TIP pre rodičov: Tresty zastavujú zlé konanie. Nebudujú však dobré

Marika Koscelníková | 25. marec 2019
TIP pre rodičov: Tresty zastavujú zlé konanie. Nebudujú však dobré

Nevravte, že nie. Že ste to občas na svoje dieťa nevytiahli. TREST. Za nevhodné, zlé, neslušné správanie, Za niečo. Aký mal účinok? Poučilo sa dieťa, alebo sa len bude obávať ďalšieho trestu bez toho, aby pochopilo, prečo by NAOZAJ nemalo robiť zle?

Profesor Zdeňek Matejíček, známy český psychológ je toho názoru, že tresty síce zastavujú,ale nebudujú. Trestom teda môžeme prinútiť niekoho, aby urobil to, čo chceme, alebo neurobil to, čo nechceme. Mechanizus, ktorým to dosiahneme, je však len založený na strachu a nie na osvojení si morálnej hodnoty správneho konania. 

Tresty sa nám zdajú byť zaslúžené. Nemajú však efekt

Trest je na prvý pohľad veľmi účinná zbraň. Dáva nám moc nad dieťaťom. Pocit, že môžeme niečo urobiť, aby sme jeho správanie odsúdili dostatočne.

Zabúdame na fakt, že účinok  trestu je založený na prítomnosti trestajúcej autority (mama, otec, učiteĺka v škole), alebo na obave, že sa môže niekto, kto ho uvidí, že robí zle a potrestá,  objaviť. Ak hroza pominie, všetko sa vracia do starých koľají. Naozaj chceme, aby sa dieťa chovalo "dobre" len zo strachu, že ak tak neurobí, bude potrestané? 

Jedným to základých úloh výchovy je, naučiť deti robiť správne veci preto, aby pochopili, že sú správne, nie preto, že sa bojí trestu.

Čo sa naučí trestané dieťa

Koľkokrát váš trest, akýkoľvek, na dieťa zabral? V zmysle, že podobné (nevhodné) chovanie sa už nezopakovalo?  

Správne: Prekročil som hranice - čo môžem urobiť, aby som to to napravil?
Nesprávne: Prekročil som hranice - čo môžem urobiť, aby som sa vyhol trestu?

"Trestom" pre dieťa sú prirodzené dôsledky jeho správania

Trest je "odplatou" za minulosť. Sú odplatou za niečo, čo sa už stalo. Prirodzené dôsledky sú zamerané na prítomnosť, alebo budúcnosť- umožňujú nám dať veci do poriadku. 

Pri treste hľadáme vinníka (KTO to urobil?), pri prirodzených dôsledkoch hľadáme riešenie (ČO s tým urobíme?). 

Nechajte dieťa pochopiť prirodzené dôsledky nesprávneho chovania. Ktoré sa dostavia a bude sa s nimi musieť vyrovnať. Prinútia ho premýšľať o tom, či zopakuje svoje správanie aj za cenu nepríjemných dôsledkov, alebo sa mu radšej vyhne.

Zdroj: Rešpektovať a byť rešpektovaný

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: