Pomočovanie

MUDr. Monika Antošová | 24. január 2023
Pomočovanie

Pomočovanie u deti patrí medzi najčastejšie detské problémy, hneď po alergii. Rodičia a deti ho vnímajú predovšetkým ako sociálny problém, pretože dieťa má isté obmedzenia.

Kvôli pomočovaniu je pre dieťa často neprijateľné zúčastňovať sa aktivít mimo domu, napr. školy v prírode. Tieto deti majú často aj znížené sebavedomie. Pomočovanie predstavuje obrovský stres, ktorý môže mať pri nesprávnom, ale aj správnom postoji rodičov, negatívny vplyv na vývoj psychiky u dieťaťa.

Čo je to pomočovanie

Dieťa je schopné kontrolovať močenie počas dňa v troch rokoch života. Do 5. roku života by mala byť táto schopnosť vyvinutá aj počas spánku. O pomočovaní hovoríme vtedy, ak dieťa neudrží moč a svojvoľne sa pomočí v spánku po piatom roku života, alebo ak sa pomočuje počas dňa po štvrtom roku života. Ak sa jedná len o nočné pomočovanie a vyšetrenie obličiek je v norme, hovoríme o nočnom pomočovaní, alebo primárnej nočnej enuréze.

Výskyt pomočovania:

 • výskyt pomočovania je častejší u chlapcov ako u dievčat
 • vyšší  výskyt je u detí, ktorých rodičia sa v detskom veku tiež pomočovali
 • vyskytuje sa u 10-15% deti po piatom roku života
 • u deti nad 12 rokov sa vyskytuje približne u 2%
 • pretrváva u 1% dospelých ľudí

Príčiny pomočovania

 • Jednou z príčin môže byť genetická záťaž. Ak sa pomočoval niektorý z rodičov, je vyššia pravdepodobnosť, že aj jeho dieťa sa bude pomočovať.
 • Ťažké prebúdzanie sa zo spánku.
 • Stres ako príčina prichádza do úvahy hlavne pri zmene bydliska, pri nástupe do škôlky, pri nepriaznivej rodinnej situácii, akou je napríklad aj rozvod rodičov. Často sa stáva, že pri takýchto stresových situáciách sa začne pomočovať dieťa, ktoré dlhú dobu moč udržalo.
 • Zápal močového mechúra. Tu je však prítomné aj pálenie pri močení, bolesť v podbrušku, čo pri klasickom pomočovaní chýba.

Príčinou denného pomočovania môžu byť chyby vo výchove, silné rozrušenie dieťaťa napr. smiech alebo plač. Mnoho deti pri hre zabudne, alebo cielene nechce prerušiť hru, aj za cenu pomočenia sa.

Najčastejšou príčinou nočného pomočovania je oneskorené vyzrievanie centrálnej nervovej sústavy a nedostatok antidiuretického hormónu. Ak sa nepotvrdí žiaden chorobný proces, hovoríme pri nočnom pomočovaní o primárnej nočnej enuréze (primárne nočné pomočovanie, ext. zdroj wiki).

Vyšetrenie pri pomočovaní

 • moč a krv na prítomnosť infekcie
 • oboznámenie sa s pitným a spánkovým režimom dieťaťa
 • ultrazvukové vyšetrenie močového systému 

Liečba pomočovania

Liečba pozostáva zo štyroch pilierov

 • pitný režim
 • režim močenia
 • spánkový režim
 • lieky

Pitný režim

Podstatou pitného režimu je, aby dieťa pilo dostatočne počas dňa, aby nebolo smädné večer a nenahrádzalo celkovú potrebu tekutín večer. Tu je dôležitá predovšetkým dôslednosť rodičov v dodržiavaní pitného režimu.

Koľko tekutín potrebujú deti?

 • Deti 3 až 5 ročné : 80 až 100ml/kg hmotnosti a deň
 • Deti 6 až 10 ročné: 60 až 80 ml/kg hmotnosti a deň
 • Deti 11 až 14 ročné: 50 až 70ml/kg hmotnosti a deň

V lete, pri športe, pri pobyte v prekúrených miestnostiach je potrebný vyšší príjem tekutín. 

Kedy piť

Najviac tekutín by malo dieťa dostať počas dňa, to znamená dopoludnia, alebo skoro popoludní. Od 16. hodiny je potrebné začať obmedzovať tekutiny. Hodinu až dve pred spánkom by dieťa nemalo piť nič, ak, tak len 2-3 hlty vody. Deti  opakovane vstávajú z postele kvôli údajnému smädu, ale mnohokrát je to len cielený odklad času na spánok, nie skutočný smäd.

Na čo dbať pri pitnom režime

 • Pocit smädu vyvolávajú aj slané, korenisté, sladké jedlá ale aj niektoré ovocie. Melón, uhorky majú veľký obsah vody. Uvedené jedlá a veľmi vodnatá zelenina či ovocie v  popoludňajších a večerných hodinách nie sú vhodné.
 • Pozor na pitný režim v škole. Je dôležité, aby dieťa si zvyklo piť v škole.
 • Najvhodnejšou tekutinou je čistá voda, nemá sa podávať čierny a zelený čaj, kola, sladené nápoje.

Režim močenia

 • Dbať na to, aby dieťa počas dňa močilo pravidelne, aby nezadržiavalo moč. Deti počas hry zabúdajú na močenie.
 • Dieťa pred uložením k spánku sa musí úplne vymočiť, aj keď tvrdí, že nepotrebuje.
 • Praktizovať špeciálne cviky na ovládanie činnosti močového mechúra a močových ciest. Ak dieťa chce močiť, dáme mu opakovane pokyny začni – prestaň. Tento cvik môžeme vyskúšať aj mimo potreby močenia, ak to dieťa zvládne. Podstatou je napodobniť a využívať tie svaly, ktoré využíva pri močení.
 • Rovnako je vhodné učiť dieťa udržať moč.

Spánkový režim

 • Vždy dbať na pravidelné ukladanie k spánku.
 • Dbať na primeranú teplotu v izbe, ani teplá ani studená. Vždy vyvetraná.
 • Dieťa by nemalo meniť miesto spánku, malo by doma spať vo vlastnej posteli.
 • Nemalo by používať plienky, nie je to dobre pre jeho psychiku.
 • Je vhodné použiť gumovú podložku pod plachtu, nie mikroténovú, ktorá pri pohybe zvukovými efektami môže narúšať spánok dieťaťa.
 • Kľudový režim pred spánkom, znížiť jeho telesnú ale aj psychickú aktivitu, uprednostniť kľudné hry pred sledovaním napínavých príbehov, minimalizovať večerný stres napr. zo školských úloh.
 • 2 hodiny po zaspatí je potrebné dieťa zobudiť, odniesť ho na toaletu, aby sa vymočilo. Traduje sa, že dieťa je potrebné prebudiť, aby si to uvedomovalo. Nie je to pravda, nemusí sa úplne prebudiť.

Pomočovanie

Lieky pri pomočovaní

 • Lieky sa užívajú až potom, ak prvé tri spôsoby liečby nie sú účinné.
 • Z liekov sa užíva dezmopresín. Je to látka, ktorá má podobné zloženie ako látka v tele, ktorej má dieťa s pomočovaním nedostatok.
 • Podáva sa buď vo forme klasických tabliet, nosového spreja alebo vo forme rýchlo rozpustných tabliet, ktoré sa dávajú pod jazyk,  1 hodinu pred spaním.
 • Pri liečbe je potrebné obmedziť príjem tekutín. Dieťa nemá piť 1 hodinu pred podaním  lieku. Počas času 8 hodín(1 hodina pred a 7 hodín po podaní lieku by nemalo prijať viac ako 2 dcl čistej vody).

Dôležité pri liekoch

 • Liečbu začína a končí vždy lekár - nefrológ.
 • Aj počas liečby je potrebné dodržiavať močový, pitný a spánkový režim.

Rodič a dieťa s pomočovaním

 • Liečba pomočovania začína vždy u rodičov. Rodičia by sa mali oboznámiť s problémom, riešiť ho a neodkladať riešenie  na neskôr.
 • Vždy je dôležitý pokoj rodiča. Nedávajte najavo, ako vás obťažuje výmena posteľnej bielizne.
 • Nikdy za pomočovanie dieťa netrestajte.
 • Nesmierne dôležitý je láskavý a chápavý prístup rodičov.
 • Pochváľte ho vždy, ak má suchú noc. Nepozastavujte sa nad tým, že znovu sa pomočil.
 • Nikdy nehovorte o pomočení pred dieťaťom a inými ľuďmi.
 • Zabráňte, aby sa mu súrodenci, alebo ktokoľvek iný vysmieval.