PREHĽAD: Čo by malo dieťa zvládnuť v jednotlivých obdobiach od narodenia do 3. rokov

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 30. Jul 2020
Toto by malo dieťa zvládnuť od narodenia do 3. rokov

Kedy s dieťaťom k odborníkovi? Aké sú znaky neštandardného vývinu?

Byť rodičom je náročné. Nie je to len radosť a smiech, sú to i starosti a pochybnosti. Znamená to prevziať na seba zodpovednosť. Napríklad i vtedy, keď dieťa nenapreduje, ako má a je nutné, aby podstúpilo odborné vyšetrenie. 

Každé dieťa je v niečom rovnaké ako ostatné deti, a v niečom zasa individuálne a jedinečné. Ak sledujeme detský vývin, pozorujeme v ňom isté míľniky, ktoré nám hovoria o tom, že práve v tomto období má dieťa dokázať určité veci, má zvládnuť a osvojiť si určité zručnosti.

Obdobia, počas ktorých má tieto schopnosti získať alebo niečo dokázať, nazývame senzitívnymi obdobiami. Pod míľnikmi si môžeme tiež predstaviť určité správanie, ktoré si dieťa osvojuje ako napr. otočenie sa z bruška na chrbátik, plazenie, chôdza, reč ap. 

Míľniky sú jedinečné ukazovatele, pre každé vývinové obdobie sú iné a majú aj iný časový rozsah, počas ktorého sa môžu objaviť.

V rámci vývinu dieťaťa existuje tzv. normálny rozsah – obdobie, ktoré ešte považujeme za „primerané“ – počas neho sa môže istý znak, správanie alebo zručnosť objaviť. Napr. niektoré detičky môžu začať chodiť už v 8. mesiaci a iné začnú až okolo 1 a pol roka. A stále to považujeme za normu. 

Vývin je jedinečný 

Je to cesta, počas ktorej deti zdolávajú prekážky a rozvíjajú sa – niektoré postupne a plynulo, u niektorých môže vývin prebiehať akoby skokmi – dlho nič a potom môže dôjsť, z rôznych dôvodov, k jeho zabrzdeniu, spomaleniu alebo úplnému zastaveniu. Rodič by mal sledovať jednotlivé míľniky u svojho dieťaťa, pretože mu môžu pomôcť identifikovať možné ťažkosti svojho dieťaťa. A ak sa objavia, platí: čím skôr sa riešia – tým lepšie. 

Pozrime si prehľad jednotlivých míľnikov, krajné hranice ich dosiahnutia aj varovné príznaky, ktoré môžu poukazovať na to, že je čas navštíviť s dieťaťom odborníka. 

Čo by malo dieťa zvládnuť v jednotlivých obdobiach? Aké sú znaky neštandardného vývinu a čo s tým? 

1. – 3. mesiac:

 • dieťatko dokáže udržať hlavu vzpriamene v polohe na brušku
 • smeje sa a reaguje na hlasy rodičov a sleduje ich tváre
 • dvíha hlavičku v polohe na brušku
 • smeje sa na druhých ľudí
 • naťahuje sa za predmetmi
 • miznú novorodenecké reflexy
 • očami vníma kontrasty a dokáže zafixovať oči

Prejavy abnormálneho vývinu:

 • poruchy dýchania, termoregulácie, príjmu potravy
 • poruchy motoriky – hyperaktivita, hypoaktivita
 • patologický tras, kŕče
 • neprítomnosť reflexov – Moroov, úchopový
 • nereaguje úľakovým reflexom alebo nespozornie pri zvukovom podnete
 • nie je schopné v polohe na brušku otočiť hlavičku na stranu 

Pri týchto prejavoch je vhodné navštíviť detského lekára a poradiť sa s ním. V prípade porúch motoriky je potrebné kontaktovať aj špecialistov, neurológa, príp. detského psychológa. 

4. – 12. mesiac:

 • vydáva prvé hlásky
 • snaží sa napodobňovať počuté zvuky
 • otočí sa z chrbátika na bruško a opačne
 • rozpozná slanú chuť
 • vníma melódiu
 • okolo 7. – 9. mesiaca sa objavuje strach z cudzích ľudí
 • sedí už bez opory
 • okolo 10. mesiaca reaguje na často opakovaný pokyn
 • začína chodiť – 1 rok
 • okolo 12. – 15. mesiaca povie prvé slovo 

Príznaky neštandardného vývinu

medzi 4. – 6. mesiacom 

 • prítomné motorické reflexy, ktoré už mali vyhasnúť – Moorov reflex, reflex chôdze, úchopový reflex
 • dieťatko sa neprevalí z bruška na chrbátik a naopak
 • patologická hybnosť – prejavy detskej obrny
 • nereaguje na hlasy a slová
 • neusmieva sa

medzi 7. – 9. mesiacom 

 • na brušku sa nedvíha hore, nekrčí horné končatiny v lakťoch
 • nezasunie pod seba nožičky a nesnaží sa ísť na všetky štyri
 • nerozvíja sa koordinácia ruka – noha – ústa – nedáva si ruky a nohy do pusy
 • pretrvávajú novorodenecké reflexy
 • nefixuje pohľad na pohybujúce sa predmety
 • nereaguje na mimiku hovoriaceho
 • nereaguje na svoje meno
 • nezáujem o sociálne aktivity a hry – napr. hra kukuk
 • nereaguje na zvuky dospelého svojimi vlastnými zvukmi

medzi 10. – 12. mesiacom

 • oneskorenie hybnosti sa vzpriamovania
 • chýba úsmev
 • nenosí ani neponúka veci
 • nezaujíma sa o predmety
 • je pasívne
 • neprodukuje zvuky, slabiky, nevokalizuje, aby nadviazalo kontakt s okolím
 • neukazuje na veci
 • nezamáva na požiadanie

Pri poruchách motorického vývinu, vývinu zmyslov je potrebné navštíviť detského lekára – ktorý v prípade potreby dieťa odporúča na neurologické vyšetrenie ap. Ak je dieťa po fyzickej stránke v poriadku, je potrebné vyhľadať pomoc psychológa – ak sa dieťa v tomto období nevyvíja alebo vývin stagnuje, môže byť problém vo vzťahu medzi rodičmi a dieťa takto reaguje, alebo môže byť problém v stimulácii dieťaťa.

míľniky vo vývoji dieťaťa

Vek od konca 1 do 3 rokov

 • dieťa chodí stabilne, prekoná prekážky, chodí po schodoch
 • samostatne pije a je
 • má rado manipulačné a pohybové hry
 • skáče
 • dokáže splniť jednoduché inštrukcie
 • od 18. mesiaca by sa mali v reči vyskytovať už jednoduché vety
 • od 2 a pol roka dieťa dokáže klamať – vymýšľa si
 • je si vedomé svojej osoby

Neštandardný vývin 

medzi 18. – 24. mesiacom

 • netvorí vety
 • nepoužíva zrozumiteľné slová a gestá
 • chýba sociálno-imitačná hra
 • nerozumie reči
 • nezaujíma sa o sociálnu interakciu a komunikáciu – nezapája sa do aktivít
 • nesnaží sa získať pozornosť druhých
 • nie je zvedavé 

Tieto problémy riešime spoločne s psychológom – ten môže odporučiť vhodné aktivity pre rodičov s deťmi a pod. 

 • problémy v chôdzi
 • nekoordinované pohyby
 • neschopnosť manipulovať s predmetmi
 • nereagovanie na mimiku okolia

Tieto problémy prioritne riešime s detským lekárom – rovnako aj keď je dieťa apatické – môže ísť o vážnejší problém. 

Ak vaše dieťatko v niečom zaostáva, neprepadajte panike. Je potrebné najskôr analyzovať situáciu a prísť na príčinu. Napríklad ak ešte nerozpráva, najskôr sa spýtajte samých seba, či mu dávate príležitosť k tomu, aby sa vyjadrilo – alebo za neho poviete všetko sami a pod. 

Rovnako, ak máte predčasne narodené dieťatko, jeho vývin môže byť spomalený, platí to i u dlhodobo chorého dieťaťa. Príčinou nedostatočného počutia a reagovania na zvuky môžu byť tiež infekcie uší. Vždy treba mať na pamäti, že skorá intervencia, teda skoré riešenie problému, je kľúčom k úspešnému napredovaniu dieťatka. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: