Keď je postieľka mokrá... alebo o nočnom pomočovaní

PaedDr. Dagmar Baluchová | 27. Jan 2017
Keď je postieľka mokrá... alebo o nočnom pomočovaní

Nočné pomočovanie (odb. enuréza) nie je len vážnym trápením mnohých malých detí, ale aj ich rodičov. Ide o zdravotný problém, ktorý netreba podceňovať, ale čo najskôr začať liečiť.

O enuréze hovoríme vtedy, ak sa dieťa pomočuje v noci. Pokiaľ sa pomočuje aj počas dňa – nejde sa o enurézu, ale inkontinenciu.

Nočné pomočovanie - enuréza

Ide o mimovoľný únik moču v noci u dieťaťa staršieho ako 5 rokov, u ktorého nebol dokázaný vrodený ani získaný defekt centrálnej nervovej sústavy a močového systému,“ objasňuje nefrologička.

Tento zdravotný problém, hoci sa to na prvý pohľad nezdá, je u našich detí pomerne častý, vyskytuje sa totiž až u 15 až 20 % päťročných detí. „Výskyt vekom klesá, ale až 1 % dospelej populácie sa pomočuje po celý život. Stupeň pomočenia u detí je rôzny – od vlhkej spodnej bielizne, až po úplné vyprázdnenie močového mechúra aj niekoľkokrát za noc.“

Prečítajte si: Gynekologické zápaly v detstve

Je pomočovanie nepríjemné dedičstvo?

Ak sa dieťa začne pomočovať, rodičia začnú pátrať v pamäti (svojej alebo svojich rodičov), či sa podobný problém vyskytol aj u nich alebo u niekoho v príbuzenstve počas raného detstva. A žiaľ, často sú nepríjemne zaskočení, ak zistia, že tento hendikep môže mať korene aj v ich rodine...

„Bola dokázaná genetická predispozícia,“ hovorí Dr. Popelková. „Ak sa pomočoval jeden z rodičov (dominantnejší je v tomto prípade otec), je až 50-percentná pravdepodobnosť, že sa bude pomočovať aj jeho dieťa. Ak sa pomočovali obaja rodičia, je pravdepodobnosť pre dieťa dokonca až 75-percentná.“

Príčiny nočného pomočovania

Po príčinách je potrebné pátrať podrobným rozhovorom lekára s dieťaťom, ale aj rodičmi. Návšteva nefrológa či urológa by preto nemala byť brzdená pocitom hanby a menejcennosti. MUDr. Popelková pripomína, že za banálnym pomočovaním sa môže skrývať závažné ochorenie.

„Napr. môže ísť o infekciu močových ciest. Vtedy je prítomný zápach moču, bolesť pri močení, zvýšená teplota. V ojedinelých prípadoch však môže byť nočné pomočovanie začiatkom závažných ochorení, ako napr. cukrovka, chronické ochorenie obličiek ap.“

Prax ukazuje, že väčšina malých pacientov, ktorí nefrologickú či urologickú ambulanciu kvôli tomuto problému navštívia, má primerane fungujúce obličky a močový mechúr. Aj ich spánok má normálny priebeh, až na to, že sa neprebudia, keď sa močový mechúr naplní a dôjde k pomočeniu.

Na stanovenie jednoznačnej diagnózy je okrem úvodného rozhovoru vždy potrebné aj kompletné nefrologické alebo urologické vyšetrenie.  Ak je to potrebné, indikuje sa aj neurologické vyšetrenie, ktoré má vylúčiť poruchy inervácie (zásobovanie nervovými vláknami) močového mechúra, či vrodenej anomálie miechy a chrbtice.

Prečítajte si: Infekcie močového traktu

Laboratórne vyšetrenie sa robí za účelom posúdenia funkcie obličiek, vylúčenia infekcie močových ciest a parazitov. Ak dieťa chrápe alebo dýcha pootvorenými ústami, je vhodné vyšetrenie v krčnej ambulancii, pretože aj zväčšená nosná mandľa môže ovplyvniť pomočovanie.

Príčinou môže byť tiež zápcha, pretože pri nedostatočnom vyprázdnení tlačia plné črevá na močový mechúr. Ďalším dôvodom sú parazity – mrle, ktoré dráždia oblasť konečníka, najmä v noci.

Svoju úlohu však zohráva aj psychika, a často žiaľ dominantnú. Ak sa totiž objaví enuréza po dlhšom období suchého intervalu, je potrebné zamyslieť sa nad tým, či dieťa nie je vystavené neprimeranej psychickej záťaži, vysokým nárokom zo strany rodičov, ale i školy. Psychické následky sú v takýchto prípadoch závažnejšie ako samotné pomočovanie.

Ako dieťa motivovať, ako mu upraviť režim?

To sú dva základné faktory na ceste za „víťazstvom“ nad nočným pomočovaním dieťaťa. Pri osobnom rozhovore je potrebné pátrať po príčine problému. Veľmi dôležitá je motivácia dieťaťa, povzbudzovanie zo strany rodičov, že spolu nad problémom vyhrajú. Sebavedomie dieťaťa totiž rapídne klesá, ak noc čo noc ostáva postieľka mokrá...

Päťročné deti sú veľmi citlivé na seba i na to, ako ich vnímajú iní, a to nielen rodičia. Odhalenie pravdy pred príbuznými, kamarátmi, spolužiakmi ap. je nielen zahanbujúce, ale najmä frustrujúce. Správny prístup rodičov k dieťaťu je v tomto prípade neoceniteľný.

„Neriešenie pomočovania spôsobuje izoláciu dieťaťa, vyvoláva pocit menejcennosti a dokonca aj poruchu komunikácie. Dieťa sa bojí chodiť na výlety, spať u kamaráta, v škole sa mu posmievajú,“ pripomína MUDr. Popelková.

 Prečítajte si: Fimóza

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: