Poradňa mediátora

Poradňa mediátora
37 otázok

Na vaše otázky odpovedá JUDr. Martin Biskupič.

Viac informácií o odborníkovi sa dozviete tu.

 

Poznámka: Poradne odborníkov nemôžu v plnom rozsahu nahradiť osobnú návštevu lekára či priamu intervenciu odborníka.

  • Poplatok TKO

    , Autor: tina-12

    Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom miestnych daní a poplatkov za TKO. Vlastník nehnuteľnosti predal v roku 2021 nehnuteľnosti, v marci prebehol zápis na Katastri. Obec vyrubovala dane, podľa stavu k 01.01.2021. Má bývalý vlastník uvedenú daň zaplatiť? Ako je to s miestnym poplatkom za TKO? Má poplatok zaplatiť na celý rok?

    Odpovedá: JUDr. Martin Biskupič

    Dobrý deň, v prípade, ak bývalému vlastníkovi bola vyrubená daň, v rozhodnutí má zdôvodnenie. Bývalý vlastník má povinnosť stanovenú v rozhodnutí splniť alebo má využiť právo na podanie opravného prostriedku - zdôvodneného.