Zápal obličiek

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Zápal obličiek

Zápal obličiek alebo pyelonefritída, je zápal horného úseku nočových ciest, ktorého neskorá liečba môže viesť k chronickým zmenám na tkanive obličiek. Jedna sa vždy o bakteriálny, nie vírusový zápal. Najčastejšími vyvolavateľmi sú baktérie Escherichia coli až v 80% prípadoch. Zvyšných 20% infekcií spôsobuje Proteus mirabilis, Klebsiella oxytoca, Enterokok a iné.

Zápal obličiek môže vzniknúť dvomi spôsobmi. Vzostupnou cestou. To znamená, že infekcia prichádza od ústia močovej rúry, postupuje vyššie do močového mechúra a odtiaľ do obličiek, alebo krvnou cestou, ak dieťaťa prekonáva alebo prekonalo inú infekciu, baktéria sa krvou dostane do obličiek

Na zápal obličiek musíme myslieť vždy:

 • Ak má dieťa teplotu nad 38,5°C, nebolo v styku s infekčným ochorením a nemá žiadne príznaky ochorenia iných orgánov napr. príznaky postihnutia dýchacích ciest.
 • U deti, ktoré majú určité odchýlky vo vývoji močových ciest. U nich je potrebné vylúčiť zápal obličiek pri každom horúčnatom ochorení.
 • Pri opakovaných mierne zvýšených teplotách. 

Podporné faktory pre vznik zápalu obličiek

 • Pohlavie. Zápaly močových ciest sú častejšie u dievčat. Je to z dôvodu blízkosti konečníka k ústiu močovej rúry. Pri nedostatočnej alebo nesprávnej hygiene sa baktérie z konečníka dostanú skôr do močových ciest ako u chlapcov.
 • Porucha imunity. Za normálnych okolnosti slizničná imunita bráni vzplanutiu infekcie. Porucha imunitných systémov na sliznici môže byť predisponujúcim faktorom pre vznik infekcie.
 • Fimoza. Nemožnosť pretiahnuť predkožky o chlapcov. V tomto mieste sa môžu zdržiavať baktérie, ktoré sú schopné vyvolať infekciu. Po cirkumcizii (odstránení fimózy) sa výskyt infekcií močových ciest u chlapcov znížil.
 • Vrodené chyby močových ciest. Hlavne tie, ktoré predstavujú prekážku vo vylúčovaní moču.
 • Vezikoureterálny reflux ťažšieho stupňa.
 • Poruchy vyprázdňovania močového mechúra. Ak sa močový mechúr nevyprázdni dôkladne, zostáva tam moč , infekcia vzniká rýchlejšie. 

Príznaky a priebeh zápalu obličiek

Akútny zápal obličiek sprevádza horúčka, nechutenstvo, u malých detí vracanie alebo aj redšia stolica. Pri vyšetrení krvi je zvýšené CRP, zvýšený počet bielych krviniek, môže byť zvýšená sedimentácia červených krviniek.

Príznaky závisia od veku dieťaťa.

 • U novorodencov a malých dojčiat sa môže prejaviť buď ako náhle vzniknuté ochorenie s horúčkou, schvátenosťou, našedlou farbou kože, stav môže vyústiť do otravy krvi. Alebo sa môže prejaviť nevýraznými príznakmi ako nechutenstvo, neprospievanie, apatia, pretrvávajúca žltačka, vracanie, opakovane zvýšená teplota.
 • Aj u starších deti sa môže infekcia prejaviť pod príznakmi otravy krvi. U nich môže byť prítomná aj bolesť v krížovej oblasti, ktorá môže prenikať do slabín alebo do podbruška.
 • U každého dieťaťa, ktoré má teplotu nad 38,5°C trvajúcu viac ako 2 dni, bez iných príznakov ochorenia (kašeľ, hnačka) je treba myslieť na zápal obličiek a vyšetriť moč. 

Stanovenie diagnózy

Diagnózu stanovíme na základe klinických prejavov, vyšetrenia moču, vyšetrenia zápalových parametrov (CRP, biele krvinky). Pre diagnózu svedčí sedimentácia červených krviniek viac ako 25 za prvú hodinu, vysoké CRP  a teplota nad 38,5°C.

Následky zápalu obličiek

Najzávažnejším následkom je vznik jaziev. Poškodené tkanivo obličiek sa totiž hojí jazvou. Pri včasnej a správnej liečbe sa nemusia objaviť zmeny na tkanive obličiek. Čím je dieťa mladšie, čím častejší je výskyt zápalu obličiek, tým je vyššie riziko pre vznik jaziev.

Jazvy po opakovaných zápaloch môžu spôsobiť pomaly sa rozvíjajúce chronické zlyhanie obličiek alebo vysoký krvný tlak, v neskoršom veku môžu viesť k zlyhaniu obličiek. Obličkové jazvy nevznikajú u každého dieťaťa.

Podporné faktory pre vznik jaziev sú:

 • genetické faktory
 • nízky vek pod 2 roky
 • poruchy imunity
 • vezikorenálny reflux ťažšieho stupňa, nepotvrdil sa vyšší výskyt jaziev pri refluxe 1.a 2. stupňa
 • vývojové chyby močových ciest, hlavne tie, ktoré predstavujú prekážku vo vylučovaní moču
 • porucha vyprázdňovania moču
 • vysoko virulentné kmene baktérií , ktoré spôsobili zápal
 • neskorá diagnostika a neskorý začiatok liečby zápalu obličiek

Vyšetrenia pri a po zápale obličiek

 • Na stanovenie diagnózy je potrebné vyšetriť moč na prítomnosť bielych krviniek, červených krviniek a iných elementov.
 • Vyšetrenie kultivácie moču nám ukáže, ktorá baktéria spôsobuje zápal.
 • Kontrolné vyšetrenie moču by sa malo urobiť približne o 3 dni po začatí liečby. Toto vyšetrenie ozrejmí, či je liečba správna a dostatočná.
 • Ďalšie vyšetrenie moču je vždy po ukončení antibiotickej liečby.
 • U deti, ktoré prekonali zápal obličiek, je potrebné moč vyšetrovať vždy pri horúčnatom stave.
 • Každé dieťa so zápalom obličiek má mať vyšetrené obličky ultrazvukom.
 • Na zistenie jaziev sa robí rádioizotopové vyšetrenie, ktoré ordinuje nefrológ.

Ako odoberať moč

Platí zásada, že správne odobratý moč, ktorého vyšetrenie je najpresnejšie, je moč zo  stredného prúdu. To znamená, že dieťa umyjeme čistou vodou bez mydla, prvý moč neodoberáme, odoberáme stredný moč. U malých detí je tento odber sťažený. Ak je možné vystihnúť močenie, je dobre zachytiť moč do skúmavky.

Častejšie sa však používajú sterilné močové vrecúška, ktoré sa nalepia na ústie močovej rúry a moč sa zachytí. Tieto výsledky sú až v 75% falošne pozitívne. Aj pri dobrom umytí sa do vrecúška dostanú baktérie z okolia močových ciest. Veriť sa dá jedine negatívnemu výsledku vyšetrenia 

Liečba zápalu obličiek

Po potvrdení diagnózy je potrebná antibiotická liečba, trvajúca 10-14 dní. U detí do 6 rokov sa odporúča doliečovacia antibiotická liečba jednou večernou dávkou antibiotík ešte dva týždne. Pri teplotách sa podávajú lieky na zníženie teploty. Požiadavky na stravu nie sú, je dôležité, aby  dieťa prijímalo dostatočné množstvo tekutín.

Deti do 6 rokov s vysokými zápalovými testami, novorodenci a dojčatá sa hospitalizujú. U nich sa zvyčajne podávajú antibiotiká prvé dni do žily, neskôr sa môže prejsť na tabletovú formu (nie u novorodencov).

Prevencia zápalu obličiek

 • Každé dieťa s prekonaným zápalom obličiek má byť evidované u nefrológa.
 • Pri každom horúčnatom stave vyšetriť moč papierikom.
 • Prísna osobná hygiena, správne utieranie po močení a stolici.
 • U starších dievčat hygiena po pohlavnom styku.
 • Pri kúpaní v bazénoch a prírodných zdrojoch je potrebné vyprázdniť močový mechúr pred a po kúpaní.
 • Vyhýbať sa vírivým kúpeľom.
 • Ochrana proti prechladnutiu (ale nie nadmerné obliekanie).
 • Úprava stolice, zápcha prispieva k vzniku infekcie močových ciest.
 • Pitný režim s pravidelným a dôkladným vyprázdňovaním močového mechúra.
 • Šport, telesná námaha a cestovanie sa hodnotí a odporúči podľa stavu močových ciest, podľa frekvencie zápalov.

Všeobecné skúsenosti ukazujú, že extrakty z brusníc majú preventívny a liečebný účinok, avšak vedecké overenie vyžaduje klinické štúdie. Preparáty sú voľne dostupné v lekárni.