PREHĽAD JEMNOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ - pozor na tieto ukazovatele možného problému

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. | 16. apríl 2023
PREHĽAD JEMNOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

Vek, v ktorom by ich malo dieťa ovládať, a možné symptómy, ktoré by rodičia nemali podceňovať.

Jemná motorika je nevyhnutná pre vykonávanie každodenných úkonov

Bez jemnej motoriky  by sme nemohli nič urobiť, dokonca ani rozprávať. Od momentu, ako sa dieťa narodí, je pre získavanie jeho zručností a skúseností kľúčový pohyb. Ako sa hýbe a zlepšuje sa jeho koordinácia, učí sa mnohé veci o svojom tele, neskôr spoznáva svoje okolie – ochutnáva, búcha, skladá, kreslí a vykonáva mnoho ďalších činností. Práve pohyb pomáha dozrievaniu mozgu a nervovej sústavy dieťaťa, pretože práve pri pohybe dochádza k prepojeniu senzorických vstupov – t. j. zmyslov a reflexnej činnosti. 

Motorický vývin je veľmi úzko prepojený s vnímaním a sociálnym kontaktom. Dieťa od narodenia potrebuje sociálny kontakt a odozvu od najbližších, ktorá ho stimuluje k ďalšiemu pohybu. Pod tým však nemyslíme ovládanie tabletu, telefónu alebo myšky na počítači – práve tieto pohyby nedostatočne rozvíjajú svaly, ktoré dieťa potrebuje v neskoršom veku. 

PREHĽAD JEMNOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

0 – 6 mesiacov: Toto už vie

 • Reflexy – pri narodení:
 • Snaha dosiahnuť predmety v zornom poli – 3 mesiace
 • Dobrovoľné uchopovanie predmetov – 3 mesiace
 • Uchopovanie do oboch rúk do dlane – 3 mesiace
 • Uchopovanie do jednej ruky – do dlane – 5 mesiacov
 • Kontrolovanie úchopu – 6 mesiacov

Ukazovatele problému:

 • Zlý vývin svalstva a ich kontrola
 • Oneskorenie schopnosti samostatne sa hrať – s vlastnými prstami, okolitými predmetmi
 • Zlý vývin zmyslov – viditeľný oneskorením interakcie s hračkami a objektmi okolo dieťaťa. 

6 – 12 mesiacov: Toto už vie

 • Chytá, drží, vkladá predmety do úst
 • Riadene uvoľňuje predmety z rúk
 • Pinzetový úchop – medzi palec a ukazovák
 • Zbiera veci prostredníctvom pinzetového úchopu
 • Prekladá si predmety z jednej ruky do druhej
 • Púšťa a dvíha hračky

Ukazovatele problému:

 • Zlý vývin sily ruky a prstov – ochabnuté svalstvo
 • Zlá manipulácia s predmetmi – oneskorený nástup hry s predmetmi
 • Oneskorený senzorický vývin – najmä v dôsledku nedostatku senzorických podnetov.

1 – 2 roky: Toto už vie

 • Postaví vežu z 3 kociek
 • Navlečie 4 krúžky na hanojskú vežu
 • Vkladá vkladačky
 • Otáča strany – väčšinou 2 – 3 súčasne
 • Čmáranie
 • Otáča kľučky
 • Pri kresbe pohybuje celou pažou, posúva ruky, a tým robí ťahy
 • Papá s minimálnou asistenciou
 • Je schopné komunikovať posunkami
 • Dokáže si trafiť lyžicou do úst
 • Drží si pohár a pije samostatne

Ukazovatele problému:

 • Oneskorený vývin rúk a úchopu
 • Neschopnosť najesť sa samostatne
 • Nehrá sa 
 • Zlé manipulačné schopnosti – predmety mu padajú z rúk ap.

2 – 3 roky: Toto už vie

 • Navlečie na šnúrku 4 veľké koráliky
 • Otáča jednotlivé strany v knihe
 • Používa nožnice – len na hrubú činnosť
 • Drží farbičky prstami – už nie v dlani
 • Pri väčšine aktivít používa jednu ruku
 • Pri kreslení sa objavujú kruhy, čiary aj vertikálne aj horizontálne
 • Hrá sa s plastelínou
 • Je bez asistencie

Ukazovatele problému:

 • Oneskorenie sebaobslužných aktivít – dieťa sa nevie najesť, obliecť.
 • Oneskorenie manipulácie s malými predmetmi
 • Odmietanie kresliť
 • Frustrácia pri manipulácii s malými predmetmi – výbuchy hnevu

3 – 4 roky: Toto už vie

 • Postaví vežu z 9 kociek
 • Kreslí kruh
 • Napodobňuje nakreslenie kríža
 • Modeluje z plastelíny
 • Profiluje sa dominantná ruka
 • Strihá papier

Ukazovatele problému:

 • Oneskorenie kresliacich zručností
 • Frustrácia pri kreslení, strihaní – záchvaty hnevu
 • Labilný úchop kresliacich potrieb – nedostatočné ovládanie
 • Neschopnosť sebaobsluhy

PREHĽAD JEMNOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

4 – 5 rokov: Toto už vie

 • Strihá samostatne po čiare
 • Vie odkresliť štvorec 
 • Píše písmená
 • Dokáže odkresliť čísla
 • Vyprofilovaná lateralita
 • Oblieka a vyzlieka sa samostatne

Ukazovatele problému:

 • Zlý úchop ceruzky
 • Problémy s manipuláciou s farbičkami
 • Neschopnosť samostatne sa obliecť – závislosť na rodičoch
 • Dôsledné vyhýbanie sa úlohám spojeným s jemnou motorikou – záchvaty hnevu a plaču, alebo stiahnutie sa do seba.

5 – 6 rokov: Toto už vie

 • Vystrihuje jednoduché tvary
 • Odkreslí trojuholník
 • Vymaľúva predlohu
 • Správny úchop ceruzky
 • Dokáže kresliť obrázky s príbehom

Ukazovatele problému:

 • Ťažkosti s napodobňovaním tvarov 
 • Zvýšená únava pri kreslení
 • Frustrácia a vyhýbanie sa kresleniu, strihaniu 

Tabuľka je len orientačná. Schopnosti a zručnosti dieťaťa je potrebné posudzovať veľmi individuálne a v prípade potreby sa poradiť s detským lekárom alebo psychológom. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: