Míľniky v prvom roku života: Kedy sa bábätko začne usmievať, kedy bude tlieskať či rozprávať?

Redakcia | 14. november 2023
Každé dieťa prechádza vývojom socializácie

Staráme sa o to, aby bolo nakŕmené, prebalené, spokojné, aby ho netrápilo bruško ani nič iné. Popri tom nám však môžu ujsť dôležité detaily. Pozrite sa, aké milé pokroky robí bábätko mesiac po mesiaci.

Prečo vyplazuje jazýček?
Naozaj sa usmialo?
Zľaklo sa, preto plače?
Povedalo ma-ma... Kedy bude ta-ta? 

Každé dieťa prechádza vývojom socializácie

Nerastie iba jeho telíčko, ktoré mimochodom za prvý rok života dosiahne taký rastový špurt, ako už asi nikdy v živote, ale vyvíja sa aj jeho inteligencia, poznanie, schopnosti, cibria sa jeho zmysly, fantázia aj emočná stránka. 

Zhrňme si, ako sa bábätko vyvíja počas svojho prvého roka života po sociálnej stránke. Ako sa z novorodenca stane po 1. mesiaci dojča a po 1. narodeninách batoľa.

1. mesiac:

Novorodenec ešte vidí iba na krátku vzdialenosť, no dokáže zažmurkať očami, vyplaziť jazyk. Všetko však robí podvedome. Ak plače, upokojí sa, keď ho niekto vezme na ruky. Preto ho čo najviac objímajte a noste. Potrebuje cítiť, že nie je samo.

2. mesiac:

Bábätko sa začína usmievať a reaguje na ľudské hlasy a tváre. Hlboký hlas ho môže vyľakať, pokojné prihováranie sa a spev zasa upokojiť. Plač je však najčastejším ukazovateľom jeho nepohody.

3. mesiac:

Váš drobček rastie a komunikuje (primerane veku) mimikou, pozoruje svoje ruky aj všetko vôkol seba. Hľadá pohľadom blízke osoby, prípadne sa pozerá preč. 

4. mesiac:

Mimika je stále viac výraznejšia a pestrejšia, bábätko ňou dokáže vyjadriť pocity ako nadšenie, smútok... Nechýbajú ani prvé hlásky. Dieťa si pohmkáva, zavýska a môžu sa objaviť aj prvé slabiky (ma, ta, pa...) Áno, vaše bábätko začína „rozprávať svojou rečou“. 

Každé dieťa prechádza vývojom socializácie

5. mesiac:

Ako sa len poteší, keď vás zbadá! Na známe osoby reaguje kopaním nožičkami a trepaním ručičiek, smiechom a výskaním. A nie je to len preto, že vaša prítomnosť mu signalizuje, že bude už/teraz/zasa papať... Začína opakovať rovnaké slabiky mamamama, tatata, bababa atď., no ešte ich nemusí smerovať k osobe, ktorej patria.

6. mesiac:

Priraďuje radostné a smutné výrazy tváre zodpovedajúcim zmenám v hlase. Práve na zmeny tónu hlasov je veľmi citlivé, ľahko sa vyľaká.

7. mesiac:

Pre toto obdobie je typická separačná úzkosť. Bábätko sa emočne viaže na jednu alebo viac osôb, ktoré sa oň starajú, a môže odmietať iné osoby. Prudká reakcia v podobe plaču, odmietania napr. aj starých rodičov či iných príbuzných, s ktorými sa nestretáva pravidelne, je v tomto období typická a postupne odznie. Rešpektujte preto potreby svojho dieťatka ešte viac ako doposiaľ.

8. mesiac:

Separačná úzkosť môže pretrvávať aj v tomto mesiaci (u niektorých senzibilnejších detí aj dlhšie). Dojča rozlišuje známe a neznáme osoby, pri neznámych plače a odmieta ich. Na druhej strane však začína loziť a pri objavovaní sveta mu odvaha rozhodne nechýba. Obľubuje pesničky a riekanky, ktoré pozitívne ovplyvňujú aj rozvoj jeho reči.

9. mesiac:

V neznámych situáciách sa orientuje podľa mimiky blízkej osoby, aby zistilo, ako sa má správať. Vyzerá to tak, že ak si nie je niečím isté, pozrie sa na mamu alebo otca a podľa ich reakcie sa rozhodne. Presadzuje však často svoje a protestuje, ak sa mu niečo nepáči. 

10. mesiac:

Rado sa hrá na skrývačku a vie rozoznať, na čo nejaká osoba emocionálne reaguje. Vie ukázať priazeň. Práve záujem o všetko vôkol je znakom správneho vývoja dieťaťa. Ak je apatické, neberie nič do rúk, neusmieva sa, ale ani príliš neplače, nereaguje na blízkych, je to dôvod na konzultáciu s pediatrom. 

11. mesiac:

S ležiaceho novorodenca vám vyrastá malé „tornádo“. Dieťa všetko zaujíma, chce byť všade, protestuje, keď mu niečo zoberú. Presadzuje si svoje a chce to hneď a teraz. Môže už rozumieť jednoduchým vetám: „Ideme papať. Pôjdeme na prechádzku.“ Rozvíja sa aj jeho hra, pričom stále platí, že nerozlišuje, čo je hračka a čo nie. Najviac ho lákajú predmety bežnej spotreby (ideálne z kuchyne), ktoré chce skúmať. Začína stáť, obchádzať nábytok a priamoúmerne, ako rastie jeho odvaha, stúpajú obavy rodičov.  Je to typické pre toto obdobie.

12. mesiac:

Napodobňuje správanie iných ako zamávanie, tlieskanie, hra na kukučku a pod. Stále viac si uvedomuje svoje JA. Objavujú sa prvé slová, no najprv musí dieťa mať bohatú pasívnu slovnú zásobu (poznať veci vôkol seba), aby sa rozšírila aktívna slovná zásoba (ich pomenovávanie).  Dieťa potrebuje hranice. Začína chodiť, čo sprevádzajú aj pády a skúša veci, ktoré ho môžu ohroziť. Pevná, istá a láskavá ruka by ho mala sprevádzať na každom kroku, tom fyzickom, aj pri jeho ďalšom vývoji.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: