Sociálny vývin bábätka: kedy a ako?

Sociálny vývin bábätka: kedy a ako?
3.6.2016 v kategórii Bábätko, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Kedy sa bábätko začne usmievať a kedy sa bude báť cudzích ľudí? Každé dieťa prechádza vývojom socializácie. Zaujíma vás, ako? Čítajte.

Do 1 mesiaca:

Bábätko sa zaujíma o tváre a napodobňuje žmurkanie očami alebo vyplazenie jazyka. Ak plače, upokojí sa, keď ho niekto vezme na ruky .

Do 2 mesiacov:

Bábätko sa začína vedome usmievať a  jasné reaguje na ľudské hlasy a tváre.

Do 3 mesiacov:

Bábätko komunikuje mimikou, gestikuláciou a hláskami a hľadá pohľady príp. sa pozerá preč.

Do 4 mesiacov:

Mimika je diferencovanejšia, bábätko ňou dokáže vyjadriť pocity ako nadšenie, smútok...

Do 5 mesiacov:

Dieťa reaguje na známu osobu kopaním nožičkami a trepaním ručičiek, smiechom a výskaním.

Do 6 mesiacov:

Bábätko priraďuje radostné a smutné výrazy tváre zodpovedajúcim zmenám v hlase.

Do 7 mesiacov:

Zosilnená emocionálna viazanosť na jednu alebo viac osôb, ktoré sa oňho starajú.

Do 8 mesiacov:

Bábätko rozlišuje známe a neznáme osoby, pri neznámych plače a odmieta ich.

Do 9 mesiacov:

V neznámych situáciách sa dieťa orientuje podľa mimiky blízkej osoby, aby zistilo, ako sa má správať.

Do 10 mesiacov:

Dieťa sa hrá rado na skrývačku a vie rozoznať, na čo nejaká osoba emocionálne reaguje. Vie ukázať priazeň.

Do 11 mesiacov:

Dieťa vehementne protestuje, keď mu niečo zoberú.

Do 12 mesiacov:

Dieťa napodobňuje správanie iných ako napr. zamávanie, tlieskanie, hra na kukučku a pod.