Dieťa nepotrebuje veľa: 6 rodičovských pravidiel

Marika Koscelníková | 10. máj 2023
6 rodičovských pravidiel

Môžeme ich prihlásiť na nespočetné množstvo aktivít, plánovať stretnutia a prázdniny, dať im hodiny hudby, hodiny angličtiny, gymnastiky, futbalu a baletu a urobiť všetko pre to, aby sme ich dostali do tých najlepších škôl. Ale ak ich nenaučíme ako pochopiť svoje emócie, oddychovať, pomáhať, pracovať a dopriať si, nebudú šťastné.

Opýtajte sa ktoréhokoľvek rodiča, čo chce pre svoje deti najviac, a väčšina odpovie: „Chcem, aby bolo moje dieťa šťastné. Povie tiež, že chce, aby deti boli „láskavé“, „starostlivé“, „úctivé“ a často „úspešné“ a „inteligentné“. To všetko sú hodnoty, ktoré väčšina z nás zdieľa. Ale ponúkame im tieto hodnoty? Majú príležitosť si ich osvojiť a rozvíjať? 

ČO vidia u teba, mama?

Môžeme ich bozkávať, milovať, objímať a dopriať im všetko. Môžeme ich prihlásiť na nespočetné množstvo aktivít, plánovať stretnutia a prázdniny, dať im hodiny hudby, hodiny angličtiny, gymnastiky, futbalu a baletu a urobiť všetko pre to, aby sme ich dostali do tých najlepších škôl. Ale ak ich nenaučíme ako pochopiť svoje emócie, oddychovať, pomáhať, pracovať a dopriať si, nebudú šťastné

Často sa sami hľadáme v rodičovskej role a pátrame po rôznych prístupoch a metódach, skúšame a experimentujeme. My sami sme často zmätení z toho, čo máme a čo nemáme robiť a tak sa nečudujme, že ani naše dieťa to niekedy naozaj nevie. Pravdou je, že dieťa nepotrebuje pre svoj rozvoj veľa. Ak má pri sebe rodičov, ktorí žijú slušný a láskavý život, aj dieťa sa to jednoducho naučí.   

6 rodičovských pravidiel: Čo môžeme urobiť pre dieťa 

  1. Zrkadliť pocit bezpečia a relatívneho poriadku
  2. Počúvať deti namiesto toho, aby sme na nich stále hovorili a usmerňovali ich
  3. Dať deťom slobodu hrať sa a objavovať 
  4. Dať deťom priestor a príležitosť bojovať a zlyhať
  5. Pracovať na tom, aby sme pochopili, kto je každé jednotlivé dieťa a čo v danom veku potrebuje
  6. Poskytnúť deťom hranice, hranice a vedenie

Tieto jednoduché akcie dávajú každému dieťaťu silný základ pre rast v čase, keď sa ešte len začínajú testovať a chápať vo vzťahu k ostatným a reagovať na svoje komplikované pocity a zvládať ich.

Nebojujme s deťmi. Reagujme na to, čo naše dieťa skutočne v danej chvíli potrebuje  a buďme flexibilní, aby sme dali deťom na výber a zároveň im poskytli podporu a hranice.

Zdroj: www.mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: