Sociálny vývin bábätka: Kedy začne reagovať na podnety a ako s vami komunikuje?

Redakcia | 15. marec 2023
Sociálny vývin bábätka

Kedy sa bábätko začne usmievať a kedy sa bude báť cudzích ľudí? Každé dieťa prechádza vývojom socializácie. Zaujíma vás, ako? Čítajte.

Sociálny vývin bábätka

 • Do 1 mesiaca: Bábätko sa zaujíma o tváre a napodobňuje žmurkanie očami alebo vyplazenie jazyka. Ak plače, upokojí sa, keď ho niekto vezme na ruky .
 • Do 2 mesiacov: Bábätko sa začína vedome usmievať a  jasné reaguje na ľudské hlasy a tváre.
 • Do 3 mesiacov: Bábätko komunikuje mimikou, gestikuláciou a hláskami a hľadá pohľady príp. sa pozerá preč.
 • Do 4 mesiacov: Mimika je diferencovanejšia, bábätko ňou dokáže vyjadriť pocity ako nadšenie, smútok...
 • Do 5 mesiacov: Dieťa reaguje na známu osobu kopaním nožičkami a trepaním ručičiek, smiechom a výskaním.
 • Do 6 mesiacov: Bábätko priraďuje radostné a smutné výrazy tváre zodpovedajúcim zmenám v hlase.
 • Do 7 mesiacov: Zosilnená emocionálna viazanosť na jednu alebo viac osôb, ktoré sa oňho starajú.
 • Do 8 mesiacov: Bábätko rozlišuje známe a neznáme osoby, pri neznámych plače a odmieta ich.
 • Do 9 mesiacov: V neznámych situáciách sa dieťa orientuje podľa mimiky blízkej osoby, aby zistilo, ako sa má správať.
 • Do 10 mesiacov: Dieťa sa hrá rado na skrývačku a vie rozoznať, na čo nejaká osoba emocionálne reaguje. Vie ukázať priazeň.
 • Do 11 mesiacov: Dieťa vehementne protestuje, keď mu niečo zoberú.
 • Do 12 mesiacov: Dieťa napodobňuje správanie iných ako napr. zamávanie, tlieskanie, hra na kukučku a pod.
TIP: Ak chcete vedieť, ako sa vyvíja vaše bábätko mesiac po mesiaci, pozrite si našu kalkulačku a zistíte, čo vás čaká. Aké míľniky sú smerodajné? Čítajte TU.

Nielen kŕmenie, prebaľovanie či kúpanie, ale najmä naše reakcie a odozvy na podnety, ktoré dieťatko smerom k nám vysiela, sú dôležité pre jeho psychický vývin. Prihováranie sa, odpoveď na úsmev, hra, akákoľvek iná stimulácia. To všetko je dôležité pre napredovanie a rozvoj psychiky a zručností bábätka.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: