BATOĽA: Podporte rozvoj jemnej motoriky

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. | 18. May 2020
rozvoj jemnej motoriky dieťaťa

Ako sa dieťatko vyvíja v jednotlivých mesiacoch?

Vývin jemnej motoriky prebieha v nasledovných líniách:

1. Najskôr sa rozvíja ovládanie tela smerom od hlavy až po chodidlá – t. j. dieťa najskôr ovláda hlavičku, potom sedí, potom lozí, nakoniec sa postaví. 

2. Ďalej sa rozvíja motorika v smere od stredu k periférnym častiam – t. j. pohyby horných a dolných končatín sa začínajú najskôr zlepšovať v oblasti ramien a bedrových kĺbov a postupne prechádzajú na zápästia a chodidlá. 

Vývoj jemnej motoriky 

NOVORODENEC

Pre vývin jemnej motoriky je veľmi dôležité si uvedomiť, že novorodenec má motoriku reflexnú a ochrannú. To znamená, že je schopný prehĺtať, sať, zvracať, kašľať, zívať, žmurkať, vylučovať... Postupne táto reflexná zložka mizne a to práve tým, ako dozrieva centrálna nervová sústava. S jemnou motorikou úzko súvisí uchopovanie.

 • Novorodenec má veľmi silný uchopovací reflex. Ide o pohyb, pri ktorom dokáže dieťa pevne zovrieť prsty okolo predmetu, ktorý má v dlani. Tento úchop je taký silný, že dieťa dokážeme nadvihnúť len tým, že sa ono „drží“ – NESKÚŠAJTE TO!

Dieťa má síce silný úchop, ale svaly na krku sú slabé a tiež nie sú vyvinuté svaly na nohách. Tento reflex by sa mal vytratiť do 4. mesiaca. Čím skôr sa vytratí, tým skôr začne dieťa vedome uchopovať veci do rúk. Rozdiel pozorujeme v tom, že dieťa už nemá silu, aby predmety udržalo. Prelom medzi tým, kedy mizne uchopovací reflex a začína sa vyvíjať dlaňový úchop, je hra s prstami. Postupne prechádza k tomu, že si predmety, ktoré chytí do dlane, stále častejšie dáva pred oči ako do úst – tým sa rozvíja koordinácia oka a ruky, ktorá je tak potrebná pri písaní. 

Po narodení sa dieťa správa reflexne a veľa z týchto reflexov musí zaniknúť, aby sa rozvinulo vedomé ovládanie pohybov.  Ak tieto rané reflexy nezmiznú, mohla by to byť známka neurologických problémov.  
 • 6-MESAČNÉ DIEŤA
  vie vziať do každej ruky jednu vec, podržať ju a tiež aj pustiť – vedome ovláda svoje ruky.
 • 7- MESAČNÉ DIEŤA
  už dokáže sedieť a udržať tak rovnováhu a začína siahať po predmetoch jednou rukou. V tomto veku najčastejšie vidíme manipuláciu s predmetmi – ako si ich dieťa prekladá z ruky do ruky, ohmatáva veci a pozoruje ich. Postupne prechádza k tomu, že dokáže dať palec do opozície oproti ostatnými prstom a využíva ruku efektívne.
 • 10-MESAČNÉ DIEŤA
  rado vkladá predmety jeden do druhého, ale tiež aj strkanie prstov do každej diery, ktorú nájde. Ďalšou prevládajúcou obľúbenou činnosťou je zhadzovanie vecí, ale stále viac sa objavuje vedomé pustenie predmetov na zem, ktoré dieťa drží.
 • DO 1. ROKU 
  sa u dieťaťa vyvíjalo uchopovanie a odteraz začína „pracovať“ na uvoľňovaní predmetu. Je to jav, ktorý vyžaduje jemný pohyb ruky a súhru medzi okom a rukou. Veľmi dobrým ukazovateľom je skladanie veže z kociek – práve položenie jednej kocky na druhú je veľmi zložitým a náročným aktom. Spolu s hrou s kockami je veľmi obľúbenou v tomto veku aj hra na podávanie.
 • OKOLO 15. MESIACA
  dozrieva uvoľňovanie úchopu a dieťa vie vedome zhadzovať predmety a cielene ich púšťa z rúk. Táto kontrola sa potom objavuje aj v ďalších oblastiach jeho života – a to v sebaobsluhe. Dieťa sa začína samo obliekať, jesť...
 • OKOLO 18. MESIACA
  začína dieťatko veci hádzať a kopať do nich – najskôr ide o neurčitú a nezameranú činnosť. A objavujú sa tiež prvé pokusy s ceruzkou a papierom – čmáranie.
 • OKOLO 2. ROKU
  dieťa vie postaviť z kociek komín, ale i vlak – to znamená, že vie uložiť kocky vertikálne aj horizontálne. V predškolskom veku sa značne motorika zdokonalí, dieťa je schopné manipulovať s nožnicami, či vymaľováva maľovanky. 

A ako súvisí s rozvojom motoriky reč?

Jemná motorika je jedným z biologických základov reči.

Nemôžeme oddeliť motoriku hovoridiel od celkovej obratnosti – a to hlavne obratnosti ruky. Poruchy motoriky sa potom premietajú do reči. Motorika hovoridiel a artikulačných orgánov ovplyvňuje výslovnosť dieťaťa – a to aj reč, čítanie a písanie.

K základným artikulačným orgánom, ktoré sa aktívne podieľajú na reči, patrí jazyk, pery, čeľusť a mäkké podnebie. Medzi 2. – 3. rokom už deti majú hovoridlá plne funkčné, avšak proces artikulácie je veľmi náročný – preto sa stáva, že si dieťa zamieňa hlásky pri výslovnosti. K jemnomotorickým pohybom zaraďujeme ešte mikropohyby očí. Tie sú využívané pri čítaní a písaní. Zrelosť týchto pohybov je znakom školskej zrelosti. 

Ak má dieťa ťažkosti s jemnou motorikou, zvyknú sa objaviť aj problémy s rečou.

SIGNÁLY, že dieťa má problémy s jemnou motorikou

 • Vyhýba  sa alebo nemá záujem o činnosti, pri ktorých potrebuje prsty.
 • Uprednostňuje fyzické aktivity – aby sa vyhlo úlohám spojeným s jemnou motorikou.
 • Má zvýšený záujem o „pasívne“ činnosti – sledovanie televízie, hranie sa na počítači, telefóne.
 • Žiaden záujem o kreslenie, strihanie ap.
 • Uplatňuje mocenskú pozíciu –  žiada ostatných, aby mu niečo nakreslili.
 • Vyhýba  sa situácii, keď má niečo dokázať – uprednostňuje rodičovskú pomoc bez toho, aby sa to pokúsilo urobiť samo.
 • Očakáva od rodičov, že ho budú obliekať, čistiť mu zuby – ani sa nepokúša robiť to samo.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: