matky, ktorá, ak nastúpila do práce, nemá kam svoje dieťa umiestniť a keďže je dieťa zdravé, nemá ani možnosť predĺženia rodičovskej dovolenky zo zdravotných dôvodov dieťaťa.

Nechať spať dieťa v mokrej posteli tiež nie je riešením – je tu zdravotné riziko, hrozia infekcie močových ciest, čo môže mať za následok zhoršenie stavu a pomočovanie aj v dennej dobe! Začarovaný kruh sa tým uzatvára. Dieťa, ktoré by veľmi pravdepodobne do veku 5 rokov samovoľne dozrelo, musí potom skutočne riešiť problém a diagnózu enurézy. Ak sa k tomu pridá zahanbovanie dieťaťa v kolektíve, môžete počítať s dlhoročnými návštevami urológa/nefrológa a psychológa... 

nočné pomočovanie

Dieťa sa nepomočuje doma ani počas spánku, ale pomočuje sa v škôlke! 

V takom prípade treba hľadať príčinu niekde inde ako v nezrelosti nervového systému. Ak sa dieťa nepomočuje v domácom prostredí  ani v noci, ani počas poobedňajšieho spánku, ale stáva sa mu to výlučne v prostredí materskej školy, treba pátrať po zdroji problému.

Ako zvládlo adaptáciu/odlúčenie od rodičov? Aký je zdroj jeho napätia? Aký má vzťah s učiteľkami, aký s ostatnými  deťmi? Nezosmiešňuje ho niekto? Nebojí sa v materskej škole niečoho, niekoho? Ak by problém neustupoval, neváhajte osloviť odborníka! V žiadnom prípade však dieťa nezahanbujte, ono za to nemôže – nerobí to naschvál.

Ako postupovať pri pomočovaní v škôlke?

Existujú v podstate dve základné možnostibuď materská škola pristúpi na možnosť plienky počas spánku v MŠ alebo dieťa vylúči.

Ak je dieťa celkovo adaptované, ide tu skutočne iba o uprednostnenie ľudskosti pred sledovaním tabuľkového pravidla. Plienka počas poobedňajšieho spánku nijako nenarúša režim počas dňa v materskej škole. Nohavičkovú plienku si dieťa dokáže zvyčajne v tomto veku obliecť aj vyzliecť samostatne a teda nevyžaduje žiadnu nadštandardnú starostlivosť. 

Naučte doma v pokoji dieťa obliekať nohavičkovú plienku, vysvetlite mu, že je to úplne v poriadku a keď vyrastie, tak ju nebude potrebovať. Podporte svoje dieťa. Môžete navštíviť pediatra a skonzultovať s ním možnosti riešenia – pravdepodobne vám odporučí na poobedňajší spánok používanie plienky.

Ak bude ochotný vám toto potvrdenie dať písomne, predložte ho v materskej škole a skúste sa dohodnúť na dočasnom riešení – plienka počas poobedňajšieho spánku. Ak by vám v tomto smere materská škola nevyhovela, bude pravdepodobne najlepším riešením zmeniť ju, i keď s vedomím, že dieťa už bolo v kolektíve adaptované a bude musieť opäť prejsť adaptáciou v inom prostredí. 

Čo ak problém pomočovania pretrváva aj dosiahnutí 5 rokov?

V prípade, že dieťa do veku 5 rokov spontánne nedozrelo, a pomočovanie pretrváva naďalej, je vhodné navštíviť odborníka – lekára, ktorý ho odborne vyšetrí a odporučí najvhodnejší postup liečby. Ak je dieťa po zdravotnej stránke v poriadku, je vhodné obrátiť sa aj na psychológa. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: