Míľniky jemnej motoriky vo veku 2 – 3 roky: TOTO už viem!

Míľniky jemnej motoriky vo veku 2 – 3 roky: TOTO už viem!
2.8.2019 v kategórii Batoľa, autor PhDr. Andrea Baranovská PhD, foto: istockphoto.com

Tieto schopnosti, či zručnosti sú iba orientačné, pretože vývin každého dieťaťa je individuálny. To znamená, že ich môže, ale nemusí dosiahnuť.

Dieťa dokáže:

 • zloží papier na polovicu
 • kreslí rovné čiary a kruhy
 • odkreslí kríž
 • otáča strany v knihe
 • odstrihne rohy papiera nožnicami – niekedy to vyzerá skôr, že ich odtrhne nožnicami
 • drží ceruzku medzi palcom a prstami – úchop ešte nie je správny
 • môže už preferovať jednu ruku pred druhou – lateralita ešte nie je fixná
 • postaví vežu z 9 – 10 kociek
 • dokáže skladať väčšie kocky
 • dokáže prestrihnúť papier
 • používa vidličku na jedenie
 • zapne si veľké gombíky
 • dokáže si obliecť niektoré veci s pomocou

Zručnosti dieťaťa sa rozvíjajú cvikom a praxou. Ak dieťa nemá možnosť vykonávať určité činnosti, nedokáže ich ani zvládnuť.

Ak mu nedáte nožnice, aby strihalo, túto zručnosť si neosvojí, rovnako je to aj s kockami, farbičkami a príborom.

Pomóóc, máme doma dvojročiaka
Prečítajte si tiež:

Pomóóc, máme doma dvojročiaka

Ktoré príznaky v rámci jemnej motoriky u dieťaťa nepodceňovať?

Upozorňujeme ešte na krízové činnosti v rámci jemnej motoriky. Ak spozorujete u vášho dieťaťa niektoré príznaky, konzultujte to s lekárom alebo vývinovým psychológom. 

Kritické príznaky:

 • pohyby dieťaťa sú neisté alebo je akoby stuhnuté;
 • jeho ruky alebo ramená sú veľmi slabé – neudrží v nich nič;
 • stále drží pastelku či farbičku v pästi;
 • nie je schopné držať nožnice a strihať papier (a má príležitosti to robiť);
 • nie je schopné nakresliť čiary alebo kruhy (a má príležitosti ku kresleniu);
 • nedokáže postaviť vežu z viacerých kociek. 

Mali by ste vedieť:

- Vo veku 3 rokov ešte nie je jasné, či dieťatko bude ľavák alebo pravák.

- Dieťa samobslužnými činnosťami získava väčšiu samostatnosť, sebavedomie a pocit, že niečo zvládlo.

- Ak dieťa nemá možnosť vykonávať určité činnosti, nedokáže ich ani zvládnuť.